PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS ATIDĖTAS

THE LITHUANIAN WORLD CENTER'S

ANNUAL MEMBERS' MEETING IS POSTPONED


PLC narių metinis susirinkimas, kuris buvo suplanuotas

balandžio 4 dienai, atidėtas.


Pranešime, kai nauja data bus parinkta.LWC's Annual Members' Meeting,

scheduled for April 4, 2020, has been postponed.


The new date will be announced as soon as the event is rescheduled.

Comments

popular

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ