Tokios tokelės (197) MišrainėGeltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                          Flag of Ukraine               C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis Kremliaus „pašskūstvom“.


Buvo ir praėjo G20 suvažiavimas. Rusijai nebepakeliamos sankcijos, ir jie ieško jų palengvinimo, kad galėtų laisvai eksportuoti trąšas ir vėl prieiti prie SWIFT bankų sistemos. Labiausiai stebina, kad sankcijų šalininkai nori pasigailėti pasaulio teroristo, kuris dar reikalauja, kad Ukraina nekeltų pretenzijų į okupuotas sritis, jas perleidžiant Rusijai. Jeigu nežinojome iki šiol kokį svorį turi dujos ir alyva, tai laikas susipažinti. Valstybėms reikalinga alyva ir dujos, todėl jos pradeda raginti, kad Ukraina nusileistų rusų reikalavimams. Pagrindinis rusų tikslas Ukrainos užėmimui yra okupuoti kraštą, prijungiant prie Rusijos, ir visiškai sunaikinti Ukrainiečių tautą. Užėmus Ukrainą, prekiniai traukiniai su Ukrainiečiais, senais, jaunais ir vaikais pradėtų riedėti į į pačias Sibiro taigas, kaip kad buvo daroma stalinizmo laikais – sunaikinimui. Kol nors vienas ukrainietis bus gyvas, Putinas nenurims. Pasaulis linkęs tenkinti teroristo reikalavimus pradedant spausti Ukrainą. Ukraina prezidento Zelenskio vadovaujama iki šiol sugebėjo tokiom avantiūrom tarti griežtą NE. Kaip gali tie, nepaliesti jokios okupacijos, nurodyti Ukrainai atsisakyti savo okupuotų rusais sričių? Kas tie žmonės ir kokia jų sąžinė. Pasaulis leidžia teroristui veikti nebaudžiamai. Tyli drebančiomis kinkomis ir NATO. Kodėl NATO nenori tarti rusams, jog jau užtenka, ir jie privalo grįžti į savo urvą. NATO gali užtrenkti rusams Bosforo vartus. Sutartys, kad ir tarptautinės privalo būti rusų pavyzdžiu panaikintos. Nejaugi vien tik rusai turi teisę pasirašytas sutartis naikinti? Pritarkime pasakymui, kad gers rusas yra negyvas rusas.


Putinas griežia dantį klausydamas, kad Ukraina bus aprūpinta amerikietiškais F-16 naikintuvais. Rusai, lygių šiems naikintuvams neturi. Iki šiol rusų aviacija bijojo pasirodyti padangėse, nes ukrainiečiai juos numušdavo.


Putino susitikimas, su  atvykusiu Š. Korėjos diktatorium ir jo delegacija, dės pagrindus bendradarbiavimui ginklais, kurių labai reikia Rusijai, o Š. Korėjai reikalingos techninės žinios ginklų gamybai ir maisto aprūpinimas. Derybos vyks dėl kiekvienai šaliai reikalingų dalykų, žinant, kad Rusijai reikia šovinių, o Š. Korėjai maisto it technologijos. Keista, kad Rusija save skaitanti industrijos galiūne, šovinių karo vedimui ieško pas nuskurusį Š. Korėjos diktatorių. Putinas, pats vyžuotas, draugų ieško ir randa tokių pat vyžočių tarpe.


Patinka kai, Ukrainos prezidentas, Zelenskis tiesiogiai apibūdina Amerikos prezidentus. Žinodamas, kad Trumpas nusistatęs Ukrainą jos kare prieš Rusiją nebešelpti ją milijardinėmis sumomis sako, jog Amerikai reikalingas stiprus vyras valdžioje. Zelenskis žino Trumpo karinius išskaičiavimus, kad konfrontacija su rusais kurios rusai neatlaikys yra pigesnė nei ginklais šelpimas einančios nepasotinamos karo mašinos.  Tai reiškia gera žinia Trumpui. Tokiu vienu Ukrainos prezidento pasakymu iš jo lūpų sužinome jo nuomonę apie prezidentą Bideną.


Ar galime tikėti, kad Zelenskio šauksmas JT-ose bus išgirstas? Jungtinės Tautos sukurtos buvo ne tam kad išgirstų teisėtus valstybių nusiskundimus, bet galingumo rodymui. JT niekaip nesugeba išmesti Rusiją iš savo tarpo, nes ji jokių nutarimų nevykdo, tiktai politikuoja. Visi bijo Rusijos, nes ji turi atominį ginklą ir daug dujų ir alyvos. Ta JT organizacija privalo būti panaikinta, nes joje dominuoja tiktai Rusų veto žodis. Buvo be galo daug prikalbėta, darbų jokių. Gal Trumpas tapęs 47ju prezidentu sugebės tą organizaciją pasiųsti į padanges. Nuostolio tikrai nebus. Zelenskio šauksmas joje išgirstas nebuvo. Pasauliui pasaulinė gėda.


Subruzdo Maskvos oligarchai, nes vieno iš jų turtas esantis vakaruose konfiskuotas ir perduotas Ukrainai. Tikėkimės jog tokie vakarų veiksmai sukiršins Maskvos oligarchus prieš Putiną už Ukrainos užpuolimą.


Ar mes Amerikoje turime teisę pritarti prezidento Trumpo idėjoms? Yes or No? Demokratai stengiasi tą prigimtą, ne privilegijuotą, teisę iš mūsų atimti. Tą jie bando įvairiais būdais ir teismais neprileisti, kad Trumpas kandidatuotų rinkimuose. Demokratai stebėdami Trumpo gerus pasirodymus jaučia virves ant savo sprandų.


Tiems, kurie Trumpui linki blogio, jiems linkiu gėrio, laimės ir proto. ( modifikuotas laisvas vertimas iš rusiško).


New Mexico valstijos demokratė gubernatorė susipyko su protu, paskelbdama 30 dienų ginklų kontrolę. Toje valstijoje antras Konstitucijos papildymas buvo gerbiamas. Ten nešioti ginklą su savimi, bet kur ir bet kada nebuvo draudžiama. Paskelbus tą 30 dienų kontrolę, sukilo ginklų savininkai, apygardų prokurorai ir policijos bei šerifų departamentai pareikšdami, kad tas potvarkis prieštarauja Konstitucijai, ir jis nebus vykdomas. Pagrindas to potvarkio buvo vienas nušautas vaikas. Gubernatorė užklausta, ar nusikaltėliai gerbs tą draudimo potvarkį, aiškiai atsakė NE. Tai kuriam tikslui toks potvarkis reikalingas? Kokį įstatymą ji skelbtų jeigu šaudymai vyktų tokiais skaičiais kaip Čikagoje? Ten susivienijo Konstitucijos apsaugojimui, bei antro papildymo, demokratai ir respublikonai bandydami užgniaužti diktatūrą. Taip ji žiopliškai žlugdo savo politinę karjerą. Ponia gubernatorė užmiršo, jog ji yra rinkta tarnauti piliečiams. Tokiais savais, vieno asmens įsakymais, ji tampa diktatorė ir valstijos žmonėms tokia nereikalinga. Konstitucija, taip ji mąsto, tai senas dokumentas, kurį dabar reikia keisti komunistiniais pagrindais – diktatūra. Tuo istorija toje valstijoje dar nesibaigia. Lauksime naujų pranešimų.


Vėliausiomis žiniomis, federalinis teisėjas sustabdė jos diktatūrišką elgesį, panaikindamas jos įsakymą kaip prieš konstitucinį. Valstijos piliečiai siūlo ją atstatydinti arba, kad ji pati negarbingai pasitrauktų iš pareigų. Priklausymas kairiesiems ir vykdymas jų nurodymų sugadino jos politinę karjerą. Amen. 


Pastebima, jog tokie diktatūriški prasiveržimai pasirodo demokratų vadovaujamose valstijose ir miestuose. Visų jų priklausomumas kairiesiems pastebimas ignoruojant Konstituciją bei paverčiant žmones jų vasalais. Nežinome, kuomet mūsų Illinois valstijoje piliečiai pareikalaus tų demokratų užgniaužtų laisvių. Tai tik laiko klausimas. 2024 metų rinkimai, laimėjus respublikonams, atstatytų Ameriką kokia ji susitvėrė – LAISVA., gerbianti Konstituciją. Žiniasklaida apie tai neskelbia. Kieno vežime sėdi, to ir giesmę giedi.


Čikagos miesto meras, aprūpinimui nelegalų, nesutaria su miesto seniūnais, kurių yra penkios dešimtys. Nelegalų yra, bet lėšų nėra. Statyti palapines seniūnijose, seniūnai nesutinka. Seniūnai reikalauja lėšų potvynio padarytai žalai atstatyti, nebekreipdami dėmesio į nelegalus. Pirmiausiai, kas kaltas dėl jų čia atsiradimo? Tą privalėtų atsakyti tie patys esantieji miesto seniūnai, nes jie pasišovė miestą paskelbti „draustinu“ apsaugojant nelegalus. Tokie gaunami rezultatai galvojant užpakalio protu. Dabar tie protingieji seniūnai kalba, kad federalinė valdžia prisidėtų prie tų nelegalų išlaikymo. Priminsiu, jog tas išlaikymas yra ne vienos dienos ar savaitės. Šelpimo pabaiga nenumatoma. Kas praves įstatymą, kad federalinė valdžia juos šelptų?


Minesota valstija nutarė išduoti tūkstančius vairavimo leidimų nelegalams. Turint leidimus, jie iš „išmaldų“ pirks automobilius. Jie mėgsta važinėti neapsidraudę.  Jeigu norima juos taip priartinti prie amerikietiško prabangesnio gyvenimo, jie privalėtų būti legalizuoti, kaip ir imigrantai iš kitų kraštų. Negalint legalizuotis kelionė atgal privalėtų būti neišvengiama. Girdime balsų, jog deportavimas būtų jų nužmoginimas. Kur įstatymų gerbimas? Kaip apsakyti nusikaltimų padidėjimą? Manau, jog visi, mes, nauji imigrantai ir nelegalai privalome gerbti šio krašto įstatymus. Jokių išimčių. Nelegalas lieka nelegalu. Ar tikrai įstatymams visi lygūs? Demokratai atsakykite. Taškas ir pabaiga. 2023-09-21
Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos