Tokios tokelės (132) Karas Ukrainoje 9
“Tas laisvės nevertas, kas negina jos”.


Juk Putleris galėtų supirkti mirusias dūšias iš Amerikos demokratų savo armijos 1/4 praradimui papildyti. „Vladimir the Horrible“ neriasi iš kailio artėjant Pergalės dienai, kuri Rusijoje švenčiama, sutriuškinus vokiečių fašizmą. Sutriuškinti Ukrainos demokratinį režimą nesiseka ir nepasiseks.


Dabar ginčijuosi pats su savimi, net nenaudodamas telefono. Hmmm? Turiu reikalą kuris atrodo paprastas, tai – trinagė šakė. Žinome ir paveiksluose dažnai matome Neptūną naudojant trinagę šakę. Tai jo valdžios ženklas. Taip pat matome pieštą velnią su trinage šake. Gal kas matėte velnią su dvinage ar keturnage šake? Kažkodėl Lietuvos ūkininkai vengė  trinagės šakės. Keturnagė šakė buvo naudojama mėšlui kabinti, o dvinagė šakė šieno paruošimui. Taip pat ir Ukraina savo simbolyje naudoja trinagę „šakę“, kurios rusai labiausiai bijo. Taigi, pagal šakės baisumą, kas yra to simbolio tikrasis šeimininkas? Neptūnas ir velnias yra mistinės figūros. Taigi, ta trinagė „šakė“ priklauso Ukrainai, skaudžiai durianti rusams. (On 25 February 1918, the Central Rada (parliament) adopted it as the coat of arms of the short-lived Ukrainian People's Republic.)  Vertimo nedarau, nes šiandieną retai kas nesupranta angliškai.


Į ateinantį G-20 susitikimą norima kviesti ir Rusiją. Visgi dar yra valstybių vadovų kurie linkę spausti kruviną bandito ranką, laižyti jo užpakalį ir tuo didžiuotis. Norima, kad ir Ukrainos prezidentas vyktų į tą susitikimą ir spaustų bandito kruviną ranką. Nebesuprantama. Pasaulis ištvirko. Banditas nevertas, kad Ukrainos prezidentas stovėtų šalia jo.


Svarbi užduotis yra nukreipti informaciją į Rusijos užkampius. Kaip? Rusijos provincija buvo, tebėra ir bus tamsus kraštas nepasikeitęs nuo Gogolio laikų. Ten nėra interneto nes valdžiai verta laikyti piliečius tamsoje, ir retai kas turi kompiuterį. Bet žinios, lyg paukščiai, jokių valstybinių apribojimų nepripažįsta. 


Dabar, apie girdėtas paskalas. Skaičiau, internete, geg. 2 dieną Western Journal 05-01-2022 ir The Blaze Daily News Report: Putin Suffering from Cancer, Neurological Disease. Jeigu šie pranešimai pasitvirtintų, manau visi stengtumėmės iš džiaugsmo pašokti aukščiau bambos. Atrodo, jog ši  paskala paleista iš Kremliaus. Šį kartą kalbame apie Putin‘ą, kuris serga vėžio liga ir tame pranešime sakoma jog jis gulsis ant stalo, po peiliu. Būtų gerai, kad ranka laikanti peilį, laike operacijos, paslystų ir galėtumėm „Грянуть песню удалую на помин его души!.." Yra negražu ir net nekrikščioniška linkėti kitam mirties. Apie Putin‘ą negalime kalbėti jokio gero. Artėjant Pergalės dienai, kuriai Putin‘as taip kruopščiai ruošėsi, pergalės prieš Ukrainą dar nesimato. Įdomu, kas bus laimėtojas, Putin‘as ar vėžys? Remiu vėžio pergalę. Gal atėjo jo jam lemtinga valanda. Toliau paskalose sakoma, jog po operacijos jis gali būti atstatydintas, tikriausiai, net fiziškai sunaikintas. Būtų gerai, kad antra šios paskalos dalis išsipildytų. Pasaulis laukia gerų žinių. Žirinovskis irgi jo laukia. Žinome tiek, kad jo įpėdiniu tampa saugumo tarybos pirmininkas Nikolai Patrushev. Bet rimtų, ne paskalūniškų, žinių nėra. Kremlius tyli. Norėtųsi matyti ant Lenino mauzoliejaus jį ketvirčiuojant, kaip buvo įvykdyta bausmė Stenkai Razinui.


Kyla dar vienas įdomus klausimas. Kas bus šeimininkas Putin‘o 700 milijonų vertės jachtos? Juk jis pats joje niekuomet nesilankė ir net negalvoja joje plaukioti. Karinio laivyno apsaugos išlaidos valstybei būtų nepakeliamos. Tai kodėl jam ta jachta reikalinga? Išplauti vogtus pinigus?


Putin‘as niekuomet netoleravo nuomonių prieštaraujančių jam. Ne vienas iš jo artimų patarėjų, dėl nuomonių skirtumų, tapo sunaikinti. Kaip aiškėja, dėl karo Ukrainoje, jam buvo teikiamos netikros žvalgybos žinios, tokios kokios jam patikdavo. Pataikūniška politika. Putin‘as kaipo saugumietis, visą laiką vadovavosi KGB credo: „Turint žmogų, straipsnį jam pritaikinsime“. Dabar tą, KGB credo, reikia taikinti jam pačiam.


Žinome, jog geri sapnai yra blogi sapnai, nes jie neišsipildo. Taip pat šios paskalos apie Putin‘ą yra geros paskalos, bet blogos, kad jos dar neišpildytos.


Paskalos apie Putin‘ą nesiliauja. Bandoma įrodyti (Conservative Institute), kad tomis paskalomis Puti‘as nori sužinoti ir išsvilinti jam nepalankius asmenis. Dabartinių paskalų metu priimkime tai už tiesą.


Atsiprašau, kad šiame numeryje skleidžiu paskalas. Manau, kad visiems skaitytojams bus linksmiau laukti, kol Putin‘as pakratys kojas.


Ukraina, jos žmonės kenčia ruso barbaro niekšiškumą, bet negalvoja pasiduoti. Tegul būna aukščiausia garbė ir šlovė ukrainiečiams ir jų kovojantiems didvyriams.


Užbaigsiu, priminimu apie laisvę, ir kovą dėl jos: „Tas laisvės nevėrėtas, kas negina jos“.2022-05-05 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos