Pasaulio lietuvių centro pokyčiai. Changes at the Lithuanian World Center

Pranešame, kad 12 metų Pasaulio Lietuvių Centrui vadovavęs Artūras Žilys palieka Vykdomojo Direktoriaus pareigas nuo š.m. birželio 26 d. A. Žilys buvo ypatingai pasišventęs ir atsidavęs PLC veiklai, todėl jam buvo labai sunku priimti šį sprendimą. Artimoje ateityje jis planuoja praleisti daugiau laiko Lietuvoje su asmeniniais projektais. Mes pasiilgsime Artūro, bet jo darbai ir indėlis į PLC veiklą niekada nebus pamiršti.

Tarybos ir valdybos sprendimu, Elena (Elytė) Rėklaitis buvo paskirta užimti PLC Vykdomojo direktoriaus pareigas nuo š.m. birželio 29 d. E. Rėklaitis paskutinius 8 metus dirbo PLC renginių ir specialių projektų vadove. Tikiu, kad Elena yra puiki kandidatė perimti Arturo pareigas. Ji nemažai metų dirbo kartu su Artūru ir žino visus centro veiklos niuansus. Todėl žiūriu į ateitį su viltimi ir pasitikėjimu.

 

Artūras Žilys, who has been managing the Lithuanian World Center for 12 years, has stepped down from the Executive Director position.  A. Žilys was especially dedicated and devoted to our Center, which made his decision very difficult. In the near future, he plans to spend more time in Lithuania handling personal projects. We will miss Artūras, but his work and contribution to the LWC will never be forgotten.

 

The Board of Directors and Executive Committee appointed Elena (Elytė) Rėklaitis to replace Artūras as Executive Director.  E. Rėklaitis has been working as a LWC Events and Special Project Manager for the last 8 years. Elena has worked side-by-side with Artūras and knows our Center exceptionally well.  I am confident that the future of the LWC is in great hands.

 

Linas Gylys, PLC Valdybos pirmininkas - LWC Executive Committee President

Pranešimas bendruomenei

Linas Gylys, PLC valdybos pirmininkas

Pranešame, kad 12 metų Pasaulio Lietuvių Centrui vadovavęs Artūras Žilys palieka Vykdomojo Direktoriaus pareigas nuo š.m. birželio 26 d.  A.  Žilys buvo ypatingai pasišventęs ir atsidavęs PLC veiklai, todėl jam buvo labai sunku priimti šį sprendimą. Artimoje ateityje jis planuoja praleisti daugiau laiko Lietuvoje su asmeniniais projektais.

Per dvylika A. Žilio vadovavimo metų, organizacijos finansinė padėtis buvo pagerinta 800 % . Per tą laikotarpį, jam organizuojant ir prižiūrint, buvo įvykdyta virš 1,5 milijono dolerių vertės kapitalinių pastatų komplekso atnaujinimo ir pagerinimo projektų, tokių kaip ekonomiškos ir ekologiškos apšvietimo sistemos įvedimas, priešgaisrinės apsaugos sistemos instaliacija, naujų aukšto efektyvumo pastato ir vandens šildymo sistemų įvedimas, bažnyčios sienų remontas bei bažnyčios fasadinės sienos seno, surudyjusio kryžiaus pakeitimas, taip pat daugelis stogų, grindų, salių atnaujinimo ir kitų projektų.  A. Žilys labai sėkmingai vadovavo PLC komandai. Jo patarimų vedama PLC taryba ir valdyba pakėlė šią organizaciją į aukštesnį, profesionalų lygį. Šiai dienai PLC yra finansiškai stipri, stabili, efektyvi ir nuolatos tobulėjanti organizacija.

Mes pasiilgsime Artūro, bet jo darbai ir indėlis į PLC veiklą niekada nebus pamiršti.

Tarybos ir valdybos sprendimu, Elena (Elytė) Rėklaitis buvo paskirta užimti PLC Vykdomojo direktoriaus pareigas nuo š.m. birželio 29 d.  E. Rėklaitis paskutinius 8 metus dirbo PLC renginių ir specialių projektų vadove. Elena yra baigusi University of Illinois, Urbana-Champaign ir įgijusi politinių mokslų bakalauro laipsnį, bei University of Chicago, kur įgijo verslo administravimo magistro laipsnį.

Elena yra dirbusi Kraft Foods kompanijoje Įvaizdžio kūrimo vadybininke. Ji užaugino 4 sūnus, kurie lankė Maironio lituanistinę mokyklą, buvo aktyvūs Lietuvių skautų, Lituanica krepšinio mokyklos ir Spindulio tautinių šokių grupės nariai.

Pasaulio lietuvių centras yra didžiausias išeivijoje lietuvių bendruomeninis ir kultūrinis centras. PLC buvo įkurtas 1987 m., kaip ne pelno siekianti organizacija, kurios misija yra išsaugoti ir puoselėti lietuvių kultūrinį paveldą ir tradicijas. Centre bendruomenė gali susipažinti su lietuvių kultūra, papročiais, tradicijomis ir istorija. PLC organizuoja ir remia mokslo, kultūrines, socialines, dvasines, sporto ir kitas programas. Šiuo metu PLC yra namai daugiau nei 40 – čiai lietuviškų organizacijų. Per metus centrą aplanko virš 200,000 lankytojų.

Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę artimai dirbti su Artūru pastaruosius 12 metų. Jis yra pasišventęs, sąžiningas, išradingas, draugiškas, sunkaus darbo nebijantis vadovas. Mums tikrai trūks jo centre. Tačiau tikiu, kad Elena yra puiki kandidatė perimti Arturo pareigas. Ji nemažai metų dirbo kartu su Artūru ir žino visus centro veiklos niuansus. Todėl žiūriu į ateitį su viltimi ir pasitikėjimu.

Artūras Žilys, Elytė Rėklaitis, Linas GylysPokyčiai Pasaulio lietuvių centre

Diana Aleknaitė – PLC Marketingo ir Lėšų telkimo koordinatorė

Pokyčiai, nuolatiniai pokyčiai, neišvengiami pokyčiai šiandien valdo visuomenę. Joks sprendimas negali būti priimtas neatsižvelgus į pasaulį, koks jis yra dabar, bet ir į tokį, koks jis bus rytoj. (Issaac Asimov)

Pokyčiai daugeliui nebūna lengvi. Ypač jei tie pokyčiai netikėti.  Tai reiškia atitrūkimą nuo įprasto ritmo, išėjimą iš komforto zonos, naujus tikslus ir naujas priemones jiems pasiekti. Dažnai pirma reakcija būna sumaištis ir baimė. Tačiau suvokiame, kad be pokyčių sustoja progresas. Viskas aplink keičiasi. Galime trepsėti kojomis ir pasiduoti arba galime tai matyti kaip galimybę tobulėti.

Pokyčiai atėjo ir į Pasaulio lietuvių centrą. Daugeliui netikėti, bet žmogiškai suprantami. Beveik 12 metų Pasaulio lietuvių centrui vadovavęs Artūras Žilys palieka vykdomojo direktoriaus pareigas.

Dirbdami kartu tapome viena didele šeima. Kiekvienas pažįstame vienas kito būdą, stipriasias vietas, mokame išklausyti, suprasti, įsijausti. Gal todėl ši komanda ir yra tokia darni. Kartu su PLC Valdybos pirmininku Linu Gyliu, Artūras atnešė į PLC daugybę permainų: jie sudarė stiprią PLC Tarybą ir Valdybą sujungdami būrį atsakingų bendruomenės narių, savo sričių profesionalų, kurie nuolatos kiekvienas savaip prisideda prie Centro veiklos, projektų ir sprendimų. Per pastarąjį dešimtmetį po PLC stogu įsikūrė 20  papildomų lietuviškų organizacijų, kurių dabar turime net 40. Užmegsta daugybė Centrui palankių ryšių, pasirašyta nemažai bendradarbiavimo sutarčių, įvykdyta daugybė svarbių projektų. Kiekvienas pastatų komplekso kampelis buvo atnaujintas, centro finansinė padėtis labai sustiprinta ir sutvarkyti visi administraciniai ir valdymo procesai. Artūrui vadovaujant centro veikla atgijo ir pakilo į profesionalų ir daug aukštesnį lygį. Kažkaip labai simboliškai paskutiniu Artūro vadovaujamu projektu tapo naujas kryžius, vos prieš keletą dienų pakabintas virš įėjimo į bažnyčią. Nežinau kito žmogaus, kuris geriau žinotų kiekvieną dokumentą, sutartį, kiekvieną pastato kampelį, kiekvieną varžtelį. Tai žmogus, kuris gyveno Centru ir, tikiu, kad ilgai dar juo gyvens.

Tačiau neverta gąsdintis, juk Artūras savo pareigas perduoda žmogui su puikia patirtimi ir žiniomis, o svarbiausia didžiule meile šiai organizacijai. Tai žmogus, kuris jau daugiau nei 8 metus yra šios komandos dalimi ir kuriam po truputį buvo patikima vis rimtesni, didesni darbai ir atsakomybės, natūraliai priartinant prie šios dienos sprendimo ir centro veiklos tęstinumo. Iš visos širdies sveikiname savo mielą kolegę Elytę Rėklaitis, perėmusią Pasaulio lietuvių centro vairą į savo rankas. Turbūt nebūtų galima įsivaizduoti labiau tinkamo žmogaus šioms pareigoms, ypač šiuo metu. Esame pasiruošę tęsti pradėtus darbus ir imtis naujų.

Pasaulio lietuvių centro tikslai nesikeičia, keisis tik kelias į juos. Keturis berniukus užauginusi Elytė, be jokios abejonės puikiai susitvarkys su naujomis pareigomis. Žinau, kad ji bus visad pirmoji, atsiraitojusi rankoves ir visa galva pasinėrusi į darbą.

Abiems mūsų mylimiems vadovams  linkime didžiausios sėkmės, palaikome jus abu visapusiškai visuose jūsų sprendimuose. Artūrai, tavęs pasiilgsime. Buvai mūsų šaltas dušas, kai per daug įsijausdavome, buvai mūsų šviesus protas, pasveriantis visus už ir prieš bet kokioje naujoje užduotyje. Buvai vadovas su centro veiklos ir plėtros vizija, naujų idėjų ir projektų kurėjas. Dėkoju už leidimą svajoti, kurti ir už tavo atvirumą visoms idėjoms. Dabar tu būsi mūsų tiltas su Lietuva -tavo vizija ir tavo užmegsti ryšiai žada glaudžius ryšius su Lietuvos miestais ir įvairiausiomis Lietuvos organizacijomis. Tu visada būsi mūsų patarėjas ir visada liksi mūsų brangus draugas. Elyte, pasimatysime pirmadienį, žinau, kad jau ruoši darbų sąrašą…

“Elyte, būk pasveikinta, būk! Atėjo ta diena, kai  reikia atsisakyti tokio gyvenimo, kokį planavai, kad galėtum patirti, kas laukia. Artūrai, čia buvo visko: juoko, ašarų ir  dramų. Bet norint atlikti kažką naujo, didingo, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti. Didžiausios sėkmės naujame kelyje”!  Rasa Jovaišienė, PLC ūkvedė

„Artūras atnešė į PLC tvarką. Ramiai ir sistemingai. Niekada neteko jo matyti įsikarščiavusio ar pikto. Visada jaučiau jo pagarbą mums visiems. Sėkmės abiems“. Robertas Kandzezauskas, PLC ūkvedys

 “Džiaugiuosi, kad beveik dešimt metų dirbome kartu. Pagarbos vertas vadovas, kuris turi didelius siekius ir svajones, bet sugeba išlikti paprastas ir santūrus. Artūras ne tik turėjo viziją, kaip nuolatos tobulinti centrą, bet ir talentą surasti tinkamiausias priemones tikslui pasiekti. Visada stebėjausi jo kantrybe, diplomatiškumu ir žemaitišku tvirtumu siekiant tikslo. Su tokiomis savybėmis jis tikrai neprapuls, kur bebūtų ir ką bedarytų. Sėkmės Artūrai! Taip pat labai džiaugiuosi, kad centro vairą perima darbščios, rūpestingos ir mylinčios rankos ir su viltimi žiūriu į ateitį. Sėkmės Elyte”! Jolanta Kurpis, PLC ofiso administratorė


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės