Išlydėta 53-ioji abiturientų laida


Tarsi stiprūs paukščiai mes išskrisime tolyn,

                                                                                                  O Maironio mokykla liks visų mūsų atminty 

Lituanistinėse mokyklose baigėsi dar vieneri mokslo metai, o jose besimokiusiems abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Pasaulio lietuvių centre Lemonte veikiančią didžiausią už Lietuvos ribų Maironio lituanistinę mokyklą šiemet baigė 37 dešimtokai, išlydėta jau 53-ioji abiturientų laida.

Mūsų abiturientai per išleistuves tradiciškai pasipuošia tautiniais drabužiais, jie kartu su tėveliais ir mokytojais paruošia programą – šįkart ji buvo ypatingai šventiška! Tautinėmis juostomis padabintu taku įžengusius dešimtokus sveikino mokyklos direktorė Goda Misiūnas, klasių auklėtojos Deimantė Padelskienė, Loreta Timukienė ir Vijeta Venckienė.

Abiturientų tėveliai šią šventinę dieną šiltais prisiminimais sugrįžo į savo sūnų ir dukrų vaikystę: 

,,Niekas pasaulyje neprilygsta akimirkai, kai pirmą kartą išvysti savo kūdikį. Pažvelgiau į šį suvyniotą gumulėlį ir suvokiau, kad turiu patį gražiausią, protingiausią ir mieliausią kūdikį pasaulyje. <...> Kažin ar prisimeni, kaip mums patiko tos dienos kartu? Kaip kvatojaisi, mėtomas į viršų. Kaip užsimovę spalvingas pirštines išeidavom pabraidyt po girgždantį sniegą. Aš prisimenu. Niekuomet nepamiršiu…”

Šventės programoje dalyvavę pirmokai ir šeštokai savo vyresniesiems draugams skyrė ne tik smagias dainas ir šokius, bet ir savo kurtas eiles:

Pavasaris jau beldžiasi už durų,
Naujom spalvom pasaulis švyti.

Jūs susirinkote čia paskutinį kartą,
Daugiau nereikės diktantų jums rašyti.             

Atsisveikindami su mokykla dešimtokai džiaugėsi, jog lituanistinė mokykla juos daug ko išmokė, padovanojo gerų draugų, brangių prisiminimų o svarbiausia – leido pamilti LIETUVĄ. Atsidėkodami juos mokiusiems mokytojams įteikė gėles ir mūsų vėliavos spalvomis išdabintus šalikėlius bei skyrė padėkos žodžius: ,,Ačiū jums ne tik už tai, kad moku lietuviškai skaityti, rašyti, kad šiandien esu dešimtokas. Ačiū jums ir už bemieges naktis prie mūsų sąsiuvinių, ir už šiltai parištą šaliką, užsegtą neklusnią sagą, už atlaidžią šypseną ir padrąsinantį žodį.”

Kartu su mokyklos baigimo atestatu abiturientai gavo dovanų ir tautinę juostą, kuri jiems primins mokykloje praleistą laiką. Atsisveikindami dešimtokai dainavo mokykloje išmoktas lietuviškas dainas, šoko mūsų tautinius šokius ir tradicinį valsą kartu su savo tėveliais, o programos pabaigoje prieš šventinę vakarienę ir šokius tarė: 

Jau po metų kelių aš tave palieku,

Daug praleista puikių šioj mokykloj dienų,

Bet jau laikas išeit, patikėt man sunku.

Gera atmint, kiek čia žmonių šaunių sutikau,

Tarsi stiprūs paukščiai mes išskrisim tolyn,

O Maironio mokykla liks mūsų atminty. 

Tikimės, kad jie brangins mokykoje išmoktas pamokas ir nepamirš to jaudulio ir džiaugsmo ašarų bei pelnyto pasididžiavimo atsisveikinant su lietuviška mokykla, kurioje praleista tiek daug laiko ir iš kurios išsinešamas nepamatuojamas turtas – suvokimas, kad esi lietuvis, mokantis tokią seną ir skambią kalbą, žinantis savo tėvynės istoriją, mokantis jos dainas ir šokius. Šventėje dalyvavusieji puošė simbolinį medį baltais sveikinimų paukščiais – viliamės, kad ir baigę lietuvišką mokyklą mūsų mokiniai jos nepamirš ir galbūt kada sugrįš, kaip pavasarį gimtinėn sugrįžta išskridę paukščiai. Dėkojame tėveliams, sukūrusiems tokią įsimintiną atsisveikinimo su mokykla šventę.  

 Laimio Urbono nuotraukos

MLM mokytoja Loreta TimukienėComments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos