Lemont istorikų draugija kviečia į ekskursiją po miestelio centrą

Norintys daugiau sužinoti apie Lemont miestelio istoriją, liepos 17 d., kviečiami dalyvauti Lemont istorikų draugijos ekskursijoje po miestelio centrą. Ekskursija, kuri vyks pėsčiomis, prasidės prie Senosios akmeninės bažnyčios (Old Stone Church, Lemont g. 306) 10 val. ryte ir truks iki 11:30 val. ryto. Ekskursijos metu nueisite 3/4 mylias, kopsite laiptais, kirsite geležinkelio pervažą. Jos metu aplankysite vietos bažnyčias, karo memorialą, kitus istorinius pastatus, susitiksite su miestelio gyventojais. Ekskursijos kaina suaugusiajam yra 10 dol., senjorui – 7 dol., vaikui – 5 dol. Daugiau informacijos gausite paskambinę Lemont istorikų draugijai tel. 630-257-2972. Comments

popular

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje