Tokios tokelės (6-217) Mišrainė
                         Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         

Dievas būtų su Jumis.


Ukrainiečiai drąsuoliai vėl paskandino vieną rusų laivą ginkluotą raketomis. Putinas niršta. Jis net nepripažįsta ukrainiečiams teisės bombarduoti Rusijos kariuomenės atsargas, sau pasilaikydamas teisę bombarduoti ukrainiečių gyvenamus būstus. Ar tai ne išprotėjimo ženklas? Rusijos kaimynų, nepatenkintų rusais, skaičius didėja. Suomija panaikino savo ministerijose Rusijos reikalų departamentą. Putinas vėl niršta. Kol Suomija nebuvo NATO Putinas ją laikė buferine valstybe, kuriai diktuodavo savo nuomonę. Pradėjus užgrobimo karui su Ukraina, Putinas net nepastebėjo kaip Suomija tapo NATO nare. Putinas, nevidonas, niršta, po laiko. Jo žinioje liko viena buferinė valstybė Baltarusija. Ukraina, Putino norams, nepasiduoda.


Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, jeigu rusai laimėtų karą , jie eitų ir toliau užimdami artimiausią NATO valstybę. Ar NATO eis tą valstybę ginti? Pirmiausiai NATO pradės posėdžiauti o rusas žengs tolyn.  NATO valstybių tarpe turima Vengrija reiškia, rusas žengs savo nusistatytu keliu Belryno link. O NATO vis dar posėdžiauja.


Putinas užsimanė okupuotose Ukrainos teritorijos steigti buferio zoną, apsaugant Rusiją. Jeigu jam taip labai reikalinga tokia buferio zona, ją jis galėtų steigti savoje Rusijos teritorijoje. Ukrainoje ir rusų okupuotose teritorijose jis ne šeimininkas ir neprivalo nurodinėti ukrainiečiams jų apsisprendimus ir jų gyvenimo būdą. Pirmiausiai Putinas pats turėtų atsisakyti agresijos kaimynų atžvilgiu ir tapti civilizuotu bei kultūringu valstybės vadovu. Tuomet taika pati įsivyraus dabartinėse nesantaikos srityse. Dabar vyrauja, rusų atžvilgiu, kitokia politika: kas buvo kas, tas taps niekuo. Rusai iki šiol žmonijai nieko geresnio nepasiūlė, prisimenant bet dar prasmės nepraradusę frazę: Stalin‘s nešė maišą, Molotov‘s atrišo, Lietuvos žemelėj elgetų priviso. Taip buvo 1939 metais, taip yra ir dabar. Pasaulis keičiasi, rusai ne.


ES stengiasi sutramdyti laukinį miško žvėrį, kuris į mišką žiūri. Tai Putino gerbėjas Viktoras Orbanas, Vengrijos premjeras. Už pritarimą savo balsu Ukrainos paramai, jisai šantažuoja visą ES. Daug buvo kalbama atimti jam balsavimo teisę, bet tai buvo ir liko tiktai kalbos. Jis šantažuoja likusias 26 valstybes.Bet jis sutramdomas. Kam reikalinga ta neveikli ES, jeigu vienas asmuo gali taip nebaudžiamai šantažuoti likusias valstybes? Ar gali jis apvilti savo draugą Putiną? Putinas jam nieko neduoda, o ES švaistosi milijardais Vengrijai. Pinigus gauti – gerai, bet remti Ukrainą ir ES ir kenkti Putinui tikras komunistas negali. Lietuviai teisingai sako: miško žvėris į mišką ir žiūri.


ES parlamente susekta Latvijos atstovė jau keletą metų šnipinėjo Rusijai. Putinas niekur nesnaudžia. Tokioms aferoms jis paruoštas, gers Stalino mokinys.


Olandai perdavė Ukrainai paramos paketą 122 mlj. Eurų vertės. Nutarta, bet dar nežinome, ar Vengrijos premjeras Orbanas aplankys Kijevą ir prezidentą Zelenskį. Ukrainos atžvilgiu Orbanas pasidavė. Dabar dar laukiame iš vengrų teigiamo pritarimo Švedijos priėmimui į NATO. Lietuva Ukrainos atžvilgiu vykdo savo įsipareigojimus, pareikšdama, kad Ukrainos laisvė yra ir Lietuvos laisvė. Lietuviai remia, pagal išgales, Ukrainą. Aiškiai pastebimas Putino įsivėlimas į karą su Ukraina didina jo nedraugų skaičių. Bet kas nori draugauti su Rusija?


Kas yra tie ES vadovai, apgaudinėjantys save ir visą Sąjungą, savo neveiklumu leidžiantys Putinui veikti pagal jo norus. Apie sankcijas ir pasipriešinimą tiktai kalbama, bet neveikiama.


Čikagos miesto taryba pravedė rezoliuciją reikalaujančią sustabdyti karą Gazoje. Illinois valstijos gubernatorius, pats būdamas žydų tautybės, tai rezoliucijai nepritaria nes ji neturi jokios galios. Juk ne žydai tą karą Gazoje pradėjo, tai kodėl tokios rezoliucijos ir demonstravimai nukreipti prieš žydus? Ar tik dėl to, kad žydai nesustos kol neišnaikins Hamas teroristus ir neatgaus savus pagrobtus žmones? Arabai šaukia, kad jau žuvo 26 700 civilių palestiniečių. Todėl, kad jų tarpe slėpėsi Hamas vadeivos. Juk tiem Hamas vadeivom neįdomus žuvusių palestiniečių skaičius. Tai tik statistika. Arabai kaimyninių valstybių privalo suprasti ir žinoti, kad Izraelis ten yra, jis ten ir bus. Kodėl gi nebūti gerais, vieni kitus gerbiančiais, kaimynais? Atsakymas privalo ateiti iš arabų valstybių. Laikas arabams pabusti, užuosti kavos ir taikos kvapą.


Amerikoje. 25 valstijų gubernatoriai pritaria Texas valstijos apsigynimui nuo nepageidautino nelegalų antplūdžio. Tai yra viešas nepasitenkinimas dabartine neveiklia federaline valdžia nesugebančiai apsaugoti savo valstybės sienas. Floridos gubernatorius, prieštaraudamas Aukščiausio Teismo nutarimams, siunčia savos kariuomenės dalinių padėti apsaugoti valstybinę sieną. Vis daugiau valstijų nepatenkintųjų sąraše, kelia didį susirūpinimą neveiklia federaline valdžia. Kibirkštis jau yra. Ar įsidegs liepsna iš tos kibirkšties? Į jokias lažybas nesiveliu.


Massachusetts valstijos mieste iš vienos sporto salės mokiniai tapom išmesti atiduodant patalpas nelegalams. Patalpos išlaikomos mokesčių mokėtojų lėšomis atimamos, mokiniai piliečiai išmetami laukan, ir ta trgedija vyksta Amerikoje? Pasigirdo balsų grąžinti nelegalus į jų kraštus. Susiduriama su viena problema. Venezuelos diktatorius pasakė, kad jis grįžtančiųjų į kraštą neįsileis. Kas yra tas Maduro, Venezuelos prezidentas? Kilęs iš darbininkų klasės, savo veiklą pradėjo unijose. Nebaigęs gimnazijos, politinį švietimą gavo komunistinėje Kuboje. Tapęs komunistu ir užsiėmęs komunistine veikla dirbo kartu su Venezuelos prezidentu komunistu - diktatoriumi Chavez, o vėliau pats tapo prezidentu – diktatoriumi atsisakantis savų, į užsienį išvykusių piliečių. Ar tai nereiškia, kad nelegalūs Venezuelos piliečiai Amerikoje taps Amerikos piliečiais? Juk turime prezidentu Bideną. Visur Amerikoje nelegalams skiriamas didesnis dėmesys nei savo piliečiams. Tokia politika vyksta demokratų valdomose valstijose ir miestuose. Gyventojai nepatenkinti tokia politikierių elgsena. Čikagoje ir jos priemiesčiuose vandens ir kanalizacijos problemos kasdieną didėja, lėšų tai infrastruktūrai nėra, bet turima lėšų nelegalų apgyvendinimui, maitinimui ir mediciniškai priežiūrai. Visas nelegalų aptarnavimas apmokamas mokesčių mokėtojų pinigais, nors valdantieji politikieriai tai neigia. Tai demokratų savižudybė.


Viską sudėjus, apsvarsčius, prieiname išvados, kad demokratai nesugebantys sustabdyti nelegalų antplūdį, grimsta vis gilyn į tą nelemtą politikos smegduobę. Putinas šypsosi. Jo tikslas sunaikinti Ameriką iš vidaus, dėka demokratų, pildosi. Mums kitos išeities nebeliko, balsuoti tik už Trump ir respublikonus, ir prisidėti prie M.A.G.A. (make Amerika great again) Demokratai ir jų valdančioji klika, nusvirusi į kairę, privalo būti išmesti į politinį šiukšlyną. Tą galima įveikti tiktai mūsų, prisidėjusiais prie M.A.G.A. balsais. Tegul mūsų rinkiminis šūkis būna: „Mes be Trumpo nenurimsim.“


 2024-02-08


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės