Posts

Netrukus Čikagą pasieks elitiniai pasienio patruliai

Image
Donald Trump administracijai paskelbus, kad greitai į miestus, kurie pasiskelbė emigrantų užuovėjomis, atvyks pasienio patruliai, Čikagoje gyvenantys emigrantųai ir jų artimieji turėtų prisiminti savo teises. Pasienio patruliai BORTAC yra elitinis vienetas, atsakingas už šalies sienų saugumą. BORTAC iš esmės yra pasienio patrulių SWAT komanda. Pasienio patrulių atsiuntimas yra atsakas į miestų-užuovėjų vykdomą politiką, dėl kurios imigracijos agentams pasidarė sunkiau atlikti savo darbą. Čikagos emigrantų bendruomenių atstovai ir miesto valdžia ragina žmones mobilizuotis, bet nepanikuoti. Manoma, kad visoje šalyje iki gegužės mėnesio pabaigos bus atsiųsta apie 100 pasienio patrulių. 

ČLM mokiniai sveikino Lietuvą

Image
Vasario 16-ąją visi iš naujo mokomės pasakoti, vertinti ir jausti savo istoriją. Smagu, kad galime džiaugtis šia švente. Valstybinė šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos Nepriklausomybės Aktui paminėti. Pasirašytas dokumentas paskelbė, kad atkuriama Lietuvos valstybė ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Jį pasirašė 20 signatarų – Lietuvos krašto inteligentų. Visų klasių mokiniai kūrė, skaitė, rinko ir rašė ant iš spalvoto popieriaus iškirptų širdelių gražiausius žodžius Lietuvai. Šias širdeles vaikai prilipino prie Lietuvos žemėlapio ir taip išreiškė lietuvišką žodį su meile, pasididžiavimu ir pagarba lietuvių kalbai, Tėvynei.
Pasitikdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ČLM mokiniai atliko nepakartojamą programą. Joje dalyvavo mokyklos mokiniai nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių. Šventės atidarymas prasidėjo himnų giedojimu. Devintokės mergaitės pašoko lietuvių liaudies šokį “Kepurinė” .Renginį v…

DeVonis – Novek šeimos fondas

Image
Baigiantis 2019-iesiems Lietuvių Fonde įkurtas naujas vardinis fondas. DeVonis – Novek šeimos fondą Lietuvių Fonde įkūrė seserys Carolyn Fisk ir Janet Henderson, pagerbdamos savo mamos Nellie DeVonis ir tetos Sally Novek atminimą.

Į LF atsiųstame laiške Janet Henderson rašo: „Carolyn ir aš jaučiame, kad esame, kas esame, ir turime tai, ką turime, savo lietuviško paveldo dėka. Todėl norime skatinti lietuvišką švietimą ir kultūrą, kad pagerbtume savo šeimas.

Šio vardinio fondo palūkanos bus skiriamos Lietuvoje arba JAV mediciną studijuojančių jaunuolių stipendijoms. Taip pat Lietuvos istorijos, kalbos ir muzikos projektų paramai, atkreipiant dėmesį į lietuvių liaudies šokių grupių tobulėjimą ir jų veiklos skatinimą JAV šiaurės rytų valstijose (pirmenybę teikiant Rochester, NY mieste vykdomiems projektams).

LF informacija
Nuotraukoje

(iš kairės): Janet Henderson, Nellie DeVonis, Sally Novek ir Carolyn Fisk. (Asmeninio albumo nuotr.)

Orland Park porą ginkluoti vagys paliko be automobilio

Image
Antradienio naktį du ginkluoti vyrai išprašė automobilyje sėdėjusius vyrą ir moterį. Tai nutiko „Jewel-Osco“ parduotuvės stovėjimo aikštelėje (17930 Wolf Rd.), pietiniame Čikagos priemiestyje Orland Park. Pora stovinčioje transporto priemonėje tuščioje aikštelėje buvo užpulta apie 12:14 val. ryto. Pasak Orland Park policijos, du kaukėti ir ginkluoti vagys prieš nuvažiuodami su poros automobiliu dar paėmė vyro ir moters pinigines. Pora sužeista nebuvo. Vagys kol kas nepagauti. 

Tokios tokelės (40)

Image
Demokratai šaukia, nereikėjo kiršinti Iraną nužudant jų generolą, kuris stengėsi „keršyti“ Amerikai. Galbūt jam būtų pavykę padaryti žalos kaip kad padarė 9/11 teroristai. Tuomet demokratai būtų šaukę, jog prezidentas apsileidęs ar pan.. Dabar demokratai šaukia, kad toks prezidento elgesys veda prie karo su Iranu.

Gal, baimės apimtiesiems, vertėtų užsirišti pačioje apačioje kelnes, kad varvalas nesmardintų apylinkę? Gal yra geresnių pasisakymų kaip nuraminti kinkų drebėjimą? O jeigu karas, tai tuos bailiuosius pagerbiant – į pirmas linijas kinkų drebėjimui sustabdyti.

Ar gali Iranas kariauti su JAV savo šalyje turėdamas aibes neramumų nepatenkintų valdančiųjų barzdylų veikla? Visos valstybės, nuo kurių nusisuka JAV, šaukia, jog sunaikins Ameriką. Tai neatitinka tikrovei. Sovietų Sąjunga nuo jos įsikūrimo dienos ir dabar, Rusijai tęsiant jos funkcijas, tebenaikina Ameriką. Rezultatai stebina.

Manau verta pasauliui vėl priminti tos „garbingos, taiką nešančios“ Sovietų Sąjungos „taikos“ …

JAV lietuviai šventiškai pasitinka Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Image
JAV Lietuvių Bendruomenė iškilmingai pasitinka ir švenčia Lietuvos valstybės gimtadienį. Jungtinėse Amerikos Valstijose organizuojama daugybė Vasario 16-ąjai skirtų šventinių renginių įvairiuose mietuose ir vietovėse kur gyvena lietuviai. Renginiai vyksta visą vasario mėnesį ir tęsis iki kovo mėnesio.


Vasario 16 dieną Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę, bendradarbiaudama su Lietuvos ambasada JAV, surengė Vašingtono lietuvių bendruomenė. Šiluvos Šv. Mergelės Marijos koplyčioje Nacionalinėje bazilikoje buvau aukotos iškilmingos Šv. Mišios, kurias atnašavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams prelatas Edmundas Putrimas.


Šventės dalyvius pasveikino Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas pažymėdamas, kad Vasario 16-oji mums nuolat primena ypatingą žmonių ryžtą, jų darbus ir pastangas, kurių dėka Lietuvos valstybė į pasaulio žemėlapį sugrįžo kaip moderni ir demokratinė valstybė.


„Noriu palinkėti, kad laisvę mes švęstume ne tik Vasario 16-ąją, Kovo 11-…

Vasario16 oji- Kalvarijoje,pagerbtas Lietuvos diplomatijos Riteris -P.Klimas

Image
Vasario 16-ąją Kalvarijos miestelis pagerbė savo iškilųjį žemietį - Nepiklausomybės akto signatarą Petrą Klimą. Centrinę miesto aikštę papuošė jam skirtas paminklas.

Statyti paminklą buvo sumanyta daugiau nei prieš penkerius metus. Juo rūpinosi net du išrinkti merai, tačiau rezultatas visai neblogas. Paminklo autoriai yra vietiniai menininkai Julius Narušis ir Marijus Petrauskas. Paminklas, kainavęs apie 40,000 eurų, statytas iš vietos biudžeto ir aukų.

Petras Klimas buvo vienas jauniausių Nepriklausomybės signatarų, pasirašymo dieną turėjęs vos 26 metus. Bet jo diplomatiniai sugebėjimai jau tada pravertė suvienijant mūsų valstybės tėvus. P.Klimas daug metų praleido atstovaudamas Lietuvai Prancūzijoje. 1940-ais jis nepripažino sovietų okupacijos. Suimtas gestapo, buvo laikomas keliolikoje kalėjimų, kol atvežtas į Kauną ir išpirktas. Tada jo jau laukė Stalino lageriai.Grįžes iš lagerio neprarado vilties,tikėjo Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę,gyveno ir mirė Kaune. Lietuvos šaulių sąj…

Kaip JAV lietuviai gali padėti kartu Lietuvai ir JAV

Image
LR Garbės konsulo JAV Dr. Jono Prunskio kalba, pasakyta 2020 m. vasario 16 d. Pasaulio Lietuvių Centre (Lemont, IL) vykusiame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjime
Šiais metais švenčiame jau 102-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės metines, šia proga galime didžiuotis mūsų valstybės demokratinių tradicijų stiprėjimu, nemažais pasiekimais ekonomikos, mokslo, kultūros, sporto srityse. Tuo pačiu tikslinga žvilgterėti ir į mūsų, Amerikos lietuvių, veiklą bei rūpestį dėl savo Tėvynės likimo ir kartu pagalvoti, kaip galime prisidėti prie Lietuvos stiprinimo ir garsinimo pasaulyje.

Lietuvių išeivija yra sudėtinė Lietuvos istorijos dalis. Net ir palikę savo Tėvynę lietuviai dirbo ir dirba jos labui. Tai labai akivaizdžiai liudija vieninga kova už Lietuvos nepriklausomybę bei įvairi parama Lietuvai. Šiandien mūsų tėvynė yra laisva, tačiau savo darbais kiekvienas galime prisidėti prie jos stiprinimo. Mūsų mažai tautai tokia gausi emigracija buvo ir yra svarbi ne tik ekonomine, ne tik propaga…

Penki nauji priemiesčių objektai įtraukti į Nacionalinį istorinių vietų sąrašą

Image
Nacionalinio parko tarnyba į Nacionalinį istorinių vietų sąrašą įtraukė penkis priemiesčiuose esančius objektus. Vienas iš tokių objektų yra Niles pasviręs bokštas. Bokštas yra pusės dydžio tikrojo Pizos bokšto Italijoje kopija – 94 pėdų aukščio, pasviręs 7 pėdas į pietus. Buvusi Copley ligoninė atidaryta Aurora priemiestyje 1888 m. taip pat paskelbta nacionalinės reikšmės istorine vieta. Uždaryta 1995 m., šiandien ji atnaujinama, netrukus čia apsigyvens senjorai ir suaugusieji su negalia. Lilacia Park viešasis parkas-sodas Lombard priemiestyje – trečias į sąrašą patekęs objektas. Parke auginama 700 rūšių alyvmedžių ir 25 000 skirtingų tulpių. Dėl savo išskirtinės architektūros sąraše puikuojasi ir 150 metų senumo Pirmoji kongregacijos bažnyčia Des Plaines. Buvusi interjero dizainerio Luis Fredrick rezidencija Barrington Hills ir neseniai gražiai surestauruotas Frank Lloyd Wright namas – taip pat pa Nacionaliniame istorinių vietų sąraše.

Nusikalstamumas Čikagos viešajame transporte padvigubėjo

Image
Remiantis „NBC 5“ tyrimu, smurtinių nusikaltimų Čikagos viešajame transporte (Chicago Transit Authority, arba CTA) skaičius per pastaruosius šešerius metus išaugo dvigubai, o vagysčių per tą patį laikotarpį padaugėjo beveik dviem trečdaliais. Tuo pat metu sumažėjo šiuos nusikaltimus padariusių suėmimų skaičius. 2019 m. Čikagos policija suėmė tik ketvirtadalį žmonių, atsakingų už smurtinius nusikaltimus CTA traukiniuose ir peronuose. Pasak „NBC 5“, tai stabilus kasmetinis mažėjimas nuo 32 proc., užfiksuoto 2014 m. 2019 m. vagių buvo sulaikyta vos 4 proc., tai reiškia, kad 96 proc. Čikagos viešojo transporto vagių ir kišenvagių nebuvo sugauti. „NBC 5“ sukūrė interaktyvų žemėlapį, rodantį nusikaltimų skaičių 123 CTA traukinių stotelių, esančių Čikagos miesto ribose. Žemėlapyje taip pat parodytas smurtinių nusikaltimų ir vagysčių skaičius, įvykytas kiekvienoje iš tų stotelių. Žemėlapį galite rasti šiuo adresu: https://www.nbcchicago.com/investigations/nbc-5-investigates-cta-crime-has-dou…