Tokios tokelės (194) Mišrainė
Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                          Flag of Ukraine               C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis Kremliaus „pašskūstvom“.


Putinas, pajutęs, kad NATO neturi dantų, jaučiasi pergalingas Ukrainos okupacijoje. Jis, Ukrainos sąskaita, statys tiktai savo sąlygas taikai pasiekti. Rusai jokių takos susitarimų nepripažįsta. Atsipeikėję jie užims visą Ukrainą, pagal Putino planą. Nepasisotinus su Ukraina, bus užgriebtas Suvalkų sąsiauris. NATO rytų Europoje taps perkirsta. Viskas vyks dėl vieno ar kito pareigūno liežuvio nesulaikymo. „Loose lips, sink ships“.


NATO pareiškimas, jog šelps Ukrainą kol reikės, yra labai paviršutiniškas, nieko daug nepasakantis. Neužmirškime, Ukrainiečių kariai ir civiliai kenčia nuo rusų beprotiškų bombardavimų. Ukrainiečių jėgos, atėjus tam tikram momentui, pradės sekti be naujų papildymų, ir be NATO įsikišimo į tą konfliktą. Taigi pasakymas „šelps Ukrainą kol reikės“ nepateisinamas.   Kam bus reikalingi vakarų ginklai jeigu nebebus kam juos naudoti? Vakarai patraukys pečius, Putinas triumfuos. Vakarai galės stebėti kaip Ukraina paverčiama Rusijos teritorija, Ukrainos kalba draudžiama, o be kalbos nėra tautos. Ukraina ištrinama iš žemėlapių, bent rusiškų. Ukrainoje vyks dar nežinomas ilgas partizaninis pasipriešinimas, kuris galės laikytis tiktai tam tikrą laiką. Ukrainiečiai tą žino, nes po Antrojo Pasaulinio karo Ukrainoje veikė partizanai, kaip ir Lietuvoje, kol laikui bėgant tapo sunaikinti.


NATO jau dabar privalo „okupuoti“ Ukrainą. Jeigu rusai galvoja, kad tik jie turi teisę stabdyti NATO plėtrą, tai taip pat NATO turi teisę stabdyti rusų plėtrą. Tokiu atveju rusai prarastų ir Juodąją jūrą. Pagal Belgijos ministrą, Juodojoje jūroje gali kilti konfliktas tarp rusų ir NATO. Toje jūroje rusai elgiasi kaip savame tvenkinyje. Neilgai. Įvedus pilnai NATO karines jėgas į Ukrainą, galėsime galvoti apie taiką. Neužmirškime, jog Ukraina yra rusams vartai į Europą. Rusai trokšta jos ir jos kultūros sunaikinimo bei nuskurdinimo iki Rusijos lygio. 


Ar atsipeikės NATO vadovybė imdamasi griežtų priemonių prieš Rusiją? Eikit sau. Juk rusai valdo alyvą ir dujas.


Rusijos Medvėdevas, kalba kaskart vis perdaug. Šį kartą jis grasinančiai pareiškė, kad dėl taikos Ukrainoje, vakarai atsiklaupę prašys rusų taikos. Jo gąsdinimai nesiekia toliau kaip turėjimas branduolinio ginklo kurį rusai gali panaudoti pralaimint karą Ukrainoje. Pagal jį, Rusija negali karą pralaimėti. Vėl ta pati lūžusi plokštelė. Toliau, tas pats Medvėdevas grasina, kad Rusija gali prisijungti Abchaziją ir Osetiją, Kaukaze, jeigu Gruzija taps NATO nare. Atrodo, jog Medvėdevo pareigos yra tiktai vakarų gąsdinimas. 


 Rusija gali neribotą laiką būti karinėje padėtyje ir taip nuvarginti vakarus. NATO privalo veikti neatidėliojant ir ne posėdžiaujant, bet dabar. Rytoj gali būti per vėlu. NATO privalo atitaisyti Vilniaus klaidą. Net ir Lietuvos premjerė Šimonytė patvirtina rusų planus išlaikyti karo stovį, taip išsekinant vakarus. Putinas veikia, o NATO posėdžiauja.


Putinas nekaltas. Keletas žinybos šaltinių praneša apie Rusijoje įvykusią „private jet“ lėktuvo avariją kurioje žuvo 10 žmonių, jų tarpe Jevgenijus Prigožinas. Mirties liudijimas seniai paruoštas, išvys šviesą. Putinas nekaltas. Dabar, prasidėjusio tyrimo rezultatai žinomi, tik dar per anksti skelbti juos viešai. Tie patys, tiksliau ta pati organizaciją įvykdžiusi katastrofą, darys tyrimus. Todėl tyrimams dar neprasidėjus rezultatai žinomi. Putinas nekaltas. Aišku? Bet atpirkimo ožy surasti būtina. Gaila yra tik devynių nekaltų žmonių netekimas. Putinas žino, jog dar daug milijonų liko. Čia, prisimena pasakėčia, dar iš mokyklos laikų; „Musės šunį kando, šuo dantis galando, ir pagavęs vieną musę perkando ją tuoj per pusę. Bet šunelis apsiriko, nes tų musių daug dar liko.“ Visuomet žinokime ir neužmirškime, kad KGB niekuomet, niekam neatleidžia. Jeigu mirties liudijimas jau parašytas, tai taip ir turės įvykti. Jeigu duotą priesaiką sutepė, tikriausiai šoks (ne savo valia) iš ketvirto, ar aukštesnio aukšto per langą. Žinoma, be parašiuto. Tokia tradicija.


Kokia ateitis privačios kariuomenės kuriai vadovavo Prigožinas? Ar pasiseks Putinui ją išformuoti, nes ji turi savo nuomonę neatitinkančią Putino. Gali būti didelė problema Putinui. Problemos pačios neatsiranda. Jas sukuria veikėjai, vėliau ieškodami atpirkimo ožio. Šį kartą kelialapį į Anapilį gavo Prigožinas. KGB veikia. Tuo istorija nesibaigia. Kas toliau? KGB tiesos neskelbia.

  

Buvo naktys Šv. Jono ..., buvo linksma ir malonu ..... . Bet buvo ir diena debatų, respublikonų kandidatų, kurie nieko nepasakė. Piktumas ima, kad kai kurie kandidatai, buvę Trumpo bendražygiai, dabar atsisuko prieš jį ir nori užimti jo vietą Baltuosiuose Rūmuose, kuriuose  vietos yra tik vienam. Trumpas, nugalėjęs visas jam paspęstas ir spendžiamas kliūtis, privalo būti išrinktas, respublikonų sąrašu, į JAV prezidento postą. Negalime leisti, kad demokratų partija ir jos valdymo diktatūra nuslydusi į kairę, ir toliau gautų mandatą Amerikos naikinimui.


Dabar prasidėjo karštligė, visi nori matyti prezidento Trumpo kalėjimo nuotrauką „mugshot“. Manau, reikėtų susiprasti ir gėdintis vaikytis įvairių paskalų istorijų. Faktas yra, kad demokratai deda ir dar dės daugiau pastangų neprileisti Trumpom prie valstybės vairo. Kodėl? Niekas iki šiol neįrodė ką jis blogo padarė Amerikai. Atvirkščiai, jo gerus darbus suniekino Bidenas. Tuo demokratai ir didžiuojasi.


Georgia valstijos prokurorė gauna pajusti, kad jos šilta kėdė darosi per karšta. Surinkęs pakankamai medžiagos, Jim Jordan vadovaujamas Teisės komitetas, traukia ją apklausinėjimui prikergiant jai politinį persekiojimą apkaltinant prezidentą Trump. Laukiam įdomumų. Žmonės pasipiktinę tokiais demokratų prokurorų veiksmais, kurie kilę iš šiukšlių, nesvarbu dėl išsilavinimo ir išrinkimų į pareigas, šiukšlėmis lieka, nežinodami paprasčiausių mandagumo taisyklių. Prokuroras pralaimėjęs bylą, dirba toliau, gauna algą ir galvoja būti perrinktas dar vienai kadencijai. Išteisintajam belieka tik advokatams išlaidos. Toks prezidentinis pažeminimas jau pasiekė kulminacinį tašką. Tiktai respublikonų, su prezidentu Trumpu, rinkimų laimėjimas gali viską pakeisti Amerikai į naudą. Bidenas dėl ryšių su kinais jau seniai dreba, o išgirdęs Trumpo vardą, neria lyg koks šunelis per griaustinį, į bet kurį arčiausią kampą. Dabar įsisiūbavusi keršto banga privalo būti sustabdyta. Demokratai privalo žinoti, jog lazda turi du galus. Lazda jau perlenkta. Kada ji tvos antruoju galu patiems demokratams, sunku pasakyti. Tas nežinojimas yra kaip tiksianti bomba.


Kad panaikinus tą prasidėjusią keršto bangą, Bidenas privalo suteikti pilną neliečiamybę prezidentui Trumpui. Trumpas, jeigu bus išrinktas, tą patį turėtų taikinti ir Bidenui. Baisus yra žodelis „jeigu“. Žinome, jog visi piliečiai yra vienodai lygūs prieš įstatymus, bet ta lygybė privalo būti pagarbi kiekvienam. Atlantos prokurorės pasididžiavimas, jog ji galėjo išreikalauti 200 000 dolerių užstato iš buvusio JAV prezidento, ne todėl, kad jis niekur nebėgs, turtingas ir nusikaltimo lygaus žmogžudžiams nėra padaręs, bet tik respublikonas vėl kandidatuojantis į prezidentus. 


Mano išvada yra viena. Juodaodžiai gavę pilnas pilietines teises, iš šiukšlynų, pasiekę aukštesnių išsilavinimų, nukrypę į kairę stengiasi naikinti Ameriką iš vidaus. Patys būdami rasistais kaltina baltaodžius reikalaudami reparacijų. Bet gavę reparacijas nei vienas jų nenori grįžti į laukinę Afriką. Tai kame reikalas? Ne be tikslo jie šaukia vis naujų varžančių piliečiams ginklų įstatymų palikdami juodaodžiams kriminaliniams nusikaltėliams laisvas rankas naudoti ginklą bet kokiam nusikaltimui, išliekant net neapkaltintiem. Taip tęstis negali. Amerika suka pilietinio karo link. Paimkime Čikagą. Piliečiams atimtos teisės laisvai turėti ginklus, užtat ginkluoti nusikaltėliai veikia nevaržomai, pagal skonį pasirinkdami auką. Taip Čikagos miestas patekęs į kairiųjų rankas tampa sunaikintas. Ar jis bet kada atsigaus? Tik po pilietinio karo?


Amerikos demokratija sunaikinta demokratų, per ilgai jiems esant valdžioje. Vidinis priešas yra stipresnis ir baisesnis už išorinį. Ateinančiuose rinkimuose, Amerikos balsuotojai privalo pakeisti išrenkant respublikonų daugumą į  JAV kongresą. Prisidėkime prie Amerikos gelbėjimo. Tai Amerikos ateities gairės. Negalima prileisti, kad ta Amerikos didmiesčių naikinimo manija pasiektų savo naikinimo tikslų. Pažvelkime, kaimynas Detroitas sunaikintas; Čikagos miestas ant sunaikinimo ribos; vakarų pakrantėje degė miestai kriminalui siautėjant. Pripažinkime nedžiuginančius faktus, jog tie visi didmiesčiai patyrę sunaikinimą buvo ir yra valdomi demokratų. Dabar sunaikinimo eilėje yra New Yorkas. Politiškai jis jau sunaikintas. Ar galime tikėti, kad jis atlaikys tą demokratų naikinimo karštligę?


 2023-08-31

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos