Prezidentas TrumpŠis straipsnis skirtas apie prezidentą Trump yra mano asmeniška nuomonė. Nesutinkantiems su šia mano nuomone, kviečiu ne keikti mane, bet rašyti savo nuomonę, kokia ji bebūtų. Mielu noru skaitysiu ir gerbsiu. Prisipažinsiu, jog aš neskaitau vien tik Trump‘ą garbinančią spaudą. Mano žinių šaltinius sudaro lietuviškoji spauda, rusų Komsomolskaja Pravda ir daugiau spaudos rusų kalboje; vokiečių Frankfurter Allgeneine Zeitung; aišku, ir amerikiečių spauda. Tarp jų visų yra begalinis žinių pasirinkimas. Kaip pastebite, sugebu kalbėti, skaityti ir rašyti keturiomis kalbomis. Toks yra dalinis mano išsilavinimo bagažas. Nieko ypatingo, nes mano motina taip pat mokėjo daug kalbų, tik deja, jos visos buvo žemaitiškos. 


Atsimenu 1962 metais atvykus į Ameriką, buvo dvi partijos, demokratai ir respublikonai, kurie mandagiai ir kultūringai bendravo. Nei vienos partijos adresu jokių prakeikimų nebuvo. Bet kokios partijos pasiūlymas būdavo aptariamas ir priimamas sprendimas. 


Demokratų partija su savo numirusiais balsuotojais labai susikompromitavo. Juk, galėtų tas mirusias dūšias parduoti. Jeigu, mirusioms dūšioms nerandama pirklių, galėtų jas pasiūlyti kokiam nors žydui. Tuomet būtų žydo atsakomybė. Čia ir yra demokratų baimė. Žydas, ne Čičikovas, pirkdamas mirusias dūšias, gali apgauti. Tiesa lieka tiesa.


Čikagoje išrinkus meru Richard J. Daley, demokratų partijoje atsirado Čikagos demokratų partijos mafija. Priešingos partijos asmenys buvo niekinami ir net neprileidžiami prie to demokratų valdomo politinio lovio. Jų išsilaikymui buvo pašauktos į talką net mirusios dūšios. Ta išsigimusios demokratų partijos vienvaldystė tebeveikia iki šiol.


Tuomet į Illinois valstijos Seimą atėjo M. Madigan. Pajutęs valdžios jėgą, jis apkerpėjo korupcija, tapo apkaltintas, atsistatydino ir atsidūrė kaltinamųjų suole, net nepalikdamas įpėdinio.


JAV Kongrese, boba suniekinusi demokratų partiją pavertė ją kairiųjų pažiūrų įrankiu. Dvi partijos tarp savęs nesusikalba net dabar. Toks neigiamas valstybės valdymas peržengė draudžiamą, demokratinių principų, liniją. Viskas vyksta tik dėl valdžios troškimo.


Nuo Trump‘o pirmo išrinkimo 2016 metais, pelėsiais pakvipusi boba, įdėjusi daug pastangų, laiko, milžiniškas sumas pinigų, net du kartus nesugebėjo JAV Kongresui įrodyti Trump‘o nusikaltimus, be sustojimo kartodama jog jis nelegalus prezidentas. Ji niekuomet niekam nepaaiškino kodėl ji pati būdama JAV Kongrese, susirinkus Kongresui ir prezidento rinkimų elektoriams, neprotestavo prieš Trump‘o išrinkimą. Kodėl? Jos pastangomis Trump‘as yra kaltinamas už sausio 6 dienos Kapitolijaus apgulimą. Faktai kalba priešingai. 


Pasvarstykime kokia yra demokratų skleidžiama logika. Trump‘as tapęs Putlerio remiamu prezidentu, vietoje padėkos, jam pasakė „bombarduosi Kijevą, aš bombarduosiu Maskvą“. Putleris buvo nurimęs, bet pastebėjęs, kad Bidonas be dantų, pradėjo veikti.


Trump‘as labiausiai rūpinosi Amerikos gerove. Sutvarkius muitų sistemą su Kinija, panaikinus jos gaminiams lengvatas, jis neįtiko Amerikos pramonininkams turintiems savo gamyklas Kinijoje. Tiesdamas Naftos vamzdyną jis neįtiko „žaliesiems“, nors jie patys naudoja benziną savo automobiliams. Benzino kaina buvo nukritusi net iki 1,99 dol. už galioną. Trump‘as kaipo verslo žmogus rūpinosi panaikinimo įvairių apribojimų žmonių gyvenime. Tas jo nusistatymas labai nepatiko Washington‘o pelkynui, apie kurį jis dažnai kartodavo „I‘ll drain the swamp“. Jis rūpinosi, kad kuo daugiau produkcijos būtų gaminama Amerikoje.


Tarptautinėje arenoje jis apsiėjo be karo, nes rusai ir kinai suprato jog jis žodžių be reikalo nesvaido.


Nors ir buvo triukšmo, jis sugebėjo pertvarkyti NATO organizaciją, kad jos nariai ne vien tik žiūrėtų ir lauktų kiek duos Amerika, bet ir patys prisidėtų prie jos išlaidų ir gynybos gerinime.


Trump‘as sustabdė nelegalų masinį veržimąsi į JAV.


Tai tik tiek suglaustai apie Trump‘o gerus darbus Amerikos gerovei. Laikas aprašyti ir Bidono gerus pasiekimus Amerikos ir jos žmonių gerovei, jei jis to nusipelnė. Amerikos spauda, kuri niekino prezidentą Trump‘ą, nieko gero nėra parašiusi apie Bidoną. Tai kur šuo pakastas?


Apie Trump‘o neigiamus rezultatus, prašau, atsiliepkite, ne užgauliojimais, bet įrodymais, nebijodami skelbti savo vardus. Apkalbėjimai už akių yra beverčiai. Žinau, jog šiame straipsnyje nesu 100% teisus, bet taip pat ir nesu 100% neteisus. 


Amerikos visuomenėje daugėjant nepasitenkinimų Bidono administracija, vis garsiau girdime reikalavimų Trump‘o prezidentūrai. Trump‘o tikslas buvo atgaivinti kapitalistinę Ameriką, kuri sunaikinta dabartinės socialistinės sistemos, ir nieko gero ateityje nežada. Trumpas nekentė dykaduonių ir išmaldų prašytojų. Galiu tvirtinti, jog preZidentas Trump‘as laikėsi lietuviško priežodžio: „Kas nedirba mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia“. Nejaugi už tai jį galima kaltinti?


Let‘s go Brandon. Su Trump‘u ženkime pirmyn M.A.G.A.

2022-04-24


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos