Posts

Šoktelėjo studijų University of Illinois kaina

Image
Pirmą kartą per šešerius metus University of Illinois pakėlė mokestį už studijas. Neseniai universiteto vadovybė balsavo už 1,8 proc. didesnį mokestį Urbana-Champaign ir Čikagoje įkurtame universiteto padalinyje studijuosiantiems pirmakursiams. Studijų kaina 1 proc. šoktelės ir Springfield padalinio pirmakursiams. Spėjama, kad bazinis mokestis už studijas padidės maždaug 218 dol., o per metus kaina už mokslą bus šiek tiek daugiau nei 12 000 dol. Pavyzdinis valstijos universitetas įsitikinęs, jog padidėjęs mokestis už studijas padės pritraukti naujų ir išlaikyti jau dirbančius dėstytojus, šiuo metu šioje aukštojoje mokykloje studijuojant rekordiniam studentų skaičiui.

Paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas

Image
Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) 2020 m. sausio 20 d. pradėjo valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – Parama) konkursą (toliau – Paramos skyrimo konkursas).

Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir Parama teikiama vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1160 (toliau – Aprašas).

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

· Stipendijos mėnesinis dydis 126,75 Eur

· Socialinė išmoka - tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gau…

XXIII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas

Image
Argentinos lietuvių bendruomenės vardu norime informuoti, kad nuo š.m. sausio 22 d. iki 26 d. Argentinoje vyks „XXIII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2020 m.“ (P.A.L.J.S. 2020 m.).


PALJ Suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (P.L.B.) projektas.

Renginį organizuoja Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (A.L.J.S.) kartu su Pasaulio Lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos užsienio lietuvių sielovados reikalams, Prelatu Edmundu Putrimu (PALJ Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas).

Suvažiavimo metu bus puiki proga pabendrauti lietuviams, susipažinti su Argentinos LJ Sąjungos veikla bei padiskutuoti apie dabartinę lietuvių jaunimo ir bendruomenės situaciją Pietų Amerikoje ir ivairius būdus, kaip išlaikyti lietuvybę ir pritraukti daugiau narių į jaunimo organizacijas.

Lietuviais esame mes gimę, Lietuviais turime ir būt!

Argentinos lietuvių bendruomenė

Geri žodžiai sustabdė laiką

Image
Gruodžio ir sausio mėnesiais mus visus valdo didelių darbų sūkurys. Planuojame, atsiskaitome, skubame... Stabtelėjome, užmiršome kasdienybės rūpesčius ir negandas. Mus apglėbė šilti ir nuoširdūs žodžiai.       Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje vyko Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus narių literatūriniai skaitymai, o gitaros stygas virkdė muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos prezidentė Afroditė Tūskaitė skaitė literatės Vidos Papaurėlienės tekstą, o Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio gimnazistė Eva Juškevičiūtė – savo kūrybą.
Susiliejo muzikos ir literatūros dermė. Daug širdies įdėta į Danutės Mažeikienės, Gražinos Pitrėnienės, Vidos Papaurėlienės, Jolantos Juodinytės, Jolantos Augulienės ir Irenos Varnienės literatūrinius tekstus. Šios literatės  dalinosi išgyventais literatūriniais tekstais.
    Gimnazijos bibliotekininkė Rūta Vilutienė parinko ir perskai…

Saldžioji porelė Vytenis-Alex ir Justina nerimsta: už dovanotą dainą – karšta fotosesija

Image
Meilė augina sparnus. Tuo įsitikino Naujųjų naktį susižadėjęs žinomas dainininkas Vytenis-Alex Partikas ir lietuviškąją Kim Kardashian vadinama grožio specialistė Justina Globienė. Klaipėdoje naujus namus susikūrusi pora iš tiesų skraido lyg ant sparnų. Nuostabiausia, jog laime spinduliuojantį Vytenį sužadėtinė įkvėpė dar daugiau dirbti. Rezultatas – nauja daina „Tik pabučiuok“, Justinai padovanota sužadėtuvių proga. Moteris mylimajam atsidėkojo atvira ir jausminga fotosesija.

Dovana tikintiems meilės galia

Kai žmogus myli, jis ir kitiems dalija savo meilę. Vytenis –Alex Partikas dainomis meilės svaigulį dovanoja visiems, kurie jo klausosi. Radijo stotys jau pradėjo groti naujausią jo dainą – Karolio Šliažo ir Tautrimo Rapulevičiaus („ONSA“) kūrinį „Tik pabučiuok“.

„Apie ką nauja daina? Žinoma, apie begalinę meilę, pačius gražiausius žmogaus jausmus. Ši daina yra mano sužadėtuvių dovana Justinai. Už vieną jos bučinį atiduosiu visą pasaulį“,- sako sėkmingai sceninės karjeros keliu žengi…

Nuo liepos Illinois įsigalios įstatymas „Teisė dirbti“

Image
Praėjusią savaitę Illinois valstijos gubernatorius JB Pritzker pasirašė naują teisės aktą, kuris padės tašką ligšolinei praktikai iš vairuotojų atimti vairavimo teises dėl neapmokėtų baudų už automobilio statymą. Pasak ekspertų, šiais metais apie 55 000 Illinois vairuotojų atgaus teisę vairuoti. Įstatymas, dar žinomas kaip įstatymas „Teisė dirbti“, įsigalios liepos mėnesį. Jis panaikina vairavimo teisių atėmimą už daugelį eismo pažeidimų, įskaitant didžiausią kategoriją – nesumokėtas baudas už automobilių statymą. Iki šiol 10 nesumokėtų tokių baudų grėsė vairavimo teisių atėmimu. Naujas įstatymas suteiks galimybę skurdžiau gyvenantiems valstijos gyventojams neprarasti darbo ir jį pasiekti savo automobiliu, net ir nesumokėjus baudų už automobilio statymą.

Čikaga siekia uždrausti putplasčio dirbinius restoranuose

Image
Pagal naują potvarkį, kurį praėjusią savaitę patvirtino miesto taryba, Čikagos restoranai gali būti priversti atsisakyti putplasčio dėžučių maistui ir taip mažinti vienkartinio plastiko naudojimą mieste. Miesto tarybos nario Scot Waguespack siūlymu, nuo 2021 m. mieste turėtų būti draudžiama naudoti polistireno pakuotes, mažinamas vienkartinių dirbinių, tokių kaip indai, šiaudeliai, puodelių dangteliai, servetėlės ir kt. naudojimas. Pagal naują potvarkį restoranai, išskyrus maistą pristatant į namus, vienkartines pakuotes patiekti galės „tik klientui paprašius arba savitarnos vietose“. Plastikinius gėrimo šiaudelius taip pat bus galima tiekti tik klientui to paprašius. Restoranams bus leista naudoti vienkartinius maisto indus, jei jie bus kompostuojami arba perdirbami. Potvarkį pažeidusieji turės sumokėti iki 500 dol. baudą. Pasiūlymui pritarė vietos aplinkos apsaugos organizacijos, įskaitant Illinois aplinkos apsaugos tarybą, Shedd akvariumą, Field muziejų, Didžiųjų ežerų sąjungą, Či…

Vašingtone tradiciniu Sausio 13-osios bėgimu buvo pagerbti Lietuvos laisvės gynėjai

Image
Lietuvos ambasada Vašingtone sausio 12d. surengė simbolinį pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtą pagerbti Laisvės gynėjus. Bėgime JAV sostinėje dalyvavo JAV gyvenantys lietuviai, amerikiečiai, Estijos ambasadorius JAV Jonathan Vseviov, Estijos, Lenkijos, Čekijos, Ukrainos diplomatai ir bendruomenės. Prieš jau tradicija Vašingtone tapusį pagarbos bėgimą ambasadorius Rolandas Kriščiūnas pakvietė visus bėgimo dalyvius pagerbti žuvusiuosius tylos minute.


Simbolinio bėgimo Vašingtone trasa driekėsi nuo JAV Kapitolijaus link Abraomo Linkolno memorialo ir atgal. Šeimos su mažais vaikais bėgdami ar eidami įveikė kiek trumpesnę distanciją iki Vašingtono monumento. Lietuvos ambasadorius po finišo visiems bėgimo dalyviams įteikė atminimo medalius, kuriuos gauna ir bėgikai Vilniuje įveikę bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“ distanciją nuo Antakalnio kapinių iki Televizijos bokšto.


Kiekvienais metais sausio mėnesį vykstantis bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ pirmą kartą surengtas 1992 me…

Sausio 13-osios minėjimas Portlando bendruomenėje

Image
Ankstyvą Sekmadienio, Sausio 12-sios, rytą aktyviausieji Portland’o Lietuvių Bendruomenės nariai susirinko Kolumbijos upės pakrantėje į žygį, skirtą Lietuvos Laisvės gynėjų atminimui paminėti. Negausus šį kartą buvo žygeivių būrelis,- matyt daugelį išgąsdino nuo pat ryto pliaupiantis šaltas lietus...Tačiau tie, kas nepatingėjo anksčiau atsikelti ir atskubėti į sutarta vietą, nenusivylė: tarsi pagal kažkieno iš viršaus duotą ženklą, nušvito skaisti saulė, nuskaidrinusi apniukusį dangų...Visų žygeivių nuotaika buvo puiki!..Įsiamžinę bendrai nuotraukai, patraukėme Kolumbijos upės pakrante link istorinio Vancouver’io 19-jo amžiaus Karinio Forto su įrengtomis pakelėje paminklinėmis lentomis ir riboženkliais, skirtais įamžinti tų laikų kovas tarp čiabuvių gyventojų ir Amerikos užkariautojų.


Simboliška, kad ir mes šiandien minime tuos, kurie paaukojo savo gyvybe už Lietuvos laisvė, už joje gyvenančių žmonių teisę vadinti ją savo Tėvyne, už teisę kalbėti savo gimtąja kalba, už tai kad g…

Kariuomenė

Image
Dabartiniu metu yra daug skirtingų nuomonių apie Lietuvos kariuomenės šauktinius. Reikalingi jie ar ne? Pagalvokime.

Pradėsiu Napoleono pasisakymu apie kariuomenę: „Jeigu nemaitinsime savo kariuomenę, tai maitinsime svetimą“. Taip panašiai atsitiko ir su Lietuvos kariuomene, išdavikiškai perduodant ją pirmos bangos rytų okupantams. Okupantas, netoleruodamas Lietuvos Lietuvai atsidavusios kariuomenės, ją žiauriai likvidavo. Daug kariuomenės vyrų, eilinių, puskarininkių ir karininkų, išsislapstė ir susitelkė kovai prieš okupantą. Tą jie galėjo įvykdyti praėję Lietuvos kariuomenės apmokymo kursus, išauklėti būti Lietuvos patriotais, mokėti naudoti ginklą ir ginti valstybę, sumokant aukščiausią kainą – atiduodant gyvybę. Kerštas okupantui, tiek rytiniam, tiek vakariniam, ir vėl rytiniam, pasiekė aukščiausią tašką. Daug Lietuvos jaunuolių ir buvusių karių, kartu su pagyvenusiais buvusiais kariais bei karininkais, išėjo į miškus ginti kraštą nuo okupanto. Daug jų didvyriškai žuvo, kad Lietuv…