Illinois valdžia nedarbo pašalpą teiks dar 20 savaičių

 

Nedarbo lygiui Illinois valstijoje ir toliau augant, praėjusį ketvirtadienį Illinois užimtumo saugumo departamentas paskelbė, jog nedarbo netekusiems gyventojams nedarbo pašalpos bus mokamos dar 20 savaičių. Agentūros duomenimis, Illinois yra tarp 19 valstijų, teikiančių ilgesnes nei 20 savaičių nedarbo išmokas. Remiantis naujausiais duomenimis, paskutinę liepos savaitę dėl bedarbio pašalpos į agentūrą kreipėsi 25 000 žmonių. Tai mažiau, nei savaitę prieš, kai buvo užfiksuotas 33 000 darbo netekusių ir į agentūrą besikreipusių žmonių skaičius. Praėjusią savaitę milijonai amerikiečių neteko galimybės sulaukti papildomos federalinės bedarbio pašalpos, kuri būtų siekusi 600 dol. per savaitę. Net jei susitarimas dėl pašalpos darbo netekusiems amerikiečiams Washington, DC ir bus pasiektas, suma greičiausiai bus mažesnė nei 600 dol. 

Comments

popular

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ