Tarp geriausių miestų JAV – Čikaga ir dar du miestai

Remiantis naujausia ataskaita, trys Illinois valstijos miestai ir keletas Vidurio vakarų miestų pateko į „Geriausių miestų JAV“ (angl. Best to Live in U.S.) sąrašą. Tarp 2020–2021 m. išrinktų 150 geriausių miestų puikuojasi Peoria, Čikagos ir Rockford pavadinimai. „News and World Report“ paskelbtame sąraše Peoria atiteko 87 vieta, Čikagai – 102-oji, o Rockford – 133-ioji vieta. Pirmą vietą sąraše užėmė Colorado valstijos miestas Boulder. Įkandin jo eina Raleigh ir Durham, North Carolina, ir Huntsville, Alabama. Pastarieji geriausių miestų sąraše užėmė atitinkamai antrąją ir trečiąją vietas. Comments

popular

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje