Posts

Tokios tokelės (40)

Image
Demokratai šaukia, nereikėjo kiršinti Iraną nužudant jų generolą, kuris stengėsi „keršyti“ Amerikai. Galbūt jam būtų pavykę padaryti žalos kaip kad padarė 9/11 teroristai. Tuomet demokratai būtų šaukę, jog prezidentas apsileidęs ar pan.. Dabar demokratai šaukia, kad toks prezidento elgesys veda prie karo su Iranu.

Gal, baimės apimtiesiems, vertėtų užsirišti pačioje apačioje kelnes, kad varvalas nesmardintų apylinkę? Gal yra geresnių pasisakymų kaip nuraminti kinkų drebėjimą? O jeigu karas, tai tuos bailiuosius pagerbiant – į pirmas linijas kinkų drebėjimui sustabdyti.

Ar gali Iranas kariauti su JAV savo šalyje turėdamas aibes neramumų nepatenkintų valdančiųjų barzdylų veikla? Visos valstybės, nuo kurių nusisuka JAV, šaukia, jog sunaikins Ameriką. Tai neatitinka tikrovei. Sovietų Sąjunga nuo jos įsikūrimo dienos ir dabar, Rusijai tęsiant jos funkcijas, tebenaikina Ameriką. Rezultatai stebina.

Manau verta pasauliui vėl priminti tos „garbingos, taiką nešančios“ Sovietų Sąjungos „taikos“ …

JAV lietuviai šventiškai pasitinka Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Image
JAV Lietuvių Bendruomenė iškilmingai pasitinka ir švenčia Lietuvos valstybės gimtadienį. Jungtinėse Amerikos Valstijose organizuojama daugybė Vasario 16-ąjai skirtų šventinių renginių įvairiuose mietuose ir vietovėse kur gyvena lietuviai. Renginiai vyksta visą vasario mėnesį ir tęsis iki kovo mėnesio.


Vasario 16 dieną Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę, bendradarbiaudama su Lietuvos ambasada JAV, surengė Vašingtono lietuvių bendruomenė. Šiluvos Šv. Mergelės Marijos koplyčioje Nacionalinėje bazilikoje buvau aukotos iškilmingos Šv. Mišios, kurias atnašavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams prelatas Edmundas Putrimas.


Šventės dalyvius pasveikino Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas pažymėdamas, kad Vasario 16-oji mums nuolat primena ypatingą žmonių ryžtą, jų darbus ir pastangas, kurių dėka Lietuvos valstybė į pasaulio žemėlapį sugrįžo kaip moderni ir demokratinė valstybė.


„Noriu palinkėti, kad laisvę mes švęstume ne tik Vasario 16-ąją, Kovo 11-…

Vasario16 oji- Kalvarijoje,pagerbtas Lietuvos diplomatijos Riteris -P.Klimas

Image
Vasario 16-ąją Kalvarijos miestelis pagerbė savo iškilųjį žemietį - Nepiklausomybės akto signatarą Petrą Klimą. Centrinę miesto aikštę papuošė jam skirtas paminklas.

Statyti paminklą buvo sumanyta daugiau nei prieš penkerius metus. Juo rūpinosi net du išrinkti merai, tačiau rezultatas visai neblogas. Paminklo autoriai yra vietiniai menininkai Julius Narušis ir Marijus Petrauskas. Paminklas, kainavęs apie 40,000 eurų, statytas iš vietos biudžeto ir aukų.

Petras Klimas buvo vienas jauniausių Nepriklausomybės signatarų, pasirašymo dieną turėjęs vos 26 metus. Bet jo diplomatiniai sugebėjimai jau tada pravertė suvienijant mūsų valstybės tėvus. P.Klimas daug metų praleido atstovaudamas Lietuvai Prancūzijoje. 1940-ais jis nepripažino sovietų okupacijos. Suimtas gestapo, buvo laikomas keliolikoje kalėjimų, kol atvežtas į Kauną ir išpirktas. Tada jo jau laukė Stalino lageriai.Grįžes iš lagerio neprarado vilties,tikėjo Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę,gyveno ir mirė Kaune. Lietuvos šaulių sąj…

Kaip JAV lietuviai gali padėti kartu Lietuvai ir JAV

Image
LR Garbės konsulo JAV Dr. Jono Prunskio kalba, pasakyta 2020 m. vasario 16 d. Pasaulio Lietuvių Centre (Lemont, IL) vykusiame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjime
Šiais metais švenčiame jau 102-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės metines, šia proga galime didžiuotis mūsų valstybės demokratinių tradicijų stiprėjimu, nemažais pasiekimais ekonomikos, mokslo, kultūros, sporto srityse. Tuo pačiu tikslinga žvilgterėti ir į mūsų, Amerikos lietuvių, veiklą bei rūpestį dėl savo Tėvynės likimo ir kartu pagalvoti, kaip galime prisidėti prie Lietuvos stiprinimo ir garsinimo pasaulyje.

Lietuvių išeivija yra sudėtinė Lietuvos istorijos dalis. Net ir palikę savo Tėvynę lietuviai dirbo ir dirba jos labui. Tai labai akivaizdžiai liudija vieninga kova už Lietuvos nepriklausomybę bei įvairi parama Lietuvai. Šiandien mūsų tėvynė yra laisva, tačiau savo darbais kiekvienas galime prisidėti prie jos stiprinimo. Mūsų mažai tautai tokia gausi emigracija buvo ir yra svarbi ne tik ekonomine, ne tik propaga…

Penki nauji priemiesčių objektai įtraukti į Nacionalinį istorinių vietų sąrašą

Image
Nacionalinio parko tarnyba į Nacionalinį istorinių vietų sąrašą įtraukė penkis priemiesčiuose esančius objektus. Vienas iš tokių objektų yra Niles pasviręs bokštas. Bokštas yra pusės dydžio tikrojo Pizos bokšto Italijoje kopija – 94 pėdų aukščio, pasviręs 7 pėdas į pietus. Buvusi Copley ligoninė atidaryta Aurora priemiestyje 1888 m. taip pat paskelbta nacionalinės reikšmės istorine vieta. Uždaryta 1995 m., šiandien ji atnaujinama, netrukus čia apsigyvens senjorai ir suaugusieji su negalia. Lilacia Park viešasis parkas-sodas Lombard priemiestyje – trečias į sąrašą patekęs objektas. Parke auginama 700 rūšių alyvmedžių ir 25 000 skirtingų tulpių. Dėl savo išskirtinės architektūros sąraše puikuojasi ir 150 metų senumo Pirmoji kongregacijos bažnyčia Des Plaines. Buvusi interjero dizainerio Luis Fredrick rezidencija Barrington Hills ir neseniai gražiai surestauruotas Frank Lloyd Wright namas – taip pat pa Nacionaliniame istorinių vietų sąraše.

Nusikalstamumas Čikagos viešajame transporte padvigubėjo

Image
Remiantis „NBC 5“ tyrimu, smurtinių nusikaltimų Čikagos viešajame transporte (Chicago Transit Authority, arba CTA) skaičius per pastaruosius šešerius metus išaugo dvigubai, o vagysčių per tą patį laikotarpį padaugėjo beveik dviem trečdaliais. Tuo pat metu sumažėjo šiuos nusikaltimus padariusių suėmimų skaičius. 2019 m. Čikagos policija suėmė tik ketvirtadalį žmonių, atsakingų už smurtinius nusikaltimus CTA traukiniuose ir peronuose. Pasak „NBC 5“, tai stabilus kasmetinis mažėjimas nuo 32 proc., užfiksuoto 2014 m. 2019 m. vagių buvo sulaikyta vos 4 proc., tai reiškia, kad 96 proc. Čikagos viešojo transporto vagių ir kišenvagių nebuvo sugauti. „NBC 5“ sukūrė interaktyvų žemėlapį, rodantį nusikaltimų skaičių 123 CTA traukinių stotelių, esančių Čikagos miesto ribose. Žemėlapyje taip pat parodytas smurtinių nusikaltimų ir vagysčių skaičius, įvykytas kiekvienoje iš tų stotelių. Žemėlapį galite rasti šiuo adresu: https://www.nbcchicago.com/investigations/nbc-5-investigates-cta-crime-has-dou…

Vasario 10 d. Lietuvos ambasadoje Vašingtone įvyko susitikimas su “Misija Sibiras” dalyvėmis

Image
Vasario 10 d. Lietuvos ambasadoje JAV buvo surengtas susitikimas su “Misija Sibiras” projekto vadove Aiste Eidukaitytė ir „Misija Sibiras‘19“ ekspedicijos dalyve, Amerikoje gimusia ir užaugusia Marija Čyvaite. Į renginį susirinkusiems Vašingtono lietuviams, JAV diplomatams, analitinių centrų ekspertams, žurnalistams Aistė ir Marija papasakojo apie „Misija Sibiras“ projektą bei 2019 m. ekspediciją į Kazachstaną.

Sveikindamas susirinkusius svečius Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas pasidžiaugė, kad jaunimas savo iniciatyva pradėjo vykdyti svarbų tautos atminties projektą, kuris įkvėpė daug tūkstančių Lietuvos jaunimo, o šiuo metu tampa vis populiaresnis ir JAV lietuvių tarpe. Ambasadorius padėkojo „Misija Sibiras“ projekto komandai už atvykimą ir pasidalinimą ekspedicijų įspūdžiais ir pilietiškumo pavyzdžiu.

A.Eidukaitytė ir M.Čyvaitė papasakojo apie projekto istoriją ir atrankos procesą, bei 2019 m. vykusią ekspediciją į Kazachstaną, kur Karagandos apylinkėse surado 18 bendrų kapi…

Cepelinų Balius Portland‘o Lietuvių bendruomenėje

Image
Virė virė šeimininkės cepelinus,


Virė virė šeimininkės cepelinus,-


Skanūs tie cepelinai, tie cepelinai su grietine!..


Portland‘o Lietuvių bendruomenė šį šeštadienį, vasario 1-ąją smagiai paminėjo Pasaulinę Cepelinų Dieną. Šį kartą iš tiesų pasiekėme rekordą: į Cepelinų Balių sugužėjo net 60 svečių, o pačių cepelinų buvo pagaminta iš viso 150!..


Kaip visada, tinkamiausia vieta tokiam dideliam cepelinų valgytojų būriui susirinkti tapo svetingi Portland‘o Valdybos Pirmininkės Giedrės ir Vilmano Babarskų namai. Jau iš vakaro šių namų siela, močiutė Vaida priskuto didžiulį katilą bulvių, paruošus dvieju rūšių (mėsos ir varškės) įdarą cepelinams, šeštadienio rytą dalį bulvių išvirė, o apie pietus jai į pagalbą atskubėjo ir kitos šeimininkės: Loreta Pocius su vyru Romu, Luana Žalpys ir Gražina Kazilienė.


Ir štai jau vyriausios šeimininkės Vaidos vadovaujami visi kibom į darbą: visų pirma teko gerai išspausti p…

Nacionalinis diktantas 2020

Image
Gerbiamieji,

maloniai kviečiame prisijungti prie VšĮ Pilietinės minties instituto ir partnerių rengiamos pilietinės akcijos ‒ Nacionalinio diktanto konkurso. Šių metų konkursas vyks vasario 28 d., penktadienį, 11 val. (Lietuvos laiku), per LRT radiją bei internetu.

Užsienio lietuvių bendruomenės turi galimybę diktantą rašyti savo pasirinktoje vietoje, klausant įrašo – pačioms bendruomenėms patogiu laiku vasario 28 - kovo 1 dienomis. Diktanto įrašas norintiems rašyti užsienyje būtų siunčiamas po transliacijos Lietuvoje, per www.wetransfer.com.Jei užsienio lietuvių bendruomenės norėtų pasinaudoti šia galimybe turi:

• Panešti apie ketinimą dalyvauti organizatoriams: diktantas@diktantas.lt ir vytaute@diktantas.lt.

• Registruoti visus atėjusius.

• Pagal galimybes, atspausdinti diktanto rašymo popieriaus lapus (pridedama) ir išdalinti juos. Lapai neprivalomi, ant jų tiesiog patogiau rašyti.

• Diktanto organizatoriai netaiso visų darbų iki galo ir nesiunčia jų atgal. Paprastai taisoma iki…

Pavojingiausias yra saikingas girtavimas

Image
1. Vynas yra drakono nuodai.

Mozė

2. Vynas padaro žmones paleistuviais.

Saliamonas

3. Vynas žudo grožį, vynas trumpina jaunystę.

Horacijus

4. Vynas tai kraujas.

Jėzus

5. O neregimoji vyno dvasia! Da nesuteiktas tau vardas, kuriuo galima būtų tave atskirt, tai pavadinsiu tave velniu.

Šekspyras


6. Žmonės bijo choleros, bet vynas pavojingesnis.

O. Balzakas


7. Alus gerti nesveika.

J. Jablonskis


8. Kvaili geria šnapsą. o puskvailiai alų.

V. Pietaris


9. Alus - kaka.

10. Bukapročiai bus vaikai, jeigu alų gers tėvai.

11. Žmonės bijo koronaviruso, bet alus pavojingesnis.

12. Alkoholis yra nuodas, nuo kurio moterys tankiai persileidžia arba tampa visai bevaisėmis, bet iki to laiko vis da spėja pagimdyt draugijai išgamą kokį, idiotą ar galvažudį.

V. Kudirka


13. Kavą turime laikyti už nuodus. lygius alkoholiui ir tabakui.