Posts

Showing posts from March, 2020

JAV Lietuvių Bendruomenė kviečia padėti vieni kitiems

Image
Šiuo visiems sudėtingu ir daug iššūkių keliančiu laikotarpiu, visame pasaulyje siaučiant COVID-19 pandemijai, JAV Lietuvių Bendruomenė, bendradarbiaudama su LR ambasada Vašingtone, kviečia susitelkti ir padėti vieni kitiems. Ištiesti pagalbos ranką ir dalintis dar niekada nebuvo taip prasminga ir svarbu. Padėkime Jungtinėse Valstijose gyvenantiems ar laikinai esantiems lietuviams, kurie dėl COVID-19 pandemijos susidūrė su nenumatytais sunkumais – yra didesnės rizikos grupėje arba jiems reikalinga informacinė, konsultacinė ar kitokia pagalba. Mes žinome, kiek daug galime pasiekti veikdami išvien, tad kviečiame drauge atremti koronaviruso grėsmę ir įveikti mums visiems tenkančius iššūkius. JAV Lietuvių Bendruomenė subūrė savanorių grupę, kuri COVID-19 pandemijos metu renka ir koordinuoja informaciją apie JAV lietuviams reikalingą pagalbą ir siūlomą savitarpio pagalbą. Tokiu būdu pagal išgales stengsimės padėti tiems, kuriems šiuo metu jos labiausiai reikia. Per kelias dienas sulaukėm

Tokios tokelės (43)

Image
Politika Išgirdę kinų ruporą, būtent amerikiečiai užkrėtė kinus „Koronavirusu“, patikėję tomis nesąmonėmis, kai kurie lietuviai skelbia tas nesąmones savo Fb paskyroje. Kaip amerikiečiai galėjo užkrėsti kinus nors Amerikoje niekas tuo virusu dar nesirgo? Tai normalus komunistinis melas išmoktas iš buvusios Sovietų Sąjungos. Rusija, tęsdama Sovietų Sąjungos politiką, taip pat kaltina Ameriką, jog ši norėdama tą virusą naudoti kariniams tikslams, užkrėtė pasaulį išleisdama džiną iš butelio. Tai nieko naujo tame komunistiniame pasaulyje. Deja, dar yra tikinčių tokiomis žiniomis, jog „Iš rytų šalelės saulutė tekėjo, o iš vakarėlių debesėliai ėjo ...“. Nors ir komunistiškai galvojantys, jie taipgi lietuviai. Keista. JAV Kongreso Atstovų Rūmų pirmininkė visą laiką skelbė, jog Trump‘as netinkamas vadovauti valstybei, dabar pakeitė giesmyną, kartu ir giesmę, reikalaudama iš „to niekam tikusio“ prezidento, kad jis panaudotų diktatūrinį šalies valdymą, gaminti ir skirstyti būtinai reikaling

Lietuvių Fondo 2019 metų ataskaita leidinyje „Liepsna 2020“!

Image
Kasmetinis LF leidinys prasideda LF tarybos pirmininkės Audronės Pavilčius-Karalienės ir LF valdybos pirmininko Tauro Bublio sveikinimu. Čia pateikta išsami 2019 m. LF finansinė ataskaita, komitetų pirmininkų pranešimai. Skaitytojai ras informaciją apie LF paramos projektams ir stipendijų paskirstymą, susipažins su 2019 metų LF veikla. 2019 m. Lietuvių Fondo ataskaitą „Liepsna-2020“ rasite tinklalapyje https://lithuanianfoundation.org/wp-content/uploads/2020/03/2019-lf-metine-ataskaita_annual-report-liepsna-2020-.pdf

Vietos, kur galima pasitikrinti dėl COVID-19

Image
Vietų, kur Illinois gyventojai galėtų pasitikrinti dėl koronaviruso, nėra daug, tačiau jei gydytojas davė jums siuntimą pasitikrinti sveikatą ir jei jūsų simptomai nėra tokie pavojingi, kad jus reikėtų paguldyti į ligoninę, galite kreiptis į šias ligonines ar medicinos centrus. Evanston esanti NorthShore University HealthSystem ligoninė atlieka COVID-19 tyrimus savo ir kitų ligoninių pacientams, kuriems koronaviruso simptomai pasireiškė nežymiai. Per parą NorthShore University HealthSystem ligoninė atlieka apie 200 tyrimų. Planuojama, kad netrukus ši medicinos įstaiga galės patikrinti iki 500 pacientų. NorthShore University HealthSystem's Evanston Hospital 2650 Ridge Ave Evanston, IL 60201 (847) 570-2000 Illinois nacionalinė gvardija mobilų patikros punktą, skirtą pirmojo reagavimo specialistams, atidarė Čikagos šiaurvakarinėje dalyje, netoli „Harlem Irving Plaza“. Šiame punkte koronaviruso tyrimai atliekami tik policijos pareigūnams, ugniagesiams, paramedikams ir

Laikytis namų režimo gali tekti ir visą balandžio mėnesį

Image
Illinois valstijos sveikatos apsaugos pareigūnams bandant sutramdyti koronavirusą ir kuo labiau sumažinti jo daromą poveikį, namų režimas valstijos gyventojams gali būti pratęstas iki balandžio pabaigos. Taip penktadienį teigė Čikagos merė Lori Lightfoot. Ji taip pat pabrėžė, jog tokiu pareiškimu ji nenorinti užbėgti už akių gubernatoriui J. B. Pritzker ir jo komandai. Pasak valstijos gubernatoriaus, jo komanda kiekvieną dieną analizuoja naują statistiką ir daro sprendimus dėl susidariusios padėties. Praėjusį trečiadienį Čikagos policija paskelbė, jog ji kruopščiai vykdys naują potvarkį, įpareigojantį gyventojus likti namuose, ir reaguos į didesnius žmonių susibūrimus mieste, ypač prie Michigan ežero. Ketvirtadienį, stengiantis sumažinti koronaviruso plitimą, Čikagos merė uždarė ežero krantinę ir takus „Chicago Riverwalk“ ir „606 Trail“. Įsakymas likti namuose įsigaliojo kovo 21 d., šeštadienį, jis turėtų trukti iki balandžio 7 d. 

Informacija pandemijos metu keliaujantiems ar grįžtantiems į Lietuvą

Primename, kad vienoje vietoje galite rasti visą naujausią informaciją grįžtantiems ir keliaujantiems pandemijos metu: https://urm.lt/urm-informacija-keliaujantiems ] Čia galite rasti ir paskutinę informaciją apie privalomą grįžtančiųjų izoliavimą savivaldybių patalpose. Izoliuotis turės visi – net ir neturintys simptomų. Vykimas iki izoliavimo patalpų vyksta tik savivaldybės organizuotu transportu. Transportą ir pirminį apgyvendinimą organizuoja ta savivaldybė, į kurią atvyksta piliečiai (ne ta, kurioje jie Lietuvoje gyvena) – t.y, jei Jūs atvykstate į Vilnių/Kauną/Klaipėdą, atitinkamai Vilniaus/Kauno/Klaipėdos savivaldybės transportu asmenys vežami į šių savivaldybių paskirtas izoliavimo patalpas. Vėliau bus organizuojamas pervežimas į asmenų gyvenamosios vietos savivaldybes. Izoliuotiems asmenims savivaldybės administracija organizuoja maitinimą, kitas būtinąsias asmens higienos paslaugas, užtikrina individualius asmens poreikius pagal sveikatos būklę, patalpų priežiūrą

Illinois gyventojai jau gali teikti prašymus bedarbio pašalpai gauti

Image
Illinois darbo departamentas (Illinois Department of Employment Security, arba IDES) išplatino informaciją, kaip užpildyti ir pateikti prašymą bedarbio pašalpau gauti. Pats svarbiausias pasikeitimas, apie kurį departamento atstovai pranešė šį ketvirtadienį, yra tas, kad gyventojai, teikiantys paraiškas dėl bedarbio pašalpos, turės laikytis abėcėlinio grafiko. Pasak Departamento, tai padės susidoroti su ypač išaugusiu prašymų skaičiumi. Prašymą teikiant internetu: Asmenys, norintys pateikti dokumentus internetu, tai gali atlikti apsilankę IDES svetainėje: https://www2.illinois.gov/ides/aboutides/Pages/10%20Things%20You%20Should%20Know.aspx - Gyventojai, kurių pavardės prasideda raidėmis A-M, prašymus gali pateikti sekmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais. - Gyventojai, kurių pavardės prasideda raidėmis N-Z, tai gali atlikti pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. - Šeštadieniais paraiškas galės teikti visi norintys. Prašymą teikiant telefonu: Gyve

Naujo portvarkio nepaisančių laukia baudos ir net suėmimas

Image
Po to, kai aštilus orui, trečiadienio vakarą ypač turistų mėgstama Čikagos Magnificent Mile gatvė, dar žinoma kaip „Mag Mile“, beveik kišosi nuo pėsčiųjų, miesto merė Lori Lightfoot pagrasino rimtesnėmis sankcijomis. Pasak jos, „nors pasivaikščioti šalia namų, maisto bei kitų būtiniausių daiktų įsigijimas yra leistinas, gyventojai privalo likti namuose kuo įmanoma ilgiau“. Merė sako, jog ji pasitelks visas turimas priemones, įskaitant parkų ir visos Michigano ežero pakrantės užkardymą, kad priverstų Čikagos gyventojus laikytis naujų taisyklių. Policija praneša, kad tiems, kurie nesilaikys naujo potvarkio likti namuose, gresia įspėjimas arba bauda iki 500 dol. Pakartotinai nusižengsieji gali būti suimti. Merė Lightfoot taip pat įspėjo, kad Michigan ežero pakrančių užkardymas, kurio policijai teko griebtis trečiadienio vakarą, gali tapti norma. 

Čikagos šiaurvakarinėje dalyje atidarytas COVID-19 patikros punktas

Image
Šią savaitę Čikagos šiaurvakarinėje dalyje atidarytas mobilusis COVID-19 patikros punktas, kuriuo kol kas gali naudotis tik sveikatos priežiūros ir pirmojo reagavimo specialistai. Illinois nacionalinė gvardija punktą, esantį adresu 6959 Forest Preserve Dr., netoli Harlem Irving Plaza, atidarė pirmadienio rytą. Per dieną ji galės priimti 250 klientų, kurie bus aptarnaujami pagal atvykimo eilę. Pasak Čikagos priešgaisrinės apsaugos tarnybos atstovo Larry Langford, kol kas punktas aptarnaus tik policijos pareigūnus, ugniagesius, paramedikus ir kitų sričių sveikatos specialistus. Neaišku, ar vėliau punkte bus atliekama ir Čikagos gyventojų patikra. Pirmąją dieną punktas savo paros pajėgumą įvykdė iki pietų, 12.30 val. Sekmadienį du mobilieji skubios COVID-19 patikros punktai buvo atidaryti „Walmart“ automobilių stovėjimo aikštelėse Joliet ir Northlake priemiesčiuose. Kiekviename jų per dieną gali būti atlikta iki 150 testų. 

Pandemijos metu darbuotojų ieško „Amazon“, „Domino“, „Walmart“

Image
Koronaviruso pandemija tebekelia šoko bangas JAV ekonomikoje. Tačiau net ir šios krizės metu kai kurios kompanijos samdo darbuotojus, kad patenkintų gerokai išaugusią prekių paklausą. Tarp šių kompanijų yra: „Amazon“: „Amazon“ planuoja pasamdyti 100 000 naujų darbuotojų. Internetinis mažmenininkas žada iki balandžio pabaigos laikinai padidinti atlyginimą 2 dol. už valandą valandiniams darbuotojams. Tai apima darbuotojus, dirbančius sandėliuose, pristatymo centruose ir maisto prekių parduotuvėse „Whole Foods“. Visi jie uždirba mažiausiai 15 dol. per valandą. „Walmart“: užsakymų daugėjant, didžiausias šalies mažmenininkas iki gegužės pabaigos savo parduotuvėse ir paskirstymo centruose planuoja pasamdyti 150 000 valandinių darbuotojų. Nors šiuo metu siūlomi darbai yra laikini, daugelis jų taps nuolatiniais. „Walmart“ taip pat pranešė, kad kompanija paskirs pinigines premijas valandiniams darbuotojams, kurie aptarnauja klientus, šiuo metu šluojančius nuo lentynų tualetinį popierių

Karantino metu Illinois veikia vos keletas parduotuvių

Image
Illinois gubernatoriui J. B. Pritzker kovo 21 d. paskelbus naują potvarkį, reikalaujantį valstijos gyventojus likti namuose, taip bandant sutramdyti koronosviruso pandemiją, valstijoje dirba tik keletas būtiniausių parduotuvių. Šiuo metu dirba šios parduotuvės: „Costco“, Jewel-Osco“, „Mariano's“, „Walmart“, „ Home Depot“ ir „Bed Bath & Beyond“. Nuo kovo 22 d. „Mariano's“ dirba įprastu laiku. Kitose valstijose „Mariano's“ parduotuvių darbo laikas gali skirtis. „Walmart“ dirba nuo 7 val. r. iki 8:30 val. v. „Walmart“ parduotuvės, kurios atidaromos vėliau nei 7 val. ryto, dirbas pagal įprastą darbo grafiką. „Home Depot“ kiekvieną dieną dirbs tik iki 6 val. v. „Bed Bath & Beyond“ laikinai uždarė apie 800 savo parduotuvių, likusios 700 dirbs trumpiau. 

Skrydžių į Baltijos šalis galimybės ir tranzitas užsieniečiams

Šiandien Lietuvos Vyriausybė nutarė pratęsti tranzitinį laikotarpį kitų šalių piliečiams grįžti namo per Lietuvos Respublikos teritoriją iki 2020 m. kovo 26 d. 00:00 val. Daugiau informacijos: http://lrv.lt/lt/naujienos/ vyriausybe-pratese-tranzitini- laikotarpi-1 O Užsienio reikalų minusterija skelbia atnaujintą informaciją tiems, kas nori sugrįžti į Lietuvą. Daugiau informacijos: http://www.urm.lt/default/lt/ naujienos/aktuali-informacija- apie-skrydzius-ir-kitas- kelioniu-galimybes-i- lietuvakovo-22-d Piliečiams, esantiems JAV, Meksikoje, Centrinėje Amerikoje ar Karibuose, ypač aktuali gali būti informacija apie papildomus skrydžius iš Frankfurto į Rygą ir iš Londono į Rygą: Frankfurtas- Ryga . Laikas:  kovo 23, 24, 27 dienomis 16:15 val. vietos laiku iš Frankfurto į Rygą AirBaltic  oro linijomis; planuojamas atvykimas į Rygą - 19:30 val. vietos laiku. Skrydžio numeris: BT 1246 Daugiau informacijos apie skrydį: tel.:  +371 67 297 771  (6:00-24:00 val. L

Ji labai mylėjo LIETUVĄ...

Image
Kur skubi, žmogau? Kur mintys lekioja? O iš tikro – stovi vietoje. Ko baiminiesi? – Nepasiekęs ar per daug bereikalingo... Apsikabink ramybę, Kaip geriausią bičiulę. – – Įsiklausyk: paukštelis pakraigėje čiulba... Alė Rūta Atrodo dar taip neseniai šventėme rašytojos, JAV lietuvių visuomenės veikėjos Alės Rūtos ( tikr. Elenos Viktorijos Nakaitės – Arbačiauskienės – Arbienės) 100-čio jubiliejų... Rašytoja 1934 m. baigė Rokiškio gimnaziją ( dabar Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazija). Įžymi kraštietė jai skirtų leidinių su autografais kolekciją dovanojo tuometinei Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos bibliotekai. 2020 m. Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekoje įgyvendinamas projektas „Ji labai mylėjo Lietuvą“, skirtas rašytojos Alės Rūtos 105-osioms gimimo metinėms. Visus metus pildomas kraštotyros medžiaga aplankas „Poetė, rašytoja Alė Rūta“. Labai smagu, kad kraštotyros veiklos baras nenutrūksta ir pasaulyje siaučiant koronavirusui. Kraštietis, biologas, moksl

Svarbi informacija dėl kelionių į ar iš JAV pandemijos metu

Dažniausiai užduodami klausimai dėl: ESTA: (a) asmenys, kuriems dėl COVID19 viruso krizės sukeltų sutrikimų gali pasibaigti ESTA galiojimas, turi kreiptis į Customs and Border Protection (CBP) Deferred Inspection Sites ( https://www.cbp.gov/contact/ports/deferred-inspection-sites ) ir prašyti termino pratęsimo “Satisfactory Departure” pagrindu, pateikdami atitinkamus įrodymus. Svarbu, kad pratęsimo reikia prašyti prieš pasibaigiant kelionės su ESTA 90 dienų terminui. “Satisfactory Departure” pagrindu gali būti suteiktas 30 dienų pratęsimas. Dalis CBP Deferred Inspection Sites taiko galimybę kreiptis dėl pratęsimo el. paštu. Daugiau informacijos galima sužinoti susisiekus su konkrečiu skyriumi Jūsų gyvenamojoje vietovėje; (b) Jeigu ESTA terminas jau praleistas, tai tikslaus atsakymo JAV institucijos kol kas neturi ir dar svarsto ką daryti šiuo atveju; (c) Jei ESTA panaikinama, asmuo gali vėl dėl jos kreiptis, bet tik tada kai jau būna išvykęs iš Šengeno erdvės ilgiau kaip 14 dienų; (d

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS ATIDĖTAS

THE LITHUANIAN WORLD CENTER'S ANNUAL MEMBERS' MEETING IS POSTPONED PLC narių metinis susirinkimas, kuris buvo suplanuotas balandžio 4 dienai, atidėtas. Pranešime, kai nauja data bus parinkta. LWC's Annual Members' Meeting, scheduled for April 4, 2020, has been postponed. The new date will be announced as soon as the event is rescheduled.

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS UŽDARYTAS IKI TOLIMESNIO PRANEŠIMO

THE LITHUANIAN WORLD CENTER IS CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE The health and safety of our community members, condo residents and employees is of key importance to the Lithuanian World Center. We are committed to help reduce the risk of spreading COVID-19 and therefore, are taking precautionary measures in keeping everyone safe. Effective 3/19/2020: 1) The Lithuanian World Center is closing its doors to visitors (all access doors will be locked). All events, rehearsals and other functions are cancelled or postponed until further notice (contact each individual organization to learn more information). 2) Entry to the building is limited. Call 630-257-8787 if you have any questions, or want permission to enter the Center. Only under specific circumstances will users of our facility be allowed to access the building. 3) We will have 2 bins outside of the church entrance, 1 for outgoing mail and packages, and 1 for incoming mail, donations, payments and packages. Our staff will

Lietuvoje įkurtas COVID-19 FONDAS

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu buvo įkurtas COVID-19 pasekmių mažinimo fondas, kuriuo rūpinsis Prezidentės Dalios Grybauskaitės vadovaujama žymių šalies medikų, mokslininkų ir verslo atstovų komanda. Fondo lėšos bus skiriamos pagalbai tiems, kuriems jos labiausiai reikia. COVID-19 pasekmių mažinimo fondas: Gavėjas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Sąsk. nr.: LT 56 1010 0000 0853 2407 (Lietuvos bankas) Daugiau informacijos apie Fondą: https://bit.ly/2IZeux0 Būkite sveiki, Kęstutis Vaškelevičius, patarėjas, LR ambasada JAV

Arkivyskupija apribojo laidotuves iki 10 žmonių

Image
Koronosvirusui sparčiai plintant mieste ir jo apylinkėse, Čikagos arkivyskupija nusprendė dalyvių laidotuvėse skaičių apriboti iki 10 žmonių. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į Ligų kontrolės centro rekomendacijas, anot kurių, vienu metu gali susirinkti ne daugiau kaip 10 žmonių. Arkivyskupijos pranešime taip pat sakoma, kad 10 dalyvių turi būti tiesioginiai mirusiojo šeimos nariai. Kiti nauji apribojimai numato, kad Mišios turi vykti tik bažnyčioje, jų dalyviai turi stovėti mažiausiai šešių pėdų atstumu. Be to, laidotuvių metu neleidžiamas joks fizinis kontaktas. Šventoji Komunija bus duodama į rankas. Tokie patys apribojimai taikomi ir kitoms laidotuvių dalims, kaip antai, mirusiojo lankymas, išlydėjimas ir laidojimas kapinėse.

Panika

Image
Nuotykis. Nežadėtas, bet geras ir įdomus nuotykis. Tai įvyko šeštadienį, dar prieš gubernatoriui paskelbiant žmonių susibūrimui draudimą. Šeštadienį, pavalgę pusryčius, išgėrę kavą, kartu išbaigėme ir kavai skirtą grietinėlę. Reiškia, neapsirūpinus grietinėle, sekmadienį turėtų būti badas, nes tektų gerti juodą kavą. Palaukę iki 10 val., nutarėme nuvykti į Aldi parduotuvę ir apsirūpinti grietinėle ir dar keletu menkniekių, kurių bendra suma sudarė tiktai 23,00 dolerius. Aldi parduotuvė nuo mūsų yra tiktai vienos mylios atstume. Kitos yra maždaug apie septynias mylias bet kokia kryptimi. Aš įpratau skaičiuoti ne mylias, bet kiek šviesoforų yra iki tikslo. Mat, aplinkui visur laukai. Taigi, grįžtam į parduotuvę. Vaizdas parduotuvėje kaip prieš pasaulio pabaigą, jeigu kuris tą pabaigą esme matę. Žmonės tikrai sąžiningai vežimėlius prisikrovę prekių reikalingų, gal tokių ir ne visai reikalingų, kad vežimėliuose nebetelpa. Jeigu pirkti tai pirkti. Stojom ir mes į eilę nusitęsusią per visą

Senjorai Čikagos ir jos apylinkių maisto parduotuvėse apsipirks jiems skirtu laiku

Image
Dėl koronaviruso pandemijos nemažas skaičius Čikagos ir jos apylinkių parduotuvių pradėjo siūlyti specialias valandas pagyvenusiems pirkėjams. Elgin priemiestyje esanti „Fresh Market“ pirmadienį paskelbė, kad trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 val. ryto leis apsipirkti tik 65 metų ir vyresniems bei fizinę negalią turintiems žmonėms. Pasak parduotuvės, specialios valandos galios tol, kol bus pranešta kitaip, iš tuo metu į parduotuvę atvykusiųjų bus prašoma parodyti asmens amžių įrodantį dokumentą. „Target“ pranešime sakoma, kad labiausiai pažeidžiamus klientus, tokius kaip senjorai ir žmonės, turintys sveikatos problemų, aptarnaus trečiadieniais pirmą valandą po parduotuvės atidarymo. Panašų pranešimą antradienį išplatino ir kompanija „Albertsons Companies“, kuriai priklauso „ACME“, „Safeway“ ir „Jewel Osco“ parduotuvės. Pranešime spaudai teigiama, kad daugiau nei 2 200 parduotuvių pagyvenusius žmones, nėščias moteris, imuninės sistemos sutrikimų turinčius a

Skrydžių iš JAV į Lietuvą galimybės

DĖMESIO! Svarbi informacija visiems, šiuo metu laikinai esantiems JAV, Meksikoje ar Karibuose ir norintiems nedelsiant sugrįžti į Lietuvą! Atkreipiame dėmesį, kad daugeliui oro kompanijų stabdant skrydžius per Europos oro uostus, šią savaitę pagal grafiką vyks skrydžiai iš Frankfurto į Vilnių ir iš Stambulo į Vilnių. Dėl galimybių kitą savaitę grįžti į Lietuvą nepranešama, todėl rekomeduojame visus norinčius sugrįžti, kelionės nebeatidėlioti. Dėl skrydžių per Frankfurto oro uostą: reisai LH886 ir LH887 į Vilnių bus tęsiami iki sekmadienio, kovo 22 d. imtinai, o visiems, kuriems buvo pranešta, kad skrydis atšaukiamas, bilietai turėtų būti atstatyti, o Lufthansa keleivius apie tai turėtų informuoti individualiai. Nedelsiant kreipkitės į Lufthansa. Dėl vykimo per Stambulo oro uostą: atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos ir kitų trečiųjų šalių piliečiai, kurie lankėsi įvardintose ypatingos rizikos šalyse per paskutines 14 dienų neįleidžiami į Turkijos teritoriją. Turkija išskyrė šias 22 šalis:

Illinois rinkliava už važiavimą greitkeliais bus vykdoma tik el. būdu

Image
Siekiant sustabdyti koronaviruso plitimą, nuo šiol Illinois mokestis už važiavimą greitkeliais bus renkamas tik el. būdu. Visi mokami keliai bus atviri eismui, tačiau rinkliava bus vykdoma tik per „I-Pass“, „E-ZPass“ ir internetinį portalą www.illinoistollway.com, praneša Illinois „Tollway“. Rinkliavų kabinos pagrindiniuose greitkeliuose neveiks, bus atjungtos ir rinkliavų mokėjimo automatai. Prireikus pagalbos, budės techninės priežiūros ir incidentų valdymo personalas bei sunkvežimių „HELP“ darbuotojai. Vairuotojai raginami nesustoti prie mokamųjų vietų. Kuriam laikui bus atidėti eismo pažeidimai kertant mokamų kelių postus. 

Tokios tokelės (42)

Image
Politika Per prezidento atstatydinimo procesą, demokratai, įskaitant ir Senatorių Schumer‘į, šaukė, jog įstatymams visi lygūs. Dabar tas pats Senatorius save stato aukščiau įstatymų, grasinant dviem SCOTUS (Supreme Court of the United States) teisėjam. Į triukšmą, reikalaujantį jo atsistatydinimo, įsivėlė ir jo paties partijos atstovai. Senatorius teisinasi. Lazda, kuri yra be pradžios, turi du galu, tai ir tvoja jam be gailesčio. Eilinis JAV pilietis už tokį pasisakymą jau seniai, be gailesčio, būtų FBI tampomas. Kodėl šis Senatorius dar neužgautas? Juk įstatymams visi lygūs. New York valstija turi labai griežtus ginklų kontrolės įstatymus. Jeigu ginklo laikytojas grasintų bet kam kaip kad grasino šis Senatorius, ginklas būtų buvęs tuojau konfiskuotas. Piliečiai reikalauja valstijos valdžios, kad tas įstatymas būtų vykdomas ir šio Senatoriaus atžvilgiu. Jeigu valstijos valdžia atsisako veikti, reiškia įstatymai ne visiems vienodi ir privalomi. Toks valstijos valdžios elgesys gero než

Keli Čikagos priemiesčiai paskelbė nepaprastąją padėtį

Image
Koronavirusui plintant po Čikagos apylinkes, keli Čikagos priemiesčiai paskelbė nepaprastąją padėtį. Vakarinis priemiestis Oak Park buvo vienas iš pirmųjų penktadienį išplatinęs pranešimą apie priemiestyje skelbiamą ekstremalią padėtį. Pranešime sakoma, kad miesto valdžios priimta rezoliucija laikinai sustabdė kai kurias taisykles, valdžios institucijoms suteikdama teisę imtis gyventojus apsaugančių priemonių nešaukiant posėdžio. Oak Park taip pat uždarė vietos mokyklas, biblioteką ir parkus. Jau kitą dieną po Oak Park valdžios sprendimo nepaprastąją padėtį paskelbė šiaurinio priemiesčio Highland Park merė Nancy R. Rotering. Sekmadienį tokį žingsnį žengė pietinio priemiesčio Harvey ir šiaurinio priemiesčio Evanston valdžia. Harvey atšaukti visi didesni susirinkimai ir renginiai, miestelio meras pasirašė potvarkį, kurio uždaromi barai ir kitos laisvalaikio ir pramogų vietos. Po to, kai dviem Evanston gyventojams buvo diagnozuotas COVID-19 virusas, miestelio meras Stave Haggerty pas

Informacija LR piliečiams, ieškantiemsk kaip greičiau iš JAV grįžti į Lietuvą

Šiuo metu dalis Lietuvos piliečių, laikinai esančių JAV, ieško būdų kaip greičiau grįžti į Lietuvą. Primename bendrą Užsienio reikalų ministerijos rekomendaciją keliaujantiems LR piliečiams- nelaukti ir kuo skubiau grįžti į Lietuvą (arba kitą šalį, kurioje gyvenate). Raginame susisiekti su oro linijomis ir/ar kelionių agentūromis, nes jos turi rezervacijos sistemas ir tiksliau mato kurie oro uostai ir kada priima ir kur yra laisvų vietų. Taip pat informuojame, kad LUFTHANSA paskelbė, kad ir po kovo 14 d. išlaikys tam tikrus skrydžius į Europą: iš Čikagos į Frankfurtą, Ciurichą, Vieną, iš Niujorko (Newark) į Franfurtą, Ciurichą, iš Vašingtono D.C. į Briuselį. Ambasados žiniomis ir mūsų praktika bendraujant su LR piliečiais, esančiais JAV, rodo, kad piliečiai taip pat renkasi skrydžius per Londoną, Amsterdamą, Briuselį, Maskvą, kitus oro uostus. Jeigu rinksitės Maskvos Šeremetjevo oro uostą, informuojame, kad šiame oro uoste šalys, kuriuose yra koronaviruso židiniai yra nukreipiami į tą

Dažniausiai užduodamus klausimus su atsakymais karantino laikotarpiu

Ką reiškia, kad yra vykdoma piliečių registracija? ar bus organizuojamas piliečių pargabenimas? Pirmadienį Lietuvos Respublikos Vyriausybė spręs iš kur, kada ir kaip bus gabenami LT piliečiai, negalintys savarankiškai grįžti iš užsienio dėl nutrauktų skrydžių ar uždarytų sienų. Pats užsiregistravimas kelionės atgal į Lietuvą negarantuoja. Jei grįšiu į Lietuvą, ar galėsiu iš jos išvykti? Karantino laikotarpiu (nuo 03.16 00:00 iki 03.30 00:00) LT piliečiai bus išleidžiami, jei turi deklaruotą gyvenamąją vietą užsienyje ir pateiks papildomą tai įrodantį dokumentą. Ar pateiktas dokumentas tinkamas – spręs pamainos viršininkas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba laikysis nuostatos, jog užsienio valstybėje dirbančių LT piliečių darbo santykius patvirtina šio asmens deklaruota gyvenamoji vieta užsienyje (darbų atlikimo valstybėje), arba jų pateikti išsamūs ir visapusiški įrodymai apie egzistuojančius darbo santykius tikslo valstybėje. Išimtinais atvejais Valstybės sienos apsaugos tarnybos vad

SVARBI INFORMACIJA Lietuvos piliečiams, keliaujantiems JAV ir Meksikoje.

Pradedama Lietuvos piliečių, keliaujančių JAV ir Meksikoje ir neturinčių galimybių savarankiškai grįžti į Lietuvą, registracija. Prašome nedelsiant susisiekti su Lietuvos ambasada JAV elektroniniu paštu: consul.us@urm.lt. Maloniai prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, gimimo datą, kontaktinį telefoną ir elektroninį paštą, tikslią buvimo vietą. Atsiradus galimybei organizuoti kelionę į Lietuvą, ambasada su piliečiais susisieks atskirai ir informuos apie kelionės sąlygas. Taip pat prašome Lietuvos Respublikos piliečių susirasti gyvenamąjį plotą, kuriame galėtų izoliuotis, jei JAV ar Meksikoje būtų įvestas karantinas, sekti vietos institucijų informaciją ir laikytis jų nurodymų. Atkreipiame dėmesį, kad grįžus į Lietuvą, Jums bus taikoma privaloma 14 dienų saviizoliacija. Registruojama bus iki kovo 17 dienos (antradienio) 18 valandos Lietuvos laiku (kovo 17 d. 10:00 val. JAV Rytų pakrantės laiku)

Informacija dėl draudimo atvykti į JAV ir susijusių klausimų (COVID-19)

Reaguodama į COVID-19 pandemiją, JAV uždraudė atvykimą iš Šengeno šalių. Draudimas įsigalioja nuo kovo mėn. 13 d. 23:59 (JAV Rytų pakrantės laiku) ir galioja asmenims, kurie per paskutines 14 dienų buvo Šengeno erdvėje. Draudimas atvykti ar tranzitu skristi per JAV taikomas net ir tiems asmenims, kurie tranzitu keliavo per Šengeno erdvę.  Jeigu LR (arba bet kurios kitos Šengeno šalies) pilietis, pastarųjų 14 dienų ar ilgiau praleido ne Šengeno erdvėje, tai jis/ji į JAV atvykti gali (lemiamas veiksnys yra ne pilietybė, bet buvimo Šengeno erdvėje faktas). //PAPILDYMAS padarytas 2020-03-14d.// Nuo pirmadienio vidurnakčio (iš kovo 16d. į 17d. vidurnaktį JAV Rytų pakrantės laiku) Jungtinė Karalystė ir Airija bus įtrauktos į 3 lygio šalių sąrašą, kuriose per paskutines 14 dienų buvusiems asmenims taikomas draudimas atvykti į JAV, t. y. Jungtinės Karalystė ir Airija yra įtraukiamos į tą patį sąrašą kaip ir Šengeno šalys. /PAPILDYMAS BAIGTAS/ Įvedus šį draudimą, oro linijų bendrovės pe

Čikagoje uždaryti ne tik muziejai, bet ir garsioji „Pupa“

Image
Šeštadienį miesto valdžia paskelbė, kad dėl koronaviruso uždaroma ikoninė „Pupos“ instaliacija. Pasak Čikagos kultūros reikalų ir specialiųjų renginių departamento, kol kas iki balandžio 12 d. bus uždaryta tik ypač daug turistų sutraukianti „Pupa“, Millenium Park paliekamas neuždarytas. Apie uždarymą paskelbė ir visi svarbiausi Čikagos muziejai. „Shedd“ akvariumas neveiks iki kovo 29 d. Mokslo ir pramonės muziejus paskelbė, kad jis nedirbs nuo kovo 14 d. iki balandžio 6 d. (imtinai). „Adler“ planetariumas, kuris duris užvėrė kovo 14 d., šeštadienį, bus uždarytas neribotą laiką. Visi renginiai planetariume atšaukti iki gegužės 1 d. Čikagos vaikų muziejus bus uždarytas iki kovo pabaigos. Field muziejus neveiks nuo kovo 14 d. iki kovo 29 d. Peggy Notebaert gamtos muziejus užsidarys 30 dienų iki balandžio 13 d. Čikagos dailės institutas bus uždaromas dviem savaitėms. Dailės institutas planuoja atsidaryti kovo 28 d. „DuSable“ muziejus neveiks iki kovo 31 d. Šiuolaikinio meno muziejus b

Lietuva padovanojo Amerikos žmonėms mažiausią pasaulyje JAV Kapitolijaus pastato kopiją

Image
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga Lietuva padovanojo Amerikos žmonėms JAV Kapitolijaus pastato nano kopiją, kurią Lietuvos lazerių technologai gamino tris mėnesius. Ši kopija yra 60,000 kartų mažesnė negu pats pastatas. O ant Kapitolijaus kupolo esanti Laisvės skulptūra yra 10 kartų mažesnė už žmogaus lastelę.  Ši dovana buvo įteikta kovo 11 d. priėmimo, vykusio JAV Kongreso bibliotekoje, metu. JAV Kapitolijaus nano kopija oficialiai buvo perduota į JAV Smithsonian instituto nuosavybę. “Maža dovana, tačiau ji simbolizuoja didelę Lietuvos ir Amerikos draugystę, kuri paremta laisvės ir demokratijos vertybėmis,” Kovo 11-osios priėmimo metu sakė Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas.  Ambasadorius dovaną įteikė JAV Atstovų Rūmų nariui ir Baltijos draugų grupės pirmininkui John Shimkus, kuris taip pat yra ir Smithsonian instituto Tarybos narys.  “Ši dovana yra Lietuvos simbolinė padėka Amerikai už Lietuvos laisvės palaikymą per visa mūsų dvišalių sant