Tokios tokelės (120) Karo šmėklos politika
Skaitant „Pravda.ru“, rusiškai, net nesistebiu jog vykdoma senovinė ir atgyvenusi Sovietų Sąjungos propaganda, kad vakarai trokšta karo su Rusija. Rusai kaltina Ukrainą, kad ji parsidavusi Amerikos CIA žvalgybai, nukreiptai prieš Rusiją. Kremlius bando įrodyti savo baimę, jog vakaruose diskutuojama panaudoti 100 kilotonų atominę bombą Kremliaus sunaikinimui, pradedant prieš Rusiją atominį karą. Putino atstovas Peskovas praneša, jog jėga mielas nebūsi. Tai tipiški Rusijos pranešimai klaidinant savo piliečius. Jis labai pyksta ir sako, jog vakarai tiesiog „demonizuoja“ Rusiją. (Demon‘as rusų kalboje tai velnias.) Labai piktinasi vakarų kenkimu rusų ekonomikai. Visgi, Rusijoje baimė yra apie karo paskelbimą Ukrainai. Atrodo, jog Rusijos ginklų žvanginimas turėtų baigtis Putino nenaudai. Nejaugi rusų tauta, kurios nuomonės Putinas neatsiklausia, būtų tokia kvaila ir sutiktų su karo skelbimu Ukrainai. Ką apie tai mano rusų generolai? Kokia kareivių nuomonė ilgą laiką gyvenant žiemą palapinėse, purvyne, gal ir be šilumos, be sanitarinių sąlygų? Kaip sunkioji technika judės per sniegynus arba purvynus nesant kelių? Barškinti sunkiąja technika nereiškia „būsimo“ karo laimėjimą.


Ką reiškia toks didelis laivyno sutelkimas Juodosios jūros manevruose dalyvaujant Juodosios jūros, Baltijos ir Šiaurės jūrų laivynų laivams? Nejaugi užpulti Ukrainą reikia tokių pajėgų Rytuose, šiaurėje Baltarusijoje ir Pietuose, Juodojoje jūroje? Atrodo, jog rusams Ukraina yra neapžiojamas kaulas. Toks didelis laivyno sutelkimas Juodojoje jūroje, kuri yra uždara lyg koks tvenkinys, bet kokio karo atžvilgiu, gali skaudžiai atsiliepti laivyno vadams. Tai laivyno pasmerkimas žūčiai tame tvenkinyje. Visa tai yra barbarų įrankiai veikti moralės sunaikinimui Ukrainoje. Juk jų pačių kariuomenė yra žemiausios moralės verta, žiemą gyvenanti sniegynuose arba purve. Juk jų palapinių miestelių rajonuose asfaltuotų takų arba aikščių, nėra. Kaip gali kareivis kariauti ištrauktas iš purvo liūno? Aleksėjus Tolstojus (žemiau) duoda atsakymą. Putin‘as ir vėl sumirkčiojo pirmutinis atitraukdamas dalį karių iš Ukrainos pasienio ir sutikdamas toliau kalbėti su NATO. Lieka dar laivyno ir oro pajėgų manevrai. Reiškia, barškinti jėga ir jos naudojimas kare, skiriasi rusų nenaudai.


Pasibaigus Putin‘o ir Macron‘o pasitarimams paaiškėjo, jog Putin‘as bijo Ukrainos įstojimo į NATO, nes tuomet Ukraina gali reikalauti atgauti Krymą, kas gali vesti prie karo. Vaikiškas pasiteisinimas. Aiškiai duoda suprasti, jog jis tik laikinas šeimininkas Kryme. Nepasidavė Putin‘o grasinimams ir Vokietijos kancleris. Atrodo, jog Putin‘as suprato vakariečių duotą jam atsakymą, kad Ukraina nėra nei pirkimo nei pardavimo objektas. Ukraina yra nepriklausoma savarankiška valstybė ir rusai neturi jokios teisės spręsti jos likimą. Taip pat Putin‘o reikalavimai, kad Pabaltijo valstybės atsisakytų NATO apsaugos, lieka neišgirsti. Kodėl pasaulyje tiek daug neklaužadų valstybių neklausančių Rusijos? Absurdas? Putin‘o, neturima, garbė dar labiau krenta pasaulio akyse. Bet, jis lieka nenuspėjamas ir pavojingas maskolius. Svoločius. Urvinių laikų barbaras.


Nedžiūgaukime per anksti. Yra patvirtinančių pranešimų, kad kai kurie rusų tankai įjungė atbulines pavaras grįžimui namo į kareivines. Tankus, kaip visuomet, lydi ir kiti kariuomenės daliniai. Šios, neblogos žinios, nereiškia karo šmėklos išnykimą. Maskolius lieka maskoliumi.


Rusų ambasadorius Švedijoje nusišnekėjo, priešingai Peskovo pareiškimams, pareikšdamas jog sankcijos rusų nebaugina. Pagal jį, iki šiol naudotos sankcijos rusams, pakėlė net jų ekonomiją. Prisimenu, rusų dažną posakį: Что нам стоит дом построит, нарисуй и живи. Stebuklinga šalis, ta Rusija. 


Pažvelkime, ką apie Rusiją, savo laiku, rašė Aleksej Tolstoj. Jis rašė, jog yra dvi Rusios (Руси - Rusijos). Pirmoji, Kijevo Rusė (Русь - Rusija) savo šaknis turinti pasaulinėje, bet mažiausiai europinėje kultūroje. Ši Rusė suprato idėjas gerumo, taurumo, garbės, laisvės, bei teisingumo, kaip tą suprato visas vakarų pasaulis.        

Antroji, tai Maskvos Rusė (Русь). Ši Rusė yra taigos, mongolų, laukinė, bei žvėriška. Ši Rusė savo nacionaliniais idealais skelbia kruviną despotiją ir laukinį kerštą. Ši Maskvos Rusė, nuo seno, buvo, yra ir bus pilna paneigimų ir prakeiktu priešu visos Europos.Kadangi rusai pradėjo broliautis su kinais, netoli tas laikas kai rusai prašys Amerikos pagalbos kovoje su kinais? Kur jie gautų pagalbos jei Amerika būtų sunaikinta? Pagalvokime.


Kalbama ir skelbiama, jog Bidoną kontroliuoja buvęs prezidentas Obama. Nieko ypatingo. Bidonas tai bent vienas ir vienintelis iki šiol nekenčiamas, bestuburis JAV prezidentūroje. Ne be reikalo skanduojama: Let‘s go Brandon.2022-02-17


 

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos