Argentinos lietuvių tautinių šokių kolektyvo “Nemunas” gastrolės po Šiaurės Ameriką


Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos ,,Nemunas” jaunimo tautinių šokių kolektyvas “Nemunas“, vadovaujamas Amparo Cabrera Dulkė ir Marianela Siperka, sėkmingai baigė savo kultūrines gastroles po Šiaurės Ameriką. Šokių kolektyvui „Nemunas“, tai pirmos gastrolės ir pirmi koncertai Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Šokių kolektyvas “Nemunas” dalyvavo ir puikiai pasirodė lietuvių tautinių šokių festivalyje "Juventus 2023", kuris vyko Klivlende (Ohajas, JAV). Festivalį organizavo lietuvių tautinių šokių ansamblis Cleveland  Švyturys.

Taip pat, Argentinos lietuvių šokių kolektyvas “Nemunas” koncertavo Kanadoje, Toronte, vykusiame lietuvių tautinių šokių festivalyje "Gintarinės Joninės". Renginio šeimininkai ir organizatoriai Toronto lietuvių tautinių šokių ansamblis “Gintaras”.

Tai puikūs renginiai, kurie sukviečia po pasaulį išsibarsčiusius lietuvių tautinių šokių kolektyvus.

Puoselėjantys lietuvių tautinius šokius ir tradicijas. Dalyviai ne tik šoka ir koncertuoja, o puikiai leidžia laiką keliaujant, susipažįstant su naujais miestais ir žmonėmis. Tai renginiai stiprinantys ir skatinantys bendravimą ir bendradarbiavimą tarp iš įvairių pasaulio šalių atvykusių lietuvių tautinių šokių kolektyvų.

Festivaliuose taip pat dalyvavo: "Baltija" (Stokholmas, Švedija); "Grandis" (Čikaga, JAV); "Ratelinis"(Kaunas, Lietuva); "Suvartukas" (Plungė, Lietuva); "Spindulys" (Lemont, JAV); "Suktinis" (Čikaga, JAV), festivaliu rengėjai ir šeimininkai "Švyturys" (Klivlendas, JAV) ir "Gintaras" (Toronto, Kanada), o Argentinos lietuvių jaunimo šokių kolektyvas "Nemunas" buvo vienintelis kolektyvas iš Pietų Amerikos.

Argentinos lietuviai didžiuojasi šokių kolektyvo „Nemunas“ pasiekimais. Ypatingai džiugina, kad 2022 m. Argentinos Berisso lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Nemunas“ yra paskelbtas laureatu kaip geriausias užsienio kolektyvas už visą artistinę ir kultūrinę veiklą per 50 metų. Lietuvos Nacionalinis Kultūros Centras su LR Užsienio reikalų ministerija įteikė apdovanojimą, premiją “Aukso Paukštė” .

Per savo kūrybinės veiklos metus, kolektyvas surengė daugiau kaip 700 pasirodymų po visą Argentiną, jos provincijas. Koncertavo kaimyniniame Urugvajuje. 2000 metais tautinių šokių kolektyvas „Nemunas“ dalyvavo XI Tautinių šokių šventėje Kanadoje, Toronte. Tarp labiausiai įsimintinų švenčių, kuriose dalyvavo „Nemumas“ – dalyvavimas Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje „Vardan tos“ šokio dienoje 2018 metais.  Nemuniečiai  ne tik šoko Dainų šventėje, bet keliavo po Lietuvą, pristatydami specialią programą, kurioje ne tik lietuvių tautiniai šokiai, bet ir Argentinos folkloras, ir aišku Argentinietiškas tango. „Nemunas“ aplankė Trakus, Kauną, Anykščius, Nidą, Panevėžį, Klaipėdą, Palangą, taip pat susitiko su Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansambliu „Nemunas“, Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų šokių kolektyvu „Grandinėlė“, Nidos KTIC „Agila“ tautinių šokių kolektyvu „Kalnapušė“.

Pažymėtina, kad jaunimo tautinių šokių kolektyvas “Nemunas” priklauso Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijai ,,Nemunas”, kur šiuo metu šoka virš 100 šokėjų. Tai vaikų tautinių šokių kolektyvas “Skaidra”,  jaunimo “Nemunas”, suaugusiųjų  “Griaustinis” ir veteranų “Pipiras”.

2022 metų gruodžio mėn. Argentinoje, Berisso mieste įvyko šokių šventė „Ten, kur Nemunas banguoja“, skirta Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ lietuvių tautinių šokių kolektyvų „Skaidra“ ir „Nemunas” 50 metų jubiliejams. Šventėje dalyvavo daugiau nei 400 šokėjų, o jų pasirodymus stebėjo daugiau kaip 1200 žiūrovų.

Šokėjai į šventę atvyko iš įvairių pasaulio šalių – Argentinos, Urugvajaus, JAV, Švedijos ir Lietuvos. Renginyje dalyvavo taip pat dalyvavo ir kitų tautinių diasporų šokių kolektyvai iš Berisso miesto. Pasak organizatorių, renginys buvo skirtas išsaugoti kultūrų įvairovę, išlaikyti lietuviškas tradicijas, parodyti visam pasauliui Berissą ir jo „multikultūrišką mozaiką“.

Argentinos lietuviu draugijos “Nemunas” šokių kolektyvai su dideliu nekantrumu laukia ir ruošiasi artėjančiai 2024- tų metų  Dainų šventei Lietuvoje „Kad giria žaliuotų“.

Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos ,,Nemunas” valdybos nariai ir organizatoriai nesustoja ir jau dabar pradeda planuoti 2027 metais vyksiančią Šokių Šventę Argentinoje.


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos