Lietuvių liaudies muzikos instrumentai

Smagu, kai turi tikslą. Smagu, kai aplinkui nuostabūs žmonės.  Smagu, kai turi terpę, kurioje gali dalintis mintimis, patirtimi, svajonėmis ir turi galimybes jas įgyvendinti. 

  Ta terpė yra Čikagos lituanistinė mokykla (ČLM). Šioje švietimo šventovėje esu virš 20 metų.  Čia ir galiu save realizuoti. 

  2023 lapkričio 11 dienos šeštadienį smagiai su Algirdu Razumu,  pilnomis rankomis nešini visokių lietuvių liaudies muzikos instrumentų atskubėjome į ČLM. Laukia neįprastas šeštadienis. 

 Dėka kūrybingų piemenėlių ir liaudies meistrų, mūsų tauta pasaulyje turi daugiausia liaudiškų instrumentų. Tai įrodo lietuvių etnomuzikologės Marijos Baltrėnienės ir profesoriaus Romualdo Apanavičiaus knyga “Lietuvių liaudies muzikos instrumentai”, kurioje analizuojamas tradicinių instrumentų atsiradimas, gamyba, naudojimas, repertuaras, paplitimas. Pristatomi meistrai ir atlikėjai. Autorius rašo: “Liaudies muzikos instrumentai – tautos etninės ir dvasinės kultūros reliktas”. 

  Lietuvių liaudies muzikos ansamblio “Gabija” dėka, Genės ir Algirdo Razumų namuose  atsirado nemažai lietuvių liaudies instrumentų, kuriuos galėjome pademonstruoti Čikagos lituanistinės mokyklos moksleiviams.  

 1-8 klasių mokiniai galėjo gyvai susipažinti su molinukų, skudučių, dūdelių, birbynių, skrabalų,klegeto, terkšlės, tradicinių ir aukštųjų kanklių istorijomis ir skambėjimu.  

 Vaizdinės medžiagos pagalba papasakota apie ragus, daudytes, lietuvių liaudies instrumentų orkestrą, dainų ir šokių ansamblį “Lietuva”. 

 Per pamokas nuskambėjo šokis “Šalabanas” - tradicinės kanklės. Jono Švedo “Trys lietuvių liaudies  dainos” - koncertinės kankės, skrabalai, skudučiai. Šokis “Gyvataras” - koncertinės kanklės, skrabalai. Pjesė “Šumka” - skudučiai. Kūrinius atliko Genė ir Algirdas Razumai. Visi mokiniai turėjo galimybę pasimokinti skudučiuoti. Mokiniai su dideliu noru stengėsi išgauti garsus. 

 Taip pat buvo pristatyti aukštaitiški tautiniai drabužiai, kuriais buvome apsirengę. Atkreiptas dėmesys, kad  dėvint tautinius drabužius, apsiauname batukus, o ne sportinius batus ir kad  kiekviena tauta turi gerbti ir puoselėti  savo tautinius drabužius, tradicijas ir kultūrą. 

 Čikagos lituanistinėje mokykloje lietuvių liaudies muzikos instrumentai skambėjo ne pirmą kartą. Čia pasirodyta beveik per kiekvieną Lietuviško Žodžio šventę, Vasario 16 dienos minėjimo metu, mokyklos jubiliejinėmis progomis. Mokykloje buvo parodytos Atvelykio ir piemenėlių gyvenimo inscenizacijos, pagrįstos liaudies dainomis, tradicijomis ir šokiais, pritariant kanklėmis, skudučiais ir skrabalais. Per užgavėnes ne kartą panaudotos terkšlės, klegetas, būgneliai , molinukai, mediniai šaukštai, klumpaitės pritariant užgavėnių dainoms ir akordeono muzikai.  

  Dėkoju ČLM direktorei Vidai Rupšienei, pavaduotojai Vilmai Poliuvienei, renginių koordinatorei Sandrai Krumhorn, visam mokytojų kolektyvui ir mano gyvenimo palydovui Algirdui Razumui už palaikymą, puoselėjant lietuvybę ir lietuvišką dvasią, su kuria smagu eiti per gyvenimą, nesvarbu, kur būtum ar gyventum. 


ČLM mokytoja-metodininkė Genė Razumienė 


Mokytoja Genė Razumienė ir jos vyras Algirdas Razumas pristato lietuvių liaudies muzikos instrumentus

 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos