Posts

Mokytojai

Image
Almutė Valtienė 2020-1-18 Fb paskelbė straipsnį parašytą žurnalistės Aidos Murauskaitės apie Mišą Jakobą, žydą mokytoją, kuris labai sudomino mane. Jo žodžiai niekuomet neišdils ir iš mano atminties. Cituoju: „Man teko laimė – mane mokė dar Smetonos laikų pedagogai. Jie man buvo pavyzdys vien savo kalbos gražumu, jie nuspėjo mano ateitį, sakė: „Miša, tu gali būti arba mokytoju, arba advokatu.“
Mano mokykliniais (Smetonos) laikais mokytojai buvo nežemiškos būtybės nusileidusios iš kitos planetos, nors ir kalbėjo lietuviškai. Mokytojai turėjo ausis ir akis bet kurioje galvos pusėje, matydami ir girdėdami mokinių sąmokslus. Jie sugebėjo net per mokinį kiaurai permatyti ir pastebėti jo rengiamas šunybes. Tų laikų mokytojai baudė fiziška bausme. Gavęs nuo mokytojų į kailį, parėjęs į namus nesiskųsdavai tėvams, nes jie dar pridėdavo savo bausmę. Tėvų pakvietimas pas mokytoją, mokiniui nieko gero nežadėdavo iš tėvų pusės.
Miestelyje sutikus vyresnio amžiaus žmogų privalėjome jį sveikinti pak…

Lietuvių Fonde – naujas vardinis fondas

Image
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos (PLB) iniciatyva 2020 m. sausio 11 d. Lietuvių Fondo apimtyje įsteigtas naujas vardinis fondas – PLB ateities fondas. Šis fondas padės Pasaulio Lietuvių Bendruomenei įgyvendinti jos tikslus – remti lietuvių bendruomenės veiklą visame pasaulyje.

Norint Lietuvių Fonde įkurti vardinį fondą, reikia įnešti mažiausiai 10,000 dol. PLB valdybai paskelbus šio fondo įkūrimui skirtą akciją, atsirado dosnių mecenatų, norinčių prisidėti prie jo įkūrimo. Surinkus 13,000 dol. Lietuvių Fonde ir buvo įkurtas PLB ateities fondas.

Parama PLB ateities fondo veiklai bus skiriama iš šio fondo kasmetinių uždirbtų palūkanų, paliekant pagrindinį kapitalą neliečiamą. PLB ateities fondą administruos Lietuvių Fondas.

Visus, kam rūpi PLB ateitis ir jos veikla, maloniai kviečiame papildyti naujai įkurtą fondą įnašais. Aukoti Lietuvių Fondui (memo / paskirtis – PLB ateities fondas) galima:

Elektroniniu būdu LF tinklapyje:

http://www.lithuanianfoundation.org/LT/a…

ATMINTIES AKCIJA „IŠTARK, IŠGIRSK, IŠSAUGOK“

Image
2020 m. birželio 14 d. – Gedulo ir vilties dieną – projektas „Misija Sibiras“ penktus metus iš eilės įgyvendins tremtinių ir politinių kalinių vardų, pavardžių bei likimų (grįžo iš tremties / negrįžo / likimas nežinomas) skaitymų akciją, kurios metu bus siekiama įgarsinti kuo daugiau nuo sovietų represijų nukentėjusių Lietuvos gyventojų vardų.


Prie akcijos kviečiama prisijungti kuo daugiau užsienio lietuvių bendruomenių, taip siekiant įgarsinti kuo didesnį ištremtų ar įkalintų lietuvių vardų, pavardžių bei likimų skaičių. Siekiama, jog akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ peržengtų Lietuvos sienas ir imtų populiarėti ne vien Lietuvoje, bet ir pasaulio lietuvių tarpe.


Kviečiame prisijungti prie šios akcijos ir dalinamės labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ paruošta informacija.


Iškilus klausimams kreiptis į Aistę Eidukaitytę, aiste@jauniems.lt, +37069377292.Jūsų
Užsienio lietuvių departamentas

Bauda už nenuvalytus šaligatvius gali siekti 500 dol.

Image
Apledėję Čikagos miesto šaligatviai gali sukelti problemų tiek namų savininkams, tiek pėstiesiems. Pagal įstatymą namų savininkai ir verslininkai yra įpareigoti valyti šaligatvius, iškritus sniegui. Su nenuvalytais šaligatviais susidūrė pietinio Čikagos rajono miesto tarybos narys Ray Lopez. Nuo praėjusio antradienio Lopez kartu su Čikagos miesto gatvių ir kanalizacijos priežiūros pareigūnais vaikščiojo po rajoną, ieškodami nenuvalytų gatvių, už kurių švarą atsakingi patys gyventojai. Pareigūnai skyrė ne vieną baudą, siekiančią iki 500 dol., namų savininkams ir verslininkams, kurie nesilaikė žiemą galiojančio įstatymo. Pasak Lopez, baudų sulaukė trisdešimt du verslininkai. Jei šaligatviai nebus nuvalyti gavus baudą, pareigūnai gali grįžti kitą dieną ir skirti naują. 

O'Hare pradėjo tikrinti keleivius dėl mirtino korona viruso

Image
Praėjusią savaitę Čikagos tarptautinis oro uostas O'Hare pradėjo keleivių, atvykstantčių iš Wuhan regiono (Kinija), sveikatos patikrą. Oro uosto vadovybė tokį sprendimą priėmė po to, kai JAV išaiškėjo pirmasis susirgimo korona virusu atvejis. Prieš dvi savaites JAV sveikatos apsaugos darbuotojai tikrinti keleivius iš centrinės Kinijos dalies Wuhan, kur prasidėjo korona viruso protrūkis, trijuose šalies oro uostuose: New York miesto Kennedy, Los Angeles ir San Francisco oro uostuose. Praėjusią savaitę prie jų prisijungė O'Hare ir Atlanta oro uostai. JAV sveikatos apsaugos pareigūnai taip pat pradės raginti visus keleivius, atvykstančius iš Wuhan ir norinčius patekti į Ameriką, vykti į vieną iš šių penkių oro uostų. Panašių veiksmų ėmėsi ir užsienio oro uostai. Tikimasi, jog tai padės užkirsti kelią potencialiai mirtino korona viruso plitimui. 

Visą vasarį Field Museum galėsite lankytis nemokamai

Image
Jau penktus metus iš eilės Field Museum vasario mėnesį Illinois gyventojus pradžiugina dovana – nemokamu apsilankymu muziejuje. Pasak muziejaus administracijos, viską, ko reikia, norint į muziejų patekti nemokamai, tai įrodymo, kad esate Illinois valstijos gyventojas. Norintys įsigyti bilietą, kuris leistų pasinaudoti didesnėmis muziejaus teikiamomis paslaugomis, vasarį galės padaryti pigiau. Tradicinis muziejaus bilietas „All-Access Pass“ kainuoja 23 dol. suaugusiems, 17 dol. vaikams ir 20 dol. studentams ir senjorams. Field Museum (1400 S. Lake Shore Drive) dirba kiekvieną dieną nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p.

Šoktelėjo studijų University of Illinois kaina

Image
Pirmą kartą per šešerius metus University of Illinois pakėlė mokestį už studijas. Neseniai universiteto vadovybė balsavo už 1,8 proc. didesnį mokestį Urbana-Champaign ir Čikagoje įkurtame universiteto padalinyje studijuosiantiems pirmakursiams. Studijų kaina 1 proc. šoktelės ir Springfield padalinio pirmakursiams. Spėjama, kad bazinis mokestis už studijas padidės maždaug 218 dol., o per metus kaina už mokslą bus šiek tiek daugiau nei 12 000 dol. Pavyzdinis valstijos universitetas įsitikinęs, jog padidėjęs mokestis už studijas padės pritraukti naujų ir išlaikyti jau dirbančius dėstytojus, šiuo metu šioje aukštojoje mokykloje studijuojant rekordiniam studentų skaičiui.

Paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas

Image
Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) 2020 m. sausio 20 d. pradėjo valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – Parama) konkursą (toliau – Paramos skyrimo konkursas).

Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir Parama teikiama vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1160 (toliau – Aprašas).

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

· Stipendijos mėnesinis dydis 126,75 Eur

· Socialinė išmoka - tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gau…

XXIII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas

Image
Argentinos lietuvių bendruomenės vardu norime informuoti, kad nuo š.m. sausio 22 d. iki 26 d. Argentinoje vyks „XXIII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2020 m.“ (P.A.L.J.S. 2020 m.).


PALJ Suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (P.L.B.) projektas.

Renginį organizuoja Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (A.L.J.S.) kartu su Pasaulio Lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos užsienio lietuvių sielovados reikalams, Prelatu Edmundu Putrimu (PALJ Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas).

Suvažiavimo metu bus puiki proga pabendrauti lietuviams, susipažinti su Argentinos LJ Sąjungos veikla bei padiskutuoti apie dabartinę lietuvių jaunimo ir bendruomenės situaciją Pietų Amerikoje ir ivairius būdus, kaip išlaikyti lietuvybę ir pritraukti daugiau narių į jaunimo organizacijas.

Lietuviais esame mes gimę, Lietuviais turime ir būt!

Argentinos lietuvių bendruomenė

Geri žodžiai sustabdė laiką

Image
Gruodžio ir sausio mėnesiais mus visus valdo didelių darbų sūkurys. Planuojame, atsiskaitome, skubame... Stabtelėjome, užmiršome kasdienybės rūpesčius ir negandas. Mus apglėbė šilti ir nuoširdūs žodžiai.       Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje vyko Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus narių literatūriniai skaitymai, o gitaros stygas virkdė muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos prezidentė Afroditė Tūskaitė skaitė literatės Vidos Papaurėlienės tekstą, o Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio gimnazistė Eva Juškevičiūtė – savo kūrybą.
Susiliejo muzikos ir literatūros dermė. Daug širdies įdėta į Danutės Mažeikienės, Gražinos Pitrėnienės, Vidos Papaurėlienės, Jolantos Juodinytės, Jolantos Augulienės ir Irenos Varnienės literatūrinius tekstus. Šios literatės  dalinosi išgyventais literatūriniais tekstais.
    Gimnazijos bibliotekininkė Rūta Vilutienė parinko ir perskai…