Tokios tokelės (134) Karas 11 ir politika.„Šlovė Ukrainai ir kovojantiems jos didvyriams“


Namuose.

Geras mūsų prezidentas, lyg tėvas rūpinasi, kad kainos būtų mažinamos. Jis nesupranta, kad dėl jo žioplumo vyksta didžiausia infliacija šalyje. Jis nežino kaip pripildyti parduotuvių lentynas produktais „Baby formula“ kūdikiams, kurių yra tragiškas trūkumas. Jis net nepasako kodėl tais „Baby formula“ produktais pilnai aprūpinami nelegalai Meksikos pasienyje. Savi Amerikos piliečiai skriaudžiami. Ar čia irgi kaltas prezidentas Trump‘as? Atvykęs į Čikagą, ūkininkų tarpe rodėsi toks geras prašydamas mažinti produktų savikainą. Tiras begėdis čiulbutis. Bet, jis nesusigaudo, kodėl tos kainos taip staigiai išsipūtė. Atsakymą pradėkime nuo degalų kainų, kurios vis kyla. Amerikoje kiekviena transporto priemonė juda naudodama skystą kurą. Kuro kainų pabrangimas atsiliepia visose gyvenimo bei prekybos srityse. Amerikoje, rytinėse valstijose ryškėja dizelino trūkumas. Kalbama net apie jo normavimą. Susidarius tokiai gąsdinančiai padėčiai ką į tai gali pasakyti Bidonas? Jis sustabdė,  savo pirmtako pradėtą, naftos tiekimo vamzdyno statybą. Jau dalis demokratų Kongrese reikalauja tęsti to vamzdyno statybą. Nafta, į refinerijas patenka kai[p ir anksčiau tiktai kitokiais keliais, kas prisideda prie aukštų degalų kainų. Bidonas Čikagoje, kalboje Elektros unijai tiek nesusigaudė, kad net savo varžovą Trump‘ą pavadino  “the Great MAGA KING”. Tai vieninteliai jo žodžiai sakantys tiesą. Paplokime Bidonui už tuos tiesos žodžius. Įdomu, kaip demokratų partija toleruos tokį jo išsišokimą? 

 Jo pirmtakas stengėsi valstybę paversti visiškai nepriklausomą nuo užsienių, ypač Kinijos. Šis, „dvaro pono kumelys“, užsieniui pasirodė bestuburis, kurio silpnumu pasinaudojo Rusija užpuldama Ukrainą. Jis yra politikas ir apie šalies valdymą bei jos gerovę neturi jokio supratimo. Jam svarbu balsai, balsai, balsai. Jis, lyg tas palaidas „dvaro pono kumelys“, spardydamas ardė kas gera jo pirmtako buvo sukurta. Nepyktumėm, jeigu būtų jo veikla vedusi į infliacijos mažėjimą. Jo pirmtakas buvo verslo žmogus, tvarkėsi verslo pagrindais ir tos jo pastangos pradėjo duoti vaisių, kurių Amerika buvo išsiilgusi. Amerika Bidonui turi du pagrindinius reikalavimus, tai tęsk pradėtą vamzdyno statybą ir uždaryk pietinę valstybės sieną.Užsienyje.

Rusija pyksta ant Lietuvos už Rusijos pavadinimą teroristine valstybe. Mat, kokia gera ta Rusija, pateisindama Ukrainos užpuolimą, ją apgindama nuo fašistų. Vagis Janukovičius, tupintis kažkur Maskvoje buvo tikrasis „demokratinis“ Ukrainos prezidentas, Putino draugas, ir laukia, Putino pagalba, sugrąžinimo į Ukrainos prezidento sostą. Svajoti nedraudžiama. 

Putleris tiek sukvailiojo, kad kiekvienoje kaimyninėje valstybėje, kuri nešoka pagal jo muziką, jis mato tiktai fašistus. Demokratiją jis pripažįsta kaipo fašizmą. Vargas jam būti  Rusijos valdovu. Labiausiai jis bijo Švedijos ir Suomijos įstojimo į NATO šeimos eiles. Kodėl? Putleris gerai supranta tų valstybių baimę pastebėjus Rusijos nežmogiškumo elgesį Ukrainoje. Dar labiau jis bijo prarasti kontrolę įėjime į Suomių įlanką. Tą įlanką kontroliuotų NATO pajėgos. Tai būtų Rusijos pasmaugimas. Bet Putleris nesugeba atsakyti kas jam suteikė teisę kontroliuoti Kerčio sąsiaurį jungiantį Juodąją ir Azovo jūras, skandinant ukrainiečių laivus. Atsakymas yra tiktai vienas. „Vladimir the Horrible“ yra įsitikinęs jog jam suteikta teisė kontroliuoti pasaulį. Tai didi pažanga jo išprotėjime. Aukščiausias išprotėjimo laipsnis bus pasiektas kai jis pats su savimi kalbės telefonu? 

Ukrainos žmonių ir armijos didvyriškumas atves į pergalę. Tai apgins Europą nuo agresyvaus Putino ir taps jo pasitraukimo priežastimi, pareiškė interviu DW buvęs Rusijos ministras pirmininkas Michailas Kasjanovas. Vien Putlerio pasitraukimo neužtenka. Jis privalo būti sunaikintas. Rusija privalo atstatyti subombarduotą Ukrainą ir atlyginti bet kokią padarytą žalą ukrainiečiams. Tai karo pasekmių reparacijos, ir jos neišvengiamos.

Karinės karo taisyklės sako, jeigu vienai pusei nesiseka, užtat sekasi antrai pusei. Šioje kovoje su rytų slibinu geriau sekasi ukrainiečiams. Rusai kovoja už žemių užėmimą, o ukrainiečiai už išlikimą. Kovoje ukrainiečiai pasirodo geresni už rusus.

Rusija, Putin‘ui ir jo gaujai vadovaujant, lėtai bet tvirtai eina į susinaikinimą, šalies mirimą. Demokratinės valstybės atsisako bet kokio bendravimo su Rusija. Rusų, išgarsintas ginklas, alyva ir dujos, jų nutraukimas vakarų demokratijom, šių neišgąsdino. Apskaičiavimą rusai privalėtų pradėti pirmoje mokyklos klasėje, arba kreiptis į Izraelį, ten kur sugužėjęs visas Rusijos protas.

Rusų spaudoje skelbiama, kad Rusijos ministras pirmininkas atšaukė suvaržymus į kraštą įvežamiems kompiuteriams ir panašiai elektronikai. Žengiant tokį žingsnį pasakoma apie tų prekių trūkumą. Įdomu, kad padengus tą trūkumą, kaip tos prekės į Rusiją gali būti įvežamos? Nebent per Kiniją. Aiškiai pastebimas sankcijų veikimas.

Vis dažniau ir garsiau kalbama apie Putino pažengusią vėžio ligą, kuri jo veide labai pastebima. Kalbama apie reikalingą operaciją. Mums nesvarbu jeigu jį operuojant papjaus, vis vien, anksčiau ar vėliau jis galą gaus. Gal užsprings nekaltų žmonių krauju. Kuo anksčiau tas jo galas pasirodys, tuo pasauliui bus lengviau. Blogi reikalai su Putleriu. Ne tik kad pasaulis jo nekenčia, bet pragare nei velnias jo nenori, todėl jis vis dar gyvas soste. Taip pat girdėti balsų apie revoliucijos brendimą Rusijoje. Tikėkime. Kas ir koks bus naujas valdovas? Žirinovskio nebėra. Tuo tarpu ukrainiečiai tesėtai reikalauja visiško rusų atsitraukimo iš Ukrainos žemių, įskaitant ir Krymą. Tai ukrainiečių teisėti, jokiomis derybomis nesvarstomi reikalavimai. Ukraina, nedaloma ukrainiečių valstybė. Rusai tą privalo suprasti. Tam jie yra rusai, kurie supranta vien tiktai savo tiesą. Grobuonišką tiesą. Visi karo eigos duomenys rodo, jog pavergti ukrainiečius neįmanoma. Šiame Rusijos užpultame kare tiesa yra Ukrainos pusėje ir jie apsigins. Bet, Prancūzijos prezidentas sukvailiojo patardamas Ukrainai atiduoti rusams dalį teritorijų. Juk tai laisvos demokratinės valstybės atstovo išdavikiškas pareiškimas. Ar tas prancūzas sutiktų atiduoti vokiečiams žemes, kurias be šūvio užėmė Hitleris? Galbūt gaila, kad vokiečiai nebekariauja su prancūzais.

Nesuprantamas rusų elgesys. Teko pažinti ir daug metų bendrauti, kartu ir gyventi, dabar galiu tvirtinti, kad tai nuoširdžiausi žmonės, kurie visuomet sugebės dalintis net musę per pusę. Bet jų kariaunos elgesys tiesiog žmogaus protui nesuprantamas. Atrodo, jog vietoje karinio mokslo, jiems brukama neapykanta kitaip mąstantiems. Ryškiausias rusų karių elgesys pasirodo jiems traukiantis iš užimtų žemių. Jų žiaurumas žudant, civilius žmones, nuo jauniausio iki seniausio, žmonijos istorijoje negirdėtas ir neįsivaizduojamas. Užimant teritorijas, dalis gyventojų skubiai tremiami į Rusijos platumas. Taip įbauginami likusieji. Likusiems brukami, prieš jų norą, rusiški pasai. Tokiais nežmoniškais būdais, draugų įsigyti neįmanoma. Bet rusų galvojimas yra kitoks.

Mes lietuviai privalome visomis galimomis jėgomis padėti Ukrainai nes, jeigu Ukraina bus pavergta, po jos eilė ateis mums. Šis rusų išprovokuotas karas su Ukraina nuspręs Europos likimą. Neužmirškime tai, kad „Tas laisvės nevertas kas negina jos“ 


 2022-05-19

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos