Tokios tokelės (173) PolitikaGeltona, žalia ir raudona, tai mūs‘ trispalvė vėliava.

Lithuania

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                         cdn.webshopapp.com/shops/94414/files/52440074/f...                Ukraina

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!


Po pasaulį nuskambėjo ilgai laukta žinia, kad New Yorko Grand jury, pagal pateiktus kaltinimus apkaltino 45-tą JAV prezidentą. Reiškia, prasideda teismų procesas, arba cirkas. Teisėjas išstudijavęs pateiktą bylą darys savo sprendimą ar tęsti teismo procesą ar bylą panaikinti kaipo neturinčią pagrindo. Nuo teisėjo, arba vėliau nuo teismo eigos priklausys ir prokuroro likimas. Prokuroras per grand jury pasiekė didžiausią sensaciją turėdamas teisę apkaltinti ir areštuoti JAV prezidentą. Tai tokiem kairės remiamiem pareigūnam kurie nesugeba bausti kriminalinius New Yorko nusikaltėlius, tik laikinas džiaugsmas. Žinome jog Trumpas į kovą, dėl garbės, mes geriausius advokatus kurie įrodys jog tai politinė persekiojimo byla. Prokuroro sąmatos bylai vesti niekuomet neprilygs Trumpo neribotai sąmatai. Jeigu bus pripažinta politinio persekiojimo byla, prokuroras gali prarasti savo teisinį diplomą. Prokuroras jau dabar yra kalbinamas Atstovų Rūmų komiteto posėdžiuose. Šis prokuroras spaudžiamas radikalių kairiųjų daro klaidą pagal kairiųjų norą turėdamas žmogų pritaikinant jam nusikaltimą. Prokuroras savo rinkiminei kampanijai buvo remiamas kairiųjų turtuolio Soroso todėl ir toliau vykdo jo norus kurie yra sunaikinti Ameriką.


Prie prezidento Trumpo apkaltinimo prisideda ir buvusioji Seimo pirmininkė, apsėsta kairiųjų pažiūrų aplinkos ir vynelio, sakydama jog Trumpas privalės apsiginti teisme.  Ji privalėtų žinoti apie nekaltumo presumciją. Prokuroras neteisėjas, apkaltinimas ne teismo nuosprendis. Vis dažniau ir garsiau girdime klausimą ar prokuroras turi ką nors tvirto Trumpo nusikaltimams įrodinėti. Tai negera žinia prokurorui.


Prabilo ir advokatas Avenatti atstovavęs Stormy Daniels teismuose sakydamas jog dar yra neįvardintas ir neskelbtas įrodymas palankus Trumpui. Norėtųsi patikėti, bet šis advokatas yra perdaug susikompromitavęs. Dabar pradėti tikėti kiekvienu žinovu yra labai nepravartu. Tiesą, jeigu ji bus skelbiama, sužinosime tiktai teismui prasidėjus.


Įvairių žinių srautas nutilo. Kažkas, kažkur gal ir nustojo toliau šmeižti prezidentą Trump. Prezidentas dar neareštuotas ir net nepristatytas teisėjui. Belieka laukti kas bus. Mano nuomone, tai apsvaigimas nuo „pasisekimo“. Nekantriai lauksime naujausių žinių. Jų atsiras. Atrodo jog prokuroro apsvaigimas duoda vaisių. Atslūgo karštis uždėti antrankius, taip pat ir pagalvojimas apie pasekmes įžeidžiant ir pasaulio akyse pažeminant JAV prezidentą. Manau, jog garsiai galiu tarti, kad tas prokuroras užmiršo jog lazda turi du galus. Toliau. Yra skelbiama, jog paskirtas Trumpo teisimui New Yorko apygardos Aukščiausio Teismo teisėjas praeityje yra prasitaręs jog jis nekenčia Trumpo. Linkęs tikėti, jog tai paskalos. Kitas šaltinis sako, jog tai tikras teisėjas. Taigi, apie teisėjo pakeitimą dėl neva jo šališkumo jokių kalbų negali būti, nes jos iki dabar dar nepagrįstos. Bendra demokratų išvada yra viena, kiek tik įmanoma kenkti Trumpo kandidatūrai į JAV 47-to prezidento postą. Demokratai savo tikslo pasiekimui naudoja didžiausią neleistiną šmeižto kampaniją. Atsirūgs. Amerikiečiai, net ir prisiekę demokratai, ne visi sutinka, kad su JAV prezidentu būtų taip nepagarbiai elgiamasi. Tas prokuroras privalėtų į piliečių nuomonę atkreipti dėmesį. 


Kaip buvo pranešta, Trumpas prisistatė New York, Manhatten teismui, išklausęs kaltinimus ir teisėjui pasiskelbus nekaltu, savo lėktuvu išskridom į Floridą, į namus. Tolimesnė teismo eiga suplanuota gegužio mėnesį.Daug, oi daug dar bus įvairių kalbų iš vis „geresnių“ žinovų, kurie niekuomet neatstos teisėjo nuomonės.    


Girdėjome kaip Trumpo Mar-a-Lago rezidencija buvo klastingai užgrobta ir konfiskuoti prezidentiniai dokumentai skirti būsimajam prezidentiniam muziejui. Dabar ta paslaptis apgaubta tyla. Mat, prezidentas Biden būdamas senatoriumi ir vėliau viceprezidentu buvo suvilkęs į savo namus ir garažą nemažai dėžių su įslaptinta medžiaga, kurią net matyti jis neturėjo leidimo. Šiuos jo nusikaltimus gaubia taip pat tyla, iki dabar. Atstovų Rūmų, užsienio reikalų komitetas labai suinteresuotas žinoti Bideno ir jo giminės ryšius su komunistine Kinija, kuri pervedė jo giminei 1,6 milijono dolerių. Už ką? Gal čia rišasi tie nelegalūs įslaptintieji dokumentai? Pinigai gauti, neužpajamuoti ir mokesčiai už pajamas nemokėti. Tai nusikaltimas. Vis garsiau girdime kalbų apie Biden apkaltinimą ir atstatydinimą. Demokratai mėgo visuomet pabrėžti, jog įstatymai visiems vienodi, ir niekas nėra ir negali būti virš įstatymų. Tai ryškus bumerango efektas. Dėl šių kalbų prezidentas Bidenas yra išsigandęs ir pasimetęs. Žurnalistų prispaustas ir paklaustas apie kinų jo giminei išmokėtus milijonus jam būnant viceprezidentu, jis nuo jų traukėsi atbulas, įjungęs atbulinę pavarą, taip ir neatsakęs į klausimus. Tai didis NONO. Ar jis būdamas senatoriumi ir viceprezidentu neparsidavė kinams, Kinijai? Šią istoriją privalės išnagrinėti Federalinė teisėsaugos įstaiga.


Čikagoje dėl mero vietos rungiasi dvi kryptys. Viena už saugumą ir mokesčių nekėlimą, tai Paul Vallas komanda; kita juodaodžių komanda pasižymėjusi policijos sąmatų mažinimu ir mokesčių didinimu. Juodaodžiai jau daugelį metų gyvenantieji kriminalo okupuotose apylinkėse geresnių laikų sulaukti nesitiki. Kiek Čikagos miestas yra jiems gyvenimui pristatęs naujų namų, baigus statyti ir įleidus gyventojus, iš kito galo jau pradedama griauti. Ir taip daina be galo. Gerbiami skaitytojai, ar kas iš jūsų yra girdėjęs kokį nors juodaodžių vadeivą sudraudžiantį savo rasės brolius atsisakyti turto naikinimo. Tuomet ir kandidatui Brandon Johnson nereikėtų taip nepagrįstai naudoti rasės kortą, sakant: „Black labor, white wealth“, pridėdamas, jog jis suvienys Čikagos rasių skirtumus. Šis rasių skirtumas yra neįmanomas panaikinti ir jis pats niekuomet neišnyks. Atsimenu, kaip būdami vaikais mėgome linksniuoti: „Aš kinas, tu japonas, aš žmogus, o tu bekonas“. Yra viena galimybė tai vieni kitus toleruoti, dirbti ir turėti, arba laikui bėgant tapti „zebrais“, prarandant bet kokį turėtą žmoniškumą. Dabartinė, arba buvusioji, merė Čikagos miestui gero nepadarė ir nedavė, nes ji viešai naudojo rasės kortą. Sutramdyti kriminalą ji net negalvojo. Jai tapus mere, santykiai su miesto policijos viršininku visiškai pašlijo. Jis, nors ir juodaodis, karjerą pradėjo eiliniu policininku ir pasiekė aukščiausią tarnybinį laipsnį miesto policijoje. Jis buvo tikras policininkas, kas netiko merės pažiūrom. Jis privalėjo dingti. Proga atsirado, kai jis išgėręs, nebegalėdamas toliau važiuoti, užmigo automobilyje. Merė turėjo progą samdyti savo pažiūrų viršininką, kuris nieko neveikė, tiktai ėmė algą ir retkarčiais šalia merės pasakydavo keletą, prieš kriminalą, nuteiktų žodžių. Veiksmų iš jo pusės jokių. Prie merės ir naujo policijos viršininko prisidėjo savo rasistine nuotaika dirbanti Cook apygardai išrinkta valstijos prokurorė. Šie visi aukščiau minėti asmenys yra juodaodžiai, demokratų partijos atstovai. Tą visą šutvę laimina juodaodžių religiniai vadeivos ir kiti vadeivos apsišaukėliai. Taip pat demokratų partijos atstovas yra baltaodis kandidatas į merus, Paul Vallas. Manau, kad jo likimas antriniuose rinkimuose priklausys nuo ispanakalbių rinkėjų nuomonės. Įsivaizduoju, jog laimėtojas turės nedidelę balsų persvarą. Klausimas lieka kuris? Abu kandidatai yra dirbę Čikagos mokyklų sistemoje, todėl mokyklų trūkumai jiems žinomi. Vienas mokyklų trūkumų yra mokinių saugumas. Visi žinome, bet nesvarbu koks griežtas ginklų įstatymas ateityje būtų priimtas, kriminaliniai nusikaltėliai jį ignoruos. Jie turi savus įstatymus.


Žinome, jog Čikaga yra pasižymėjusi balsų falsifikavimu, tad nežinome ar tokia praktika bus naudojama, ir kieno sąskaita. Ilgai laukę palauksime iki balandžio 4 dienos vakaro. 


Tikrieji rinkimų rezultatai paskelbti balandžio 5 dienos ryte. Čikagos miesto naujuoju meru išrinktas Brandon Johnson. Linkime, naujam merui, sėkmės suvaldant miesto kriminalą ir tuo suteikiant gyventojams saugesnį gyvenimą.


Pasilieku su įsitikinimu, kad MELAS turi daug „liudininkų“, TIESA – jokių.


Tiesą randame M.A.G.A. veiksmuose. Prisidėkime nors dalinam jos pasisekimui. Istorija bus mums dėkinga, nes demokratai prarado viską kas turėta žmogiškume.


Let‘s go Brandon. 2023-04-06Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje