27 apygardos – už atsiskyrimą nuo Illinois valstijos

 

Rinkimų dieną Illinois valstijos balsavimo biuleteniuose buvo pateikta įvairių klausimų: nuo to, ar keisti valstijos konstituciją, kas turėtų būti kitas valstijos gubernatorius iki to, kas turėtų būti valstijos Aukščiausiojo Teismo narys. Kai kuriuose vietos rinkimų biuleteniuose buvo klausimas ir apie tai, ar reikėtų išstoti iš valstijos. Praėjusį antradienį dvi Illinois apygardos ir dalis kitos apygardos priėmė neįpareigojančius referendumus, pagal kuriuos išrinkti pareigūnai būtų skatinami dalyvauti diskusijose dėl galimo ryšių su valstija nutraukimo. Tokie balsavimai jokia naujiena. Priešingai, jau minėtos trys apygardos prisijungė prie didėjančio Illinois apygardų, rodančių nepasitenkinimą įstatymų leidėjais, sąrašo. Remiantis Illinois viešosios žiniasklaidos pranešimais, ankstesniuose rinkimuose mažiausiai 24 apygardos priėmė vadinamuosius „atsiskyrimo referendumus“. Po trijų naujų už atsiskyrimą balsavusių apygardų: Brown, Hardin ir šiaurrytinės Madison apygardos dalies, šis skaičius padidėtų iki 27, t. y. daugiau nei 25 % iš 102 Illinois valstijos apygardų. Illinois viešosios žiniasklaidos duomenimis, po 2020 m. rinkimų, referendumus dėl atskyrimo priėmė 23 apygardos: Clark, Clay, Crawford, Cumberland, Edwards, Effingham, Fayette, Jasper, Hancock, Jefferson, Johnson, Lawrence, Marion, Massac, Moultrie, Pope, Richland, Shelby, Wabash, Wayne ir Whiteside. Pasak tokių veiksmų šalininkų, referendumai grindžiami tuo, kad Čikagos miestas ir Cook apygarda turi pernelyg didelę įtaką valstijos įstatymų leidžiamosios valdžios vykdomai politikai, o kaimo apygardoms, kurios turi skirtingų interesų, Generalinės asamblėjos priimami sprendimai neatstovauja. 

Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje