Tokios tokelės (96) Politika


Sunku pasakyti kas yra tikroji, arba tiesą skelbianti, spauda. Gaunu kasdieną šimtus įvairių e-mail‘ų (laiškų) kuriuos, kaipo nepageidaujamus, naikinu, žinodamas, jog kova beviltiška, kaip ir kova su vėjo malūnais. Tas mano veiksmas pritinka net Putin‘o pasisakymui: „Visos degtinės neišgersi, bet stengtis reikia“. Tarp tų nepageidaujamų laiškų, aišku, randasi ir teigiamų, kuriuos perskaitau. Yra ir tokių nelaukiamų laiškų, kuriuos ignoruoti negalima. Tai yra įvairios sąskaitos, kurios reikalauja tiktai pinigų. Be jų, gyvenimas būtų liūdnas. 

Arizona valstijos demokratai, balsavimo prižiūrėtojai, panikuoja. Dabartiniai balsų perskaičiavimo duomenys jiems labai nepalankūs. Tie demokratai deda įvairias išgalvotas pastangas nutraukti balsavimo duomenų paviešinimą. Kiekvienas jų pasipriešinimas atsiduria teismuose, kuriose jų pastangos žlunga. Jie teigia, jog po rinkimų skaičiuojant balsus jokių nesklandumų nebuvo. Tai kodėl jie dabar perskaičiavimų bijo? Ar ne laikas tarti „vagie kepurė dega“? Dar labai demokratai ginčijasi Georgia valstijoje. Ten, kaip Arizonos ir Pennsylvania valstijose per naktį balsavimų rezultatai pasikeitė Trump‘o nenaudai. Tie rezultatų pakeitimai tapo demokratų šmėkla. Tikrai kažkodėl, vogtų balsų prezidentas Bidonas, į balsų vogimą nekreipia jokio dėmesio. Kodėl? Troškimas garbės yra stipresnis nei sąžinės balsas. Tad kyla kitas klausimas, ar jis iš vis turi sąžinę. O garbę užsitarnauti galima tiktai turint švarią sąžinę. 
Valstybės pasienyje su Meksika, tikras chaosas. Nelegalūs imigrantai veržiasi į šį kraštą, nes valdžia kai kuriose valstijose jiems suteikia pilną išlaikymą. Ar tikrai nevertėtų jiems suteikti Amerikos pilietybę, tuomet jie susirastų legalius darbus, įskaitant ir narkotikų platinimą, ir nebereikėtų juos šelpti. Lai juokai lieka juokais, bet padėtis pasienyje yra katastrofiška, kur labiausiai nukenčia pasienio valstijos ir jų gyventojai. Nelegalai plėšia, naikina žmonių turtą ir dažnais atvejais žudo JAV piliečius. Tokia jų natūra. Trump‘as tą judėjimą buvo pradėjęs kontroliuoti, bet Bidonas atleido visus varžtus leidžiant vystytis katastrofiškai padėčiai. Dabartiniu metu, pasitikėjimas Bidonu, yra nepavydėtinas.
Prabilo buvęs Illinois gubernatorius, atsėdėjęs 8 metus kalėjime ir prezidento Trump‘o dėka, išleistas. Protestuoja jis, sakydamas, jog buvo neteisėtai atstatydintas, neleidžiant jam net pasiteisinti ir pristatyti apklausinėjimui savo liudininkus. Kaipo buvęs advokatas, jis privalėtų žinoti, jog atstatydinimas iš pareigų yra ne teismas, bet politinis sprendimas, kuris į kalėjimus nesodina. Jį į kalėjimą pasodino Federalinis teismas už korupciją, kurią jis vykdė savo, gubernatoriaus, įstaigoje. Illinois valstijos gyventojams ne naujiena, kai gubernatoriai, buvę ir esą pareigose, sodinami. Nei vienas iš tų nuteistųjų iki šiol nešaukė, jog buvo neteisėtai nuteisti. Šis, buvęs valstijos žmonių patikėtinis, bando įrodyti, jog jis yra tikras debilas. 

Skaitau Lietuvos ryte, kad Venckienės advokatas apskundė teismo sprendimą, motyvuodamas, kad teismas galbūt buvo šališkas. Įdomu, kaip toks žodis atsirado advokato žodyne ir skunde? Kiek žinau, teismai reikalauja įrodymų, o ne būrimų ar spėliojimų. Atrodo, jog tai tikras debilas. Kaip ten bebūtų, nutrija, tikriausiai, bus išteisinta. Juk varnas varnui akies nekerta. 


Žinau, buvo laikai, kai valdžia Amerikoje nesikišo į žmonių reikalus, Amerika klestėjo. Amerikoje pagaminta prekė buvo geriausia pasaulyje. Geriausia todėl, kad valdžia nesikišo į gamybą ir atlyginimą. Tais laikais jokių bedarbių, kaip dabar gaunančių valdžios išmaldų, nebuvo. Praradus darbą, niekas žmogumi nesirūpino. Todėl kiekvienas darbuotojas norėdamas išlaikyti darbą, dirbo ir gamino geriausią prekę pasaulyje. Dabar laikai pasikeitę. Darbdaviui nurodoma kiek mokėti, ką priimti bei ką atleisti. Nepatenkintieji, nepasitenkinimo skundais užverčia teismus. Darbdavys nustoja savarankiškumo, įmonė negalėdama laisvai veikti, užsidaro. Darbininkas įmonei užsidarius arba išmestas iš darbo, nelabai rūpinasi, nes juo pasirūpina valdžia. Anksčiau Amerikoje vyravo kapitalistinė sistema, dabar jau šaknis įdiegusi, socialistinė sistema, kuri, aiškiai pastebimai, neveikia bet žlugdo Ameriką. Tai, kurlink žengia Amerika? Trump‘as stengėsi tą valdžios kišimąsi į žmonių ir verslo reikalus panaikinti, užsitraukdamas didžiausią pasipriešinimą iš Washington‘o biurokratijos. Trump‘as tą užmojį vadino „Drain the swamp“. Todėl net dabar Trump‘as yra pabaisa Washington‘ui. Tam „Swamp“ jis yra baisiausia šmėkla. Užtat mums, eiliniams piliečiams, jis yra išganymas nuo įvairiausių valdžios biurokratijos suvaržymų. Nepaneigiami faktai, jog kur valdžia prikiša savo nagus, ten viską sugadina.
Žinome, jog žemiausia žmonių klasė yra pašalpų gavėjai, kuriems priklauso ir įvairūs tinginiai. Jie valstybę neišlaiko, nes valstybė išlaiko juos. Toliau seka vidurinioji klasė. Tai sąžiningai dirbantys žmonės, ant kurių pečių guli valstybės išlaikymas, nes jie moka mokesčius, kurie kasmet didėja. Apie turtingųjų klasę rašyti negaliu, nes nesu pabuvojęs toje „skūroje“.
Aiškiai pastebime, kaip Bidonas naikina Ameriką. Vyksta didžiausia infliacija. Juk visi, pirkdami benziną, mokėdami tas aukštas kainas, pasigendame Trump‘o, kuris stengėsi naudoti savą alyvą vietoje dabar importuojamos, iš Rusijos, kuriai reikalingi doleriai. Rusija, gyvendama amžiname skurde, nors ir vadinosi pasauline galiūne, dabar ir šį statusą yra praradusi. Putinas, nors ir turtingas, visvien lieka elgetų karaliumi. Nesvarbu jo turtai, bet gyvenimo sąlygos visiems vienodos. Nuo lazdos, ligos ir terbos, nei vienas atsisakyti negalime. 

Trump‘as, pagal vėliausius pranešimus turi sukaupęs didelį rinkimams skirtą kapitalą, virš šimtą milijonų dolerių, kuriam pavydi demokratai. Nors rinkimų kampanija dar neprasidėjo, bet stengtis dėl Trump‘o išrinkimo, nėra per anksti. Todėl kviečiu visus blaiviai mastančius tautiečius prisidėti prie tos garbingos Trump‘o kampanijos. Būkime vieningi dėl „Trump 2024“. Neužmirškime, kad per pastaruosius 2020 rinkimus, prezidentūra iš Trump‘o buvo įžūliai ir begėdiškai atimta. Trump‘o, 2024 metais, išrinkimu, mes atstatysime Trump‘ui priklausančią garbę, galėdami žengti pirmyn į M.A.G.A.


2021-8-4 

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos