Lietuvos Garbės konsulato uždarymas Aspene


Simboliška, kad būtent kovo 11-ąją vyko oficialus Lietuvos Garbės konsulato Aspene uždarymas. Prieš 10 metų, 2013 metų kovo 9 d., tuometinis Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis Aspene oficialiai atidarė šį konsulatą Kolorado valstijai. Tą dieną šio miesto centre pirmąkart vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė, į kurią susirinko Kolorado valstijos lietuvių bendruomenės žmonės, vietos politikai, verslo, žiniasklaidos ir kultūros atstovai, keletas kitų Lietuvos garbės konsulų JAV. Juos pasveikino nauju Garbės konsulu paskirtas dr. Jonas Vytautas Prunskis. Neseniai dr. Prunskis persikėlė gyventi į Floridą, tad jis toliau nebegalės eiti Garbės konsulo Aspene pareigų, tačiau nuo praėjusių metų pabaigos jis Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos ambasadorės JAV Audros Plepytės paskirtas Garbės konsulu Fort Lauderdale, Floridoje.

Į konsulate vykusį uždarymo renginį atvyko Aspeno vicemeras Ward Hauenstein, šio Colorado valstijoje esančio miestelio Tarybos nariai Skippy Mesirow ir Ann Mullins, Baltųjų rūmų prezidento paskirtas Reagavimo į medicinines nelaimes bendradarbiaujant su Jungtinėmis Tautomis direktorius dr. Kaleem Malik ir kiti garbingi svečiai, Lietuvos draugai.

Garbės konsulas dr. Jonas Prunskis prie mūsų šalies konsulato Aspene 10 metų plevėsavusią Lietuvos vėliavą įteikė vicemerui Ward’ui Hauenstein’ui. Jis kartu su kitais Aspeno vadovais spręs, kokia būtų tinkamiausia vieta visam laikui iškelti šią vėliavą, kuri bus skirta paminėti 10-ąsias Lietuvos konsulato Aspene – pirmosios ir vienintelės JAV valstybės departamento Aspene patvirtintos diplomatinės misijos – metines.

Anot dr. Prunskio, per Lietuvos Garbės konsulato Aspene veiklos dešimtmetį buvo nemažai įsimintinų akimirkų, daug žymių amerikiečių sužinojo apie mūsų šalies pasiekimus įvairiose srityse, tarpininkaujant Garbės konsului užsimezgė ne viena Lietuvai naudinga draugystė. Dabar Garbės konsulas planuoja savo būsimus darbus Floridoje, tačiau žada ir toliau lankytis Aspene bei toliau vystyti čia užsimezgusius ryšius, padedančius stiprinti mūsų šalies įvaizdį.

 

 Garbės konsulato informacija
Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje