Aurora gyventojų šunys galės loti ne ilgiau nei 15 minučių

Šią savaitę Aurora miesto taryba pakeitė gyvūnų kontrolės įstatymą, pagal kurį gyvūnų savininkai bus baudžiami už ilgiau nei 15 minučių lojančius šunis. Miesto taryba taip pat apribojo gyvūnų skaičių namų ūkyje. Pagal naująjį įstatymą Aurora gyventojai viename namų ūkyje gali turėti tik keturis naminius gyvūnus – bet kokius naminius ar ūkio gyvūnus, ir ne daugiau kaip du vienos rūšies gyvūnus. Taryba apibrėžė, kad „naminis gyvūnas“ yra šuo, katė, šeškas, triušis, jūrų kiaulytė, žiurkėnas ar kitas panašus naminis gyvūnas, paprastai laikomas kaip naminis gyvūnas. Visi namų ūkiai, iki antradienį priimto potvarkio turėję daugiau naminių gyvūnų ir todėl prasilenkią su nauju įstatymu, nebus baudžiami. Jei namų ūkis kreipsis į gyvūnų kontrolės tarnybą dėl papildomo augintinio, savininkai turi įrodyti, kad visi namų ūkyje esantys gyvūnai yra paskiepyti, paženklinti ir sterilizuoti arba kastruoti per pastaruosius penkerius metus. Kitoje naujausių potvarkių dėl naminių gyvūnų dalyje miesto taryba pažymėjo, kad gyvūnas negali kelti „pernelyg didelio triukšmo“ lauke daugiau kaip 15 minučių nuo 7 val. r. iki 10 val. v. ir ne daugiau kaip 10 minučių po 10 val. v. iki kitos dienos 6.59 val. Skundas dėl pernelyg didelio triukšmo turi atitikti vieną iš šių sąlygų: jis turi būti užfiksuotas garso arba vaizdo įrašu; jį turi pateikti du ar daugiau žmonių iš skirtingų namų ūkių; arba jį turi pateikti vienas asmuo, o jį patvirtinti gyvūnų kontrolės arba teisėsaugos institucija. Pirminė bauda už pastarojo potvarkio pažeidimą numatyta 100 dol.Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos