Tokios tokelės (162) Rusija – UkrainaO skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.

                                                                         
Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.


American Military News praneša: Putinas demonstruoja jėgą, pasiųsdamas į Atlanto vandenyną „laivyną“ su ypatingo greičio raketomis. Deja, tas „laivynas“ susideda tiktai iš vieno laivo, vardu „Admirolas Gorškov“, kuris po kelionės Atlanto vandenyne, apkeliaus (?) Indijos vandenyną ir Viduržemio jūrą. Baugu? Tuo „laivynu“ Putinas nori įbauginti Atlanto ir kitų vandenynų bangomis skalaujančias valstybes, savo galingumu. Atrodo, jog tas „laivynas“ yra pajėgus nešti branduolinius užtaisus. Nejaugi visi kiti išvardintų vandenynų laivynų laivai privalės nerti po vandeniu ir duoti kelią tam Rusijos „laivynui“? Ar tas „laivynas“ sugebės išsilaikyti vandens paviršiuje, ar iš po vandens šaudyti savo raketas kaip „Maskva“? Ar tai ne jaukas ieškant priežasčių naujo karo pradžiai? Ar tai Putino paskutinis pasispardymas? Putinui niežti rankos. Ar ta ne būtų panašu i „Maskvos“ likimą Juodoje jūroje? Ai, ai! Rusijos genialiausias kariuomenės vadas žino geriausiai. Prieštarauti nevalia. Žinome, jog net ir Stalinas atsisakydavo savo sprendimų paprieštaravus maršalams, ypač Žukovui. Visą savo dar gyvenimo laiką jis dantį griežė ant Žukovo. Sunaikinti jis jį negalėjo, nes jis buvo karo didvyris ir maršalai buvo įspėję Staliną, kad nei vienas generolas nebus teisiamas be maršalų sutikimo. Basta.


Kas dedasi tirono Putino smegeninėje, suprasti neįmanoma. Jis skelbia įvairius gąsdinimus NATO organizacijai, kad jam nepriimtini sprendimai Švediją ir Suomiją priimti į NATO nares. O Ukraina? Įstojimas į NATO, nėra lygus užgrobimui kitų šalių atitolinant NATO sienas nuo Rusijos. Juk sunaikinant Ukrainą, jis pats slenka prie NATO valstybių sienų. Nejaugi kiekviena į NATO stojanti valstybė ir NATO organizacija turi gauti Putino palaiminimą? Kas jis toks? Bekultūrinis maskolius teroristas. Jis talkininkauja tiktai toms valstybėm, kurios užsiima teroru. NATO organizacija teroru neužsiima. Putinas nori magiškos lazdelės mostu paversti Rusiją galinga bei garbinga valstybe ir, kad jis pats būtų visų gerbiamas. Priminsiu, garbę reikia užsitarnauti.


Rusija, vesdama karą prieš Ukrainą, pavargo, nes ji nebeturi jėgų. Užtat jie savo karinius „sugebėjimus“ rodo bombarduodami gyventojų namus. Tai rusiškas karinis išsilavinimas. Rusija turi 24 Egiptui pagamintus lėktuvus naikintuvus SU-35, kurių pristatymą torpedavo JAV. Dabar, tie lėktuvai keliaus į Iraną, tikriausiai, mainais už dronus. Galbūt jie pabūgo tuos lėktuvus naudoti kare prieš Ukrainą, nes ukrainiečiai juos, iš padangių, skina. Prie to skynimo iš padangių, prisideda ir patys rusai, neatskirdami priešus ar saviškius.Nesistebėkime, karas! Šaunuoliai rusai, didvyriškai numušdami savus lėktuvus. Vadovybei tai dzinnnn. Gal todėl ant savos karo technikos jie paišo raidę „Z“, kas tikriausiai reiškia dzinnnn.


Rusijos ekonomika krinta į duobę: ar tai išsekins galimybes kariauti? Rusijos valdžia nori pusės valstybinių bendrovių pelno savo karui Ukrainoje finansuoti. Tai aiškus įrodymas lėšų trūkumo karo vedimui. Privačių įmonių dar neužgauna. Matyt bijo neramumų, kurių įsiliepsnojimui reikia tiktai geros kibirkšties. Kodėl negrąžinti išvogtas sumas, kurias valdžios aukščiausieji pareigūnai vogė, kad galėtų išsilaikyti valdžioje? Šis klausimas niekur nesvarstomas. Visi vyriausybės veiksmai surišti su karu Ukrainoje, kuriam nebeturima lėšų. Karas nesiseka nei vienai pusei. Kiekviena pusė rašo apie didžiausius pasisekimus, kurių nėra. Ukrainai reikalinga ginklų pagalba šiandieną, o ne rytoj. Šiandieną ukrainiečiai, kaip ir rytoj, pasiryžę daužyti rusų įsitvirtinimus.


Dabartinei karo eigai vystantis Ukrainos naudai, būtinai reikia ukrainiečius šelpti geriausiais vakariečių ginklais. Ukrainiečiai privalo ir sugebės išvaryti okupantą, laimėdami šį apsigynimo karą. Svarbiausiai yra girdimas ukrainiečių šauksmas ginklų, ginklų ir vėl ginklų. Įvairiausių komisijų posėdžiai nekariauja, jie nieko verti. Vietoje posėdžių duokime ginklų. Kovo mėnesį planuojamas tarptautinis susitikimas dėl karo nusikaltimų Ukrainoje tyrimo, o Vasario 2 dieną Ukrainoje lankysis Eurokomisarų grupė. Šalin tuos susitikimus, o vietoje jų duokime ginklų, be galo daug ginklų laimėjimui. Vokiečių kaizeris Bismarkas yra pasakęs: „Žinau šimtus būdų, kaip iš urvo išvilioti Rusijos mešką, tačiau nė vieno, kaip ją priversti grįžti“. Šį kartą meška pati išlindo iš urvo alkana, riaumodama, užsimaniusi praryti Ukrainą. Kandant Ukrainą meška užspringo. Ukrainiečiai pasiryžę suvaryti mešką atgal į urvą. Ten jos vieta. Laisvės kovose, ne žodžiai meilingi, bet ginklas diktuoja. Ką maskoliai teroristai pridarė Ukrainoje, atleisti negalima. Linkiu ukrainiečiams garbingos pergalės prieš teroristą maskolių.


Žinome, kad Hitleris kūrė tūkstantmetinį Reichą; Stalinas kūrė pasaulinį Internacionalą, o Putinas užsimanė didinti Rusijos plotą, ištrinant iš žemėlapių Ukrainą. Hitleriui nepasisekė ištrinti Lenkijos vardą, nepasiseks ir Putinui ištrinti Ukrainos vardą. Subyrės ir Putino planai. Taip didybės manija užgožia kiekvieną diktatorių, kuriems prieš jų norą, nutrūksta gyvybės siūlelis. Likimas nepasigailės nei Putino. Dabar šis maskoliškas „razbaininkas“ žada paskelbti Ukrainai karą. Kuo Ukraina nusikalto rusams? Paskelbus Ukrainai karą, bus galima skelbti visišką mobilizaciją ir didžiausią melą. Karinė mėsmalė trokšta aukų. Daug aukų. Iki šiol tai buvo tiktai invazija. Nesuprantama, kuo šie du vardai nuo veiksmų skiriasi. Paskelbus karą, ukrainiečiai gali pradėti daužyti rusų miestus, kaip kad tą daro rusai. Tokiais išsišokimais, kariauti neįmanoma. Ką tokiu atveju daro pasaulis. Yra nemažai valstybių kurios padeda tam „razbaininkui“ kariauti šelpiant jį ginklais, nes jo paties arsenalas jau tuščias. Kitos valstybės? Bijo. Bijo nežinodamos ko, nes tas „razbaininkas“ turi atominį ginklą. Ne tame reikalas, turi ar neturi atominį ginklą, jam reikia griežtai pasakyti, kad liautųsi šantažavęs pasaulį. Kas tą padarys. Kuri pelė bus drąsiausia ims ir pariš skambalą katei ant kaklo? Čia pasirodo žodelis „bet“, maskolius turi dujų ir alyvos. Čia ir slypi pakastas šuo. Kas sugebės mešką įvaryti atgal į urvą? Tas veiksmas paliktas atlikti ukrainiečiams. Jeigu norima, kad ukrainiečiai įvarytų mešką atgal į urvą duokime jiems reikalingą kiekį įvairios ginkluotės. Vėl blogai, nes reikia duoti, duoti gana daug. Neduodant, gyvenkime po šluota palindę, tikėdami, kad ta vieta apsaugos nuo „razbaininko“ atominio ginklo. Saugiausių metų visiems. Rimtai.
2023-01-19

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės