BERISSO LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS "NEMUNAS" 114-OSIOS ĮKŪRIMO METINĖS


Pilnutėlėje  Berisso miesto Ukrainos asociacijos "Atgimimas" filialo salėje mūsų draugija atšventė 114-ąsias įkūrimo metines. Tai pirmoji Lietuvių savišalpos draugija kuri buvo įkurta Pietų Amerikoje ir seniausia tarp kitų tautų draugijų, bendruomenių įsikūrusių Berisso mieste.

Šventinėje vakarienėje - koncerte dalyvavo užsienio lietuvių katalikų delegatas, dvasinis vadovas, arkivyskupas Lionginas Virbalas, Berisso miesto meras Fabián Cagliardi.

Labai apgailestaujam, kad „Nemuno“ draugijos patalpos nėra tokios didelės, negalėjome priimti gausaus būrio svečių ir atšvęsti gimtadienio savo Antruose Namuose. Bet mus svetingai priėmė Ukrainos asociacijos "Atgimimas"  Berisso filialo organizacija. Šventėje dalyvavo daugiau kaip 280 žmonių.

Tautiniai šokiai mūsų šventės reikšminga dalis, tai jau tapo tradicija. Svečiams šoko draugijos ansambliai: vaikų "Skaidra", jaunimo "Nemunas", suaugusiųjų "Griaustinis" ir veteranų "Pipiras". Apie šimtas šokėjų sušoko daugiau kaip 20 šokių, scenoje susivienijo visos kartos. Patirtas šokio emocijas lydėjo lietuvių liaudies tradicinių patiekalų skoniai.

Prisimenant, kad pernai Šokių Šventės Argentinoje “Ten, kur Nemunas banguoja” metu, Kuri organizavo lietuviu draugija “Nemunas”, Argentinos lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Nemunas“ buvo paskelbtas laureatu, kaip geriausias užsienio lietuvių mėgėjų meno kolektyvas. Nominantus ir laureatą tvirtina „Aukso paukštė“ premijai gauti specialiai sudaryta komisija.

Šventės metu buvo parodytas vaizdo įrašas skirtas mūsų brangiosios Anas Semėnas atminimui. Prisiminimai sujaudino ne vieno svečio širdį. Tai mūsų draugijos šviesuolė, kuri paliko šį pasaulį liepos mėnesį.

Taip pat buvo perskaityti Nepriklausomybės Akto signatarės, Europos Audito Rūmų narės Dr. Laimos Liucijos Andrikienės ir Globalios Lietuvos departamento direktorės p. Linos Žukauskaitės sveikinimai Lietuvių savišalpos ir kultūros draugijai “Nemunas” 114-ųjų įkūrimo metinių sukakties proga.

Renginyje taip pat dalyvavo LR Seimo ir PLB komisijos Pietų Amerikos Kraštų Lietuvių bendruomenės atstovas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Užsienio  lietuvių katalikų delegatas, dvasinis vadovas, arkivyskupas Lionginas Virbalas ir kitų Argentinos lietuvių bendruomenių ir draugijų atstovai.

Ta pačia proga, per “Nemuno” lietuvių draugijos jubiliejų, Argentinos lietuvių kolonija išsirinko savo kultūros atstovę. Ja tapo Martina Radziunas (Radziūnaitė).

Martina Radziunas atstovaus lietuvių bendruomenę “Imigrantų šventėje”. Berisso yra Buenos Aires provincijos Imigrantų sostinė, įmigrantų šventėje galima išvysti 25 tautos. Čia kasmet, rugsėjį, švenčiama Imigrantų šventė (Fiesta Provincial del Inmigrante), kurioje Berisso mieste gyvenančios tautos pristato savo kultūrą.

Prieš šventės iškilmės, rugpjūčio 17 d., tikrąją draugijos „Nemunas“ įkūrimo dieną Užsienio  lietuvių katalikų delegatas, dvasinis vadovas, arkivyskupas Lionginas Virbalas laikė Šv. Mišias  Berisso Maria Auxiliadora bažnyčioje. Po Šv. mišių arkivyskupas susitiko su „Nemuno“ draugijos nariais, vėliau siaurame rate įvyko priėmimas įkūrimo datai pažymėti.

 

Užsienio lietuvių katalikų delegato, dvasinio vadovo, arkivyskupo Liongino Virbalo vizitas  Argentinoje

Arkivyskupas Lionginas Virbalas sėkmingai atvyko ir aplankė Brazilijos, Urugvajaus ir Argentinos lietuvių bendruomenes. Ypatingai arkivyskupas Lionginas Virbalas savo vizitu pagerbė lietuvių draugiją: „Nemunas” dalyvaudamas gimtadienio proga vykusiuose renginiuose. Taip pat arkivyskupas aplankė Berisso lietuvių draugiją „Mindaugas“, Aušros vartų parapiją Avellanedoje, Argentinos Lietuvių Centrą Buenos Aires ir Laisva Lietuva Tandil bendruomenę Tandil mieste.

Lankantis Lujano Dievo Motinos bazilikoje, nuoširdžiai buvome priimti tėvo Luco Garcia, kuris tai pat drauge su arkivyskupu Lionginu Virbalu laikė Šv. Mišias. Po Šv. Mišių apsilankėme Bazilikos kriptoje. Šiame muziejuje galima susipažinti su dalimi istorijos ir jame saugomomis relikvijomis. Muziejuje yra eksponuojami Šv. Mergelių atvaizdai iš viso pasaulio. Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas atstovauja Lietuvai.

Arkivyskupas kartu su Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ valdybos atstovais susitiko su Beriso miesto savivaldybės meru Fabián Cagliardi susipažinti su miesto atstovais ir jo kultūra ir istorija. Meras mielai visus priėmė.

Taip pat Užsienio lietuvių katalikų delegatas, dvasinis vadovas arkivyskupas Lionginas Virbalas apsilankė La Platos miesto Nekaltojo prasidėjimo katedroje.

Apsilankymo metu arkivyskupas dalyvavo „Ecos de Lituania“ (,,Lietuvos aidai“), vienintelėje lietuviškoje radijo laidoje Pietų Amerikoje. Radijo valandėlės laikas – nuo 21 iki 22 val. (Argentinos laiku), o taip pat laidos galima klausyti internetu www.fmdifusionberisso.com.ar

Generolo San Martino aikštėje vyko Ukrainos Nepriklausomybės dienos minėjimas. Jame dalyvavo Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Argentinos Respublikoje Jurijus Klymenko, Ukrainos centrinės atstovybės Argentinos Respublikoje Argentinos Respublikoje pirmininkas, Ukrainos garbės konsulas Buenos Airių provincijoje Dr. Pedro Lylyk. Kartu su vietos lietuvių bendruomenių nariais savo dalyvavimu minėjime pagerbė Užsienio  lietuvių katalikų delegatas, dvasinis vadovas, arkivyskupas Lionginas Virbalas.Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos