PROFESORĖS ONOS VOVERIENĖS KNYGŲ APŽVALGA

  Rugsėjo saulė žarstė geltonąjį auksą. Taip ir sukasi metų karuselė, o su ja keliauja šventės. Nuo vieno žolynų žydėjimo iki kito, nuo vieno auksinių lapų spindesio iki kito... Suvainiškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje vyko Šv. Teklės atlaidai. Šį kartą bažnyčioje viešėjo neeilinės viešnios. Į Suvainiškį atvyko profesorė, socialinių mokslų daktarė, mokslotyros ir bibliometrijos mokslų pradininkė, vadovėlių autorė, aktyvi visuomenininkė Ona Voverienė ir ją lydėjusi vienuolė Eugenija Olikauskaitė.

   Susirinkusiems gerbiama profesorė pristatė savo knygas. Autorė jų išleido virš 50 pavadinimų. Leidiniuose dominuoja valstybės, mokyklos tautiškumo, dvasinių vertybių ir išsamios informacijos apie asmenybes temos. Profesorė O. Voverienė mokslinių publicistinių straipsnių parašė per 3 tūkstančius, kurie publikuoti ne tik knygose, bet ir Lietuvos ir užsienio spaudoje. Brandus gerbiamos profesorės mokslinis kraitis, gili gyvenimo prasmės vaga, kurią ji su didžiausiu entuziazmu rėžia ir šiandien.

   Atrodė, kad net Suvainiškio bažnyčios skliautai klausėsi profesorės jaunatviško balso, gilių minčių, o nuoseklaus jų dėstymo mums visiems reikia tik pasimokyti. Iš mokslininkės galima pasimokyti ne tik šių savybių, bet ir darbštumo, stiprybės, tikslo siekimo, šviesos spindesio ir veržlaus ėjimo į priekį.

   Auksaspalvio rudens pradžia... Taip jau sutapo, kad rugsėjo 22 dieną sukanka 145 metai, kai gimė kompozitorius, dailininkas, kultūros veikėjas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Tolimiausioje rajono bažnyčioje, Suvainiškyje, prisiminėme ir šią datą. Esu dėkinga suvainiškėnui Dariui Gurkliui už muzikinį foną, paklausėme kompozitoriaus M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Miške“ ištraukos. Kokia didybė aidėjo bažnyčios erdvėse.

   Kunigas Virginijus Šimukėnas dėkojo viešnioms už knygų pristatymą, praskaidrintą nuotaiką, perduotas žinias ir už bendrystę. 

Penkioliktieji leidžiamo „Liepsnelės“ laikraščio metai. Šia proga už kilnius darbus ir paramą bažnyčiai jau per Šv. Jokūbo atlaidus buvo nominuota 10 žmonių. Šį kartą dar keturi. Tai Regina Meliūnienė, Ona Žaržojienė, Dalia Gervienė ir Darius Gurklys. Nedalyvavusius klebonas Virgnijus aplankys ir įteiks padėkas, svarbiausia, kad žmonių širdyse gyvena gerumas, o profesorės autografai šildo jų sielas...

   Džiaugiuosi, kad savo gyvenimo kelyje sutikau gerbiamą profesorę O. Voverienę. Ji Vilniaus universitete buvo mano dėstytoja. Dar ir po studijų baigimo, ilgai su ja susirašinėjome. Šiandien jos leidiniai su autografais didžiulė vertybė Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos leidinių su autografais kolekcijoje.

   Gyvenimo kelias labai įvairus, vingiuotas, kupinas netikėtumų ir pačių nuoširdžiausių susitikimų. Malonios akimirkos baigėsi, bet jos pasėjo brandų grūdą mūsų atmintyje ir mūsų širdyse.


Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja


Suvainiškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia

Profesorė Ona Voverienė ir Eugenija Olikauskaitė.

Knygų autorės leidiniai.

Redos Kiselytės nuotr.  


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos