Posts

Dėl epidemijos pasikeitė šiukšlių surinkimo tvarka Western Springs

Image
Western Springs miestelio gyventojų šiukšlėmis besirūpinanti kompanija „Lakeshore Recycling Services“ pranešė, jog ji ir toliau vykdys savaitinį šiukšlių surinkimą, tačiau, siekdama koronaviruso epidemijos metu sumažinti savo darbuotojų riziką, ji ėmėsi kai kurių naujų priemonių. Nuo šiol „Lakeshore Recycling Services“ nesurinkinės palaidų medžiagų ir daiktų, tokių kaip čiužiniai, baldai, įvairūs prietaisai, elektronikos atliekos ir kiti dideli daiktai. Į šią kategoriją patenka visos atliekos ir perdirbimui skirti daiktai, kuriuos gyventojai padeda šalia savo šiukšlių konteinerio. Išimtys bus daromos šiukšlių maišams su lipdukais (šiukšlėms ar kiemo atliekoms, kurių sezonas prasidėjo nuo balandžio 1 d.) ir gyventojams priklausantiems konteineriams su lidpukais.

Paskolos smulkiojo verslo savininkams Čikagoje

Image
Šią savaitę Čikagos miestas pranešė, jog smulkiojo verslo, kenčiančio dėl koronaviruso pandemijos, savininkai gali teikti paraiškas paskolai mažomis palūkanomis gauti. Antradienį Čikagos merė Lori Lightfoot paskelbė paskolų suteikimo programos pradžią. Paskolas smulkusis verslas gaus iš Čikagos smulkiojo verslo atsparumo fondo (Chicago Small Business Resiliency Fund), įkurto specialiai padėti mažoms įmonėms, kurios dėl koronaviruso pandemijos šiuo metu praranda pajamas. Ši naujiena seka įkandin Illinois valstijos gubernatoriaus J. B. Pritzker pranešimo, jog bus pratęstas „buvimo namuose“ režimas, o tai reiškia, kad visos įmonės, kurios laikomos neesminėmis, liks uždarytos bent jau iki balandžio pabaigos. Čikagos miesto teigimu, smulkusis verslas ir pelno nesiekiančios organizacijos, kurių metinės pajamos yra mažesnės nei 3 mln. dol. ir kurios dėl susidariusios situacijos susitraukė bent 25 proc., gali tikėtis gauti penkerių metų paskolą iki 50 000 dol. Šiuos reikalavimus atitinkančio…

Parkai ir miško draustiniai prašo laikytis atstumo, antraip jie bus uždaryti

Image
Parkai ir miško draustiniai susiduria su naujais koronaviruso iššūkiais: nors žmonės yra skatinami būti lauke, ne vienas žmogus tai darydamas nepaiso visuomenės sveikatos perspėjimų ir nesilaiko saugaus atstumo. Todėl parkuose ir miško draustiniuose atsirado daugiau apribojimų. Palatine ir Elmhurst parko rajonuose užrakintos teniso ir padelio teniso aikštelės, išardyti futbolo ir lakroso vartai. Visa tai daroma, kad žmonės liautųsi būriuotis ir laikytųsi privalomo atstumo. Lisle įsikūręs Morton Arboretum sutrumpino darbo valandas, atidžiai stebi lankytojų skaičių ir visiems atvykusiems primena, kad jie turi vengti itin populiarių pėsčiųjų, bėgimo ir dviračių takų. Tokį pat įspėjimą išplatino ir Elmhurst parko rajonas. DuPage apygardos miškų draustinio rajonas kviečia žmones miške vaikščioti tik su savo šeimos nariais, vengti liesti ženklus, suolus ar pastoges. Lake County miško draustinių rajonas įrengs daugiau ženklų, perspėjančių laikytis saugaus atstumo. Palatine parkai netrukus t…

JAV Lietuvių Bendruomenė kviečia padėti vieni kitiems

Image
Šiuo visiems sudėtingu ir daug iššūkių keliančiu laikotarpiu, visame pasaulyje siaučiant COVID-19 pandemijai, JAV Lietuvių Bendruomenė, bendradarbiaudama su LR ambasada Vašingtone, kviečia susitelkti ir padėti vieni kitiems. Ištiesti pagalbos ranką ir dalintis dar niekada nebuvo taip prasminga ir svarbu. Padėkime Jungtinėse Valstijose gyvenantiems ar laikinai esantiems lietuviams, kurie dėl COVID-19 pandemijos susidūrė su nenumatytais sunkumais – yra didesnės rizikos grupėje arba jiems reikalinga informacinė, konsultacinė ar kitokia pagalba. Mes žinome, kiek daug galime pasiekti veikdami išvien, tad kviečiame drauge atremti koronaviruso grėsmę ir įveikti mums visiems tenkančius iššūkius.

JAV Lietuvių Bendruomenė subūrė savanorių grupę, kuri COVID-19 pandemijos metu renka ir koordinuoja informaciją apie JAV lietuviams reikalingą pagalbą ir siūlomą savitarpio pagalbą. Tokiu būdu pagal išgales stengsimės padėti tiems, kuriems šiuo metu jos labiausiai reikia. Per kelias dienas sulaukėme …

Tokios tokelės (43)

Image
Politika

Išgirdę kinų ruporą, būtent amerikiečiai užkrėtė kinus „Koronavirusu“, patikėję tomis nesąmonėmis, kai kurie lietuviai skelbia tas nesąmones savo Fb paskyroje. Kaip amerikiečiai galėjo užkrėsti kinus nors Amerikoje niekas tuo virusu dar nesirgo? Tai normalus komunistinis melas išmoktas iš buvusios Sovietų Sąjungos. Rusija, tęsdama Sovietų Sąjungos politiką, taip pat kaltina Ameriką, jog ši norėdama tą virusą naudoti kariniams tikslams, užkrėtė pasaulį išleisdama džiną iš butelio. Tai nieko naujo tame komunistiniame pasaulyje. Deja, dar yra tikinčių tokiomis žiniomis, jog „Iš rytų šalelės saulutė tekėjo, o iš vakarėlių debesėliai ėjo ...“. Nors ir komunistiškai galvojantys, jie taipgi lietuviai.

Keista. JAV Kongreso Atstovų Rūmų pirmininkė visą laiką skelbė, jog Trump‘as netinkamas vadovauti valstybei, dabar pakeitė giesmyną, kartu ir giesmę, reikalaudama iš „to niekam tikusio“ prezidento, kad jis panaudotų diktatūrinį šalies valdymą, gaminti ir skirstyti būtinai reikalingus sv…

Lietuvių Fondo 2019 metų ataskaita leidinyje „Liepsna 2020“!

Image
Kasmetinis LF leidinys prasideda LF tarybos pirmininkės Audronės Pavilčius-Karalienės ir LF valdybos pirmininko Tauro Bublio sveikinimu. Čia pateikta išsami 2019 m. LF finansinė ataskaita, komitetų pirmininkų pranešimai. Skaitytojai ras informaciją apie LF paramos projektams ir stipendijų paskirstymą, susipažins su 2019 metų LF veikla.

2019 m. Lietuvių Fondo ataskaitą „Liepsna-2020“ rasite tinklalapyje

https://lithuanianfoundation.org/wp-content/uploads/2020/03/2019-lf-metine-ataskaita_annual-report-liepsna-2020-.pdf

Vietos, kur galima pasitikrinti dėl COVID-19

Image
Vietų, kur Illinois gyventojai galėtų pasitikrinti dėl koronaviruso, nėra daug, tačiau jei gydytojas davė jums siuntimą pasitikrinti sveikatą ir jei jūsų simptomai nėra tokie pavojingi, kad jus reikėtų paguldyti į ligoninę, galite kreiptis į šias ligonines ar medicinos centrus.
Evanston esanti NorthShore University HealthSystem ligoninė atlieka COVID-19 tyrimus savo ir kitų ligoninių pacientams, kuriems koronaviruso simptomai pasireiškė nežymiai. Per parą NorthShore University HealthSystem ligoninė atlieka apie 200 tyrimų. Planuojama, kad netrukus ši medicinos įstaiga galės patikrinti iki 500 pacientų.
NorthShore University HealthSystem's Evanston Hospital
2650 Ridge Ave
Evanston, IL 60201
(847) 570-2000
Illinois nacionalinė gvardija mobilų patikros punktą, skirtą pirmojo reagavimo specialistams, atidarė Čikagos šiaurvakarinėje dalyje, netoli „Harlem Irving Plaza“. Šiame punkte koronaviruso tyrimai atliekami tik policijos pareigūnams, ugniagesiams, paramedikams ir kt. sveikatos spec…

Laikytis namų režimo gali tekti ir visą balandžio mėnesį

Image
Illinois valstijos sveikatos apsaugos pareigūnams bandant sutramdyti koronavirusą ir kuo labiau sumažinti jo daromą poveikį, namų režimas valstijos gyventojams gali būti pratęstas iki balandžio pabaigos. Taip penktadienį teigė Čikagos merė Lori Lightfoot. Ji taip pat pabrėžė, jog tokiu pareiškimu ji nenorinti užbėgti už akių gubernatoriui J. B. Pritzker ir jo komandai. Pasak valstijos gubernatoriaus, jo komanda kiekvieną dieną analizuoja naują statistiką ir daro sprendimus dėl susidariusios padėties. Praėjusį trečiadienį Čikagos policija paskelbė, jog ji kruopščiai vykdys naują potvarkį, įpareigojantį gyventojus likti namuose, ir reaguos į didesnius žmonių susibūrimus mieste, ypač prie Michigan ežero. Ketvirtadienį, stengiantis sumažinti koronaviruso plitimą, Čikagos merė uždarė ežero krantinę ir takus „Chicago Riverwalk“ ir „606 Trail“. Įsakymas likti namuose įsigaliojo kovo 21 d., šeštadienį, jis turėtų trukti iki balandžio 7 d.

Informacija pandemijos metu keliaujantiems ar grįžtantiems į Lietuvą

Primename, kad vienoje vietoje galite rasti visą naujausią informaciją grįžtantiems ir keliaujantiems pandemijos metu: https://urm.lt/urm-informacija-keliaujantiems]
Čia galite rasti ir paskutinę informaciją apie privalomą grįžtančiųjų izoliavimą savivaldybių patalpose. Izoliuotis turės visi – net ir neturintys simptomų.
Vykimas iki izoliavimo patalpų vyksta tik savivaldybės organizuotu transportu. Transportą ir pirminį apgyvendinimą organizuoja ta savivaldybė, į kurią atvyksta piliečiai (ne ta, kurioje jie Lietuvoje gyvena) – t.y, jei Jūs atvykstate į Vilnių/Kauną/Klaipėdą, atitinkamai Vilniaus/Kauno/Klaipėdos savivaldybės transportu asmenys vežami į šių savivaldybių paskirtas izoliavimo patalpas. Vėliau bus organizuojamas pervežimas į asmenų gyvenamosios vietos savivaldybes.
Izoliuotiems asmenims savivaldybės administracija organizuoja maitinimą, kitas būtinąsias asmens higienos paslaugas, užtikrina individualius asmens poreikius pagal sveikatos būklę, patalpų priežiūrą vykdo pagal apgy…

Illinois gyventojai jau gali teikti prašymus bedarbio pašalpai gauti

Image
Illinois darbo departamentas (Illinois Department of Employment Security, arba IDES) išplatino informaciją, kaip užpildyti ir pateikti prašymą bedarbio pašalpau gauti. Pats svarbiausias pasikeitimas, apie kurį departamento atstovai pranešė šį ketvirtadienį, yra tas, kad gyventojai, teikiantys paraiškas dėl bedarbio pašalpos, turės laikytis abėcėlinio grafiko. Pasak Departamento, tai padės susidoroti su ypač išaugusiu prašymų skaičiumi.
Prašymą teikiant internetu:
Asmenys, norintys pateikti dokumentus internetu, tai gali atlikti apsilankę IDES svetainėje:https://www2.illinois.gov/ides/aboutides/Pages/10%20Things%20You%20Should%20Know.aspx - Gyventojai, kurių pavardės prasideda raidėmis A-M, prašymus gali pateikti sekmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais. - Gyventojai, kurių pavardės prasideda raidėmis N-Z, tai gali atlikti pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. - Šeštadieniais paraiškas galės teikti visi norintys.
Prašymą teikiant telefonu:
Gyventojai, kurie prašymą …