Kalėdinė šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti,

Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa.

O kaip surasti tą gražiausią žodį

Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei….
Gruodis - paskutinis metų mėnuo. Tai tikrai išskirtinis mėnuo - ramybė, laukimas, gerumas, šiltų akimirkų kupinos dienos. Tai laikas, kai “Kalėdų stebuklo belaukiant” norisi nuveikti daug…dalintis gerumu, šiluma, meile, puoselėti tradicijas džiaugtis šalia esančiais ir jiems padėti, linkėti sveikatos, darnos ir laimės vienas kitam, tai jaudinantis šventės laukimo, stebuklo nuojautos laikas.

Pagal lietuvišką ir krikščionišką tradiciją, visą gruodžio mėnesį tęsiasi Adventas - tai prieškalėdinio susikaupimo, atgailos, pasiruošimo laikotarpis, laukiant Kristaus atėjimo pasaulin šventės - Kalėdų.

Mūsų mokykloje, tradiciškai, gruodis prasidėjo klasės durų puošimu ir pasiruošimu Kalėdinei šventei. Mokykloje vaikai mokėsi kalėdines daineles, eilėraštukus ir šokius, repetavo savo spektakliukus.

Gruodžio 16 dieną mokykla klegėjo nuo vaikų juoko, šurmulio ir džiaugsmo. Vaikai ir jų tėveliai susirinko į gražiausią metų šventę - Kalėdų eglutę. Pradinių klasių vaikai pakviete į “Pusnynų pasaką”, kur vikrūs sniego žmogeliukai tempė mėlyną žibintą. Žibintas degė visą naktį ir skleidė mėlyną šviesą. Nenuilstantis laikrodukas sukvietė sniego žmogeliukus prie eglutės ir žadino pasakas iš miego. Pirmoji atsibudo Saulės ir Mėnulio pasaka. Žvaigždės papasakojo kodėl jos šviečia naktį, kodėl susipyko Saulė su Mėnuliu ir kaip laimingai ir draugiškai jie iki dabar gyvena. Atsibudo ir Ožiukų pasaka. Labai linksmas vilkas norėjo pagauti ožiukus, jam pasisekė, bet Ožkelė sutarė su vilku, kad ji kviečia vilką kartu švęsti Kalėdas, o vilkas atiduos jai ožiukus. Ožiukai taip džiaugėsi grįžę namo, kad net pabudo Snieguolė ir septyni nykštukai. Jie papasakojo kokius darbus dirba savo dirbtuvėse ir kaip jiems padeda Snieguolė. Kai visos pasakos atsibudo ir jų herojai susirinko prie žėrinčios eglutės, čia jų laukė susitikimas su Kalėdų seneliu. Visi kartu šoko, dainavo, ir žinoma sulaukė dovanėlių iš Kalėdų senelio.

Visą dieną žėrinti Kalėdų eglutė, puošnūs vaikų rūbai, linksma muzika ir žaidimai teikė džiaugsmą visiems susirinkusiems.
Jolanta Žurumskas
Kalėdinė Šventė ČLM.Kalėdų eglutės šventės laukė ir vyresniųjų klasių mokiniai. Jų šventė kitokia. 7-10 klasių mokiniai jau iš anksto pasiskirstė Lietuvos regionus, kuriuos šventės metu turėjo pristatyti. Vyresnieji mokiniai į salę susirinko pasipuošę tautiniais rūbais. Kiekvienas regionas susėdo prie savo vaišėmis apkrautų stalų. Tėveliai ir mokytojai užėmė žiūrovams skirtas vietas. Į salę, lydimas močiutės (mokytoja Vilma Vaičienė), atėjo ir pats Kalėda. Jie apėjo visą salę, apžiūrėjo regionų stalus ir visus apibėrė grūdais - linkėdami kitąmet gerų, derlingų metų. Kalėda atsisėdo pailsėti, o močiutė pravedė šventę. 7 klasės mokiniai pristatė suvalkiją, 8 klasė papasakojo apie aukštaitiją. Devintokai paporino žemaitiškai, o dešimtokai supažindino su dzūkais. Vėliau visos klasės šoko, žaidė žaidimus, dainavo dainas. Dainavimo mokytoja Danguolė - Žibutė Pažemeckienė suorganizavo visą salę paskutinėms, gražiausioms dainoms, kurias dainavo visi net atsistoję. Šventė baigėsi didelėmis vaišėmis, kuriomis vaišinosi ne tik mokiniai. Jų užteko tėveliams, mokytojams ir visiems svečiams. Džiaugiamės ir toliau tęsiama vyresniųjų klasių Kalėdinės šventės tradicija. Šventės metu nejučia plečiame savo žinias apie Lietuvą, tradicijas, papročius.

Vilma Poliuvienė
Išaušo nepaprastas šeštadienis ČLM. Vaikučiai ir tėveliai,šventiškai nusiteikę su gražiausiais

kostiumais, rinkosi į mokyklą. Šiandien - Kalėdinė šventė! Šypsenos ir džiaugsmas puošė

mažųjų veidus.

Kiškių, Vaikų Ratelio ir Vaikų Darželio nykštukai rinkosi į Kalėdines nykštukų dirbtuves.Labai

įdomu pamatyti ir sužinoti kaip vyksta visi darbai Kalėdų Senelio fabrike. Šventės vedantieji

nykštukai ( Sandra Abrutienė ir Vaida Vaškienė) bandė išsiaiškinti ar Senelis daro mankštą (

Kiškių klasė) Kas padeda jam ruošti dovanas ir nušviečia kelią ( Vaikų Ratelis) O kas skambina

stebuklingais varpeliais, kad Senelio elniai atvežtų jį pas vaikus ( Vaikų Darželis).

Sulaukę Kalėdų Senelio visi nykštukai smagiai pašoko su šokių mokytoja Onute Svilikiene ir

padainavo gražių Kalėdinių dainelių ( mok.Evelina Karalienė ir Rasa Stanevičienė).

Senelis mielai pasilinksmino ir išdalino šauniesiems savo draugams dovanėles.

Kalėdos- tai pats darbymetis, laukia daug gerų vaikučių. Iki pasimatymo kitais metais, Kalėdų

Seneli !
Mokytoja Vaida Vaškienė

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos