Mes prisimename Alę Rūtą

   Jau greit metų karuselė pasieks besibaigiančių metų ribą... Sužiba lapkričio saulės spinduliai. Pažvelgiau į „Simbolinių reikšmių žodyną“. Jame rašoma: „Saulė... Ji yra gyvybės teikėja ir palaikytoja. Jos šviesa simbolizuoja įkvėpimą ir proto imlumą. Tai galinga gamtos jėga, tiesiogiai veikianti žmogų, jo gyvenimą ir darbus, siejama su teisingumu...“ Šiomis savybėmis pasižymėjo šviesios atminties rašytoja, JAV lietuvių visuomenės veikėja Alė Rūta ( Elena Viktorija – Nakaitė – Arbačiauskienė/ Arbienė). 

   Tuometinei Rokiškio „Romuvos“ gimnazijai rašytoja Alė Rūta dovanojo virš keturių šimtų  jai autografuotų leidinių. „Rinktiniuose raštuose“ rašytojas, dramaturgas Kazys Saja, mūsų kraštietei rašė: „Jūs mieloji Ale Rūta, viena iš nedaugelio, kuri sugebėjote prisijaukinti ir savo sieloj apgyvendinti Saulę. Tai visų menų menas, lenkiuosi Jūsų talentui ir linkiu, kad jokie debesys, tos Saulės neužtemdytų“.1992 06 18

   2020 m. Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos („Romuvos“ ir Senųjų rūmų padaliniuose) buvo  vykdomas projektas „Ji labai mylėjo Lietuvą“, skirtas  šviesios atminties rašytojos, JAV lietuvių visuomenės veikėjos Alės Rūtos 105-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti.

   Kai planavome gimnazijos abiejų padalinių veiklas, vizija truputį buvo kitokia, nes dirbome visai kitomis sąlygomis, bet nuoseklumas, atsakomybė davė gražius veiklos rezultatus ir pandemijos laikotarpiu. Projekto turinys nusidažė prasmingomis ir išliekamąją vertę turinčiomis spalvomis.

   Per visus metus nauja informacija buvo pildomas aplankas „Poetė, rašytoja Alė Rūta“, socialinių tinklų paskirose „Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinys“ ir „Mokyklos bibliotekininkai pasakoja“ rašomos informacinės žinutės apie  Alės Rūtos literatūrinio palikimo sklaidą.

   Abiejų padalinių bibliotekose parengtos jubiliejinės spaudinių parodos dedikuotos išeivijos rašytojai. „Romuvos“ padalinio bibliotekos parodoje eksponuojami spaudiniai apie Alės Rūtos gyvenimą ir kūrybinę veiklą, o išskirtinę vietą užima leidiniai su įrašais ir autografais. Šiluma ir meilė sklinda iš poeto, eseisto, vertėjo Marcelijaus Martinaičio, rašytojos, humoristės Vytautės Žilinskaitės, rašytojo, publicisto Jono Mikelinsko, poeto, prozininko Bernardo Brazdžionio, aktoriaus, režisieriaus, poeto Kęstučio Genio ir daugelio kitų įžymių žmonių leidinių, kuriuos jie dovanojo rašytojai.

   „Romuvos“ padalinio skaitykloje saugoma filmuota prisiminimų popietės „Alės Rūtos gyvenimo ir veiklos pėdsakais“ medžiaga, skirta rašytojos 100-čiui, kurioje dalyvavo ir prisiminimais dalinosi rašytojos dukra Vijolė Arbas, Lietuvos teatro aktorius, režisierius Ferdinandas Jakšys ir kiti garbingi svečiai.

   Alės Rūtos dukra dailininkė, dizainerė Rasa Arbas– Chamberlain, žinodama gimnazijos bibliotekos veiklą ir jos motinos dovanotų leidinių puoselėjimą bibliotekoje, įsteigė piniginę premiją. Už literatūros skaitymą ir jos sąsajas su daile, originalumą, saviraišką, kūrybiškumą premijos buvo skirtos gimnazistėms Ignei Tunaitytei, Emilijai Klemkaitei ir Gretai Minkevičiūtei. Kiekvienais metais su R. Arbas – Chamberlain premijos laureatėmis rengiamas interviu. Jis buvo publikuojamas „Lietuvos aide“ ir „Amerikos lietuvyje“. Gimnazijos skaitykloje parengtas aplankas „Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio Rasos Arbas—Chamberlain premijos laureatai“.

   Žurnalistas, literatūros kritikas, publicistas Stasys Lipskis rengia knygą apie rašytoją Alę Rūtą. Smagu, kad nauja informacija pasipildys leidinys. Džiaugiuosi, kad gerbiamas literatūros mokslo kritikas pastebėjo mūsų gimnazijos veiklas, kuriose populiarinamas kraštietės Alės Rūtos literatūrinis palikimas.

   Telefonu bendraujant su aktoriumi, teatro režisieriumi F. Jakšiu, džiugina pašnekesiai apie kultūrinį gyvenimą. Aktorius visuomet prisimena rašytoją Alę Rūtą, o su kraštiečiu dailininku, aktoriumi Arvydu Bagdonu aplankėme Antakalnio kapinėse, Alės Rūtos artimųjų kapus.

   Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijoje gajos ir literatūrinės tradicijos. Daug laiko gimnazijos bibliotekoje ir skaitykloje praleidžia IV d klasės gimnazistė Eva Juškevičiūtė. Jaunoji literatė daug skaito, pati kuria netradicinius tekstus. Dažnai pasišnekučiuojame su Eva apie literatūrą.

   Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje įsikūręs Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyrius. Aktyvi šio skyriaus narė Irena Varnienė, dedikavo eilėraštį rašytojai Alei Rūtai:


Petrograde išvydai Tu pasaulį

Lietuvių imigrantų šeimoje,

Pabėgusių nuo karo iš Tėvynės.

Vėliau visi kartu sugrįžote į ją.


Semtis šviesos į Rokiškio gimnaziją

Siuntė tėveliai, dar į VDU, VU.

Po to slogus Tau emigrantės kelias,

Kur aukšti mūrai, bet skirti ne Tau.


Nostalgija vis ginė į Tėvynę, 

Į kraštą, kur dangus gilus, gilus,

Miškai, upeliai, ežerai ir kalvos,

Sodybos rymo senos prie kelių,Jurginų ir bijūnų kekės moja,

Kad, rodosi, parskristum paukšteliu.

Ten Kamajų šnekta  kaimynai ulba,

Girgžda svirtis ir pjaunama dalgiu...

 

Ten ilgesingos dainos  toli skamba,

Atplaukia ir armonikos garsai.

Ten žmonės tvirto būdo, užsispyrę,

Stiprūs ir darbštūs, nuoširdūs, geri.


Jie pasiryžę bėdoje padėti

Ir širdimis visi jie surišti...

Dar gyvas laukia Tavęs Rudžių kaimas, 

Ir Ragelius, ir Kamajus rasi...

Bet kiek berasi ten ženklų gyvybės?               

Namų langai vis užkalti lentom...

Laimė, kad grįžta namo tavo knygos-                

Jos dovana bus būsimoms kartoms.


   Straipsnyje paminėti tik svarbiausieji akcentai, įgyvendinant projektą „Ji labai mylėjo Lietuvą“, kuris buvo skirtas rašytojos, JAV lietuvių visuomenės veikėjos Alės Rūtos 105-ųjų gimimo metinių paminėjimui. Laikas nestovi vietoje, o kilnūs darbai neišdyla.

Reda Kiselytė, Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos  bibliotekos vedėja


Leonas Juozonis. Alės Rūtos portretas. Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos Senieji rūmai.

Prisiminimais apie Alę Rūtą dalinasi aktorius, režisierius Ferdinandas Jakšys.

Abiturientė Eva Juškevičiūtė prie Alės Rūtos dovanotų leidinių kolekcijos, „Romuvos“ padalinio skaitykloje.

Epizodas iš Antakalnio kapinių.

Nuotr. iš Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos archyvo.


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos