Arkivyskupija apribojo laidotuves iki 10 žmonių


Koronosvirusui sparčiai plintant mieste ir jo apylinkėse, Čikagos arkivyskupija nusprendė dalyvių laidotuvėse skaičių apriboti iki 10 žmonių. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į Ligų kontrolės centro rekomendacijas, anot kurių, vienu metu gali susirinkti ne daugiau kaip 10 žmonių. Arkivyskupijos pranešime taip pat sakoma, kad 10 dalyvių turi būti tiesioginiai mirusiojo šeimos nariai. Kiti nauji apribojimai numato, kad Mišios turi vykti tik bažnyčioje, jų dalyviai turi stovėti mažiausiai šešių pėdų atstumu. Be to, laidotuvių metu neleidžiamas joks fizinis kontaktas. Šventoji Komunija bus duodama į rankas. Tokie patys apribojimai taikomi ir kitoms laidotuvių dalims, kaip antai, mirusiojo lankymas, išlydėjimas ir laidojimas kapinėse.

Comments

popular

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ