Tokios tokelės (125) Ukraina 3

Skaičiau, labai pritariančią pastabą, jog Putino didžiausia klaida buvo siųsti į karą vergus, kad šie išlaisvintų laisvą žmoniją. Ar laisvas pasaulis girdi šiuos žodžius? Kai išgirs, gal jau bus pavėluota. Pasaulinis banditas tebesiautėja.


„Vladimir the Horrible“, sakydamas kalbą apie karą Ukrainoje, savo tautos žmones, kurie nepritaria karui, išvadino išdavikais. Pasak jį, atėjo laikas tautai apsišvarinti. Apkaltinti tautą, jos žmones nepritariantiems karui, vadinti išdavikais, fašistais? Ar neperžengta draudžiamoji linija? Juk dar Stalinas sugebėjo fašistus sunaikinti, tai iš kur jų priviso dabar? Atsiminkime Stalino pravestas partijos apsišvarinimo programas. Diktatorius lieka diktatoriumi. Stalinas buvo žiaurus, šis beprotis. Šis nujaučia, kad jo galas skaičiuojamas jeigu ne dienomis, tai bent valandomis. Jis žinojo kaip pradėti karą, bet nežino kaip jį užbaigti. 


Okupantas ukrainiečiams stato sąlygas kurios negali ir net neprivalo būti priimtinos. Pirmiausiai, okupantas galvodamas jog jis yra okupuotose teritorijose šeimininkas, labai klysta. Jis reikalauja: kad Ukraina paklustų jo statomoms sąlygoms, sekančiai: „Pirmasis – Ukrainos neutralumas, tai yra jos narystės NATO atsisakymas. Antra, nusiginklavimas ir abipusio saugumo garantijos Austrijos modelio kontekste. Trečia, procesas, kurį Rusijos pusė vadina „denacifikavimu“. Ketvirta, kliūčių, trukdančių plačiai vartoti rusų kalbą Ukrainoje, pašalinimas. Putinas iškėlė dar du reikalavimus, kurie net negali būti svarstomi. Jie yra - pripažinti Krymo ir dviejų „vadinamųjų“ respublikų Donbase aneksiją. 


Visi tie „Vladimir the Horrible“ reikalavimai turi vieną tikslą – Ukrainoje privalo būti valdžia ne žmonių rinkta, kaip kad dabar, bet sudaryta pagal rusų reikalavimus, nes nuverstasis pabėgęs buvęs prezidentas Janukovičius laukia progos, Putlerio pagalba, užimti Ukrainos valdžios sostą ir vėl gyventi „aukso pilyje“. Pagal rusų sapaliojimus, Janukovičių nuvertė, arba pašalino nuo sosto fašistai, padedami vakarų. Apgailėtina, kad rusų tautai taip plaunamos smegenys.


Reikalavimus, rusams okupantams, statyti teisę turi tiktai Ukraina, reikalaujant, kad okupantai išsinešdintų iš visų okupuotų Ukrainos žemių, įskaitant ir Krymą, bei atlyginant karo padarytus nuostolius. Taškas.


Kaip reaguoja pasaulis į tokius teisėtus Ukrainos reikalavimus? Pasaulis? Kas jis? Kur jis? Pabūgę rusų, staiga tapo kurčiais ir aklais, rodant ukrainiečiams špygą, tardami – žinokitės – be mūsų. Ar tai ne pasaulinio mąsto gėda, leidžiant nebaustinai siautėti pasaulio banditui? Banditas, kaip ir skęstantis, griebiasi net šiaudo. Jis pradėjo naudoti raketas ukrainiečių pasipriešinimui numalšinti. Jaučia savo galą. Kalbos jau skrajoja jo atsikratymui. Ko greičiau, tuo geriau.


Maskvoje vyksta kažkas, slaptumo skraiste apgaubti, neaiškūs įvykiai. Iškilo didelis klausimas, kodėl Lavrovo lėktuvas, skrisdamas į Kiniją, ties Novosibirsku apsisuko ir grįžo į Maskvą? Įtartina, kad Maskvoje kažin kas negerai. Jeigu Putlerio nuvertimas, tai saugumas tą lėktuvą grąžino į Maskvą, kad Lavrovas per Kiniją nepaspruktų į ... kur? Aišku, kad tik į JAV. Tai tik prielaida. Kita versija yra, kad Kinija atsisakė duoti pagalbą rusams jų kare su Ukraina. „Vladimir the Horrible“ užsispietė kampe.


Užbanintas dviem dienom, buvau prilipęs prie kompiuterio ekrano ieškodamas žinių apie „Vladimir the Horrible“ nušalinimą, arba net nugalabijimą. Iki šiol tai dar bergždžias triūsas. Geriau įsižiūrint į „Vladimir the Horrible“ veidą, aiškiai pastebimas veido ištinimas ir primerktos akys. Nežinau, bet manau, jog jis gali būti narkotikų paveiktas arba nusipenėjęs. Tikriausiai, tai išprotėjęs.


Rusijoje, centrinės žvalgybos viršininkas, pateikęs klaidingą informaciją apie Ukrainą, uždarytas namų arešte. Kodėl nekaltinama kariuomenės vadovybė, mėnesius laikydama karinius manevrus prie Ukrainos sienos, išsekindama, žiemos metu, karių moralę, trūkstant maistui, šilumai ir pastogei? Rusų technika, gali ir privalo „didžiuotis“ savais dideliais trūkumais.


Jeigu, jeigu Ukrainos prezidentas Zelenskis būtų paklusęs Bidono pasiūlymui palikti, saugumo sumetimais kraštą, ar šiandieną Ukrainoje nedžiūgautų „Vladimir the Horrible“? Dabar Ukrainos prezidentas pirmose gretose su įsitikinimu, kad ukrainiečius vienija vienas dalykas – meilė Ukrainai ir nepajudinama dvasios stiprybė. Toks patriotizmas nenugalimas.


Norint padėti ukrainiečiams, plačiu mastu, prašoma aukų. Tarp tų sąžiningų aukų rinkėjų, užuosdami pinigų kvapą, atsirado įvairių įvairiais vardais pasivadinusių sukčių. Aukodami būkime atsargūs. Prieš aukodami, ypač pinigus, pasitikrinkime kas tie aukų rinkėjai. Juk mes norime, kad mūsų aukos pasiektų tikslą.


Winston Churchill laike Antrojo Pasaulinio karo apie savo, britų, tautą pareiškė: “never had so many owed so much to so few” (Laisvas vertimas: „Niekuomet tiek daug nebuvo skolingi tiems keliems“. Turima omenyje tauta lieka skolinga žuvusiesiems už sumokėtą, dėl kitų laisvės, aukščiausią kainą.) Šis Churchill pareiškimas pilnai atitinka dabartiniai ukrainiečių tautai.


Mes privalome stengtis, pagal išgales, padėti ukrainiečių tautai, nes patys kartu su ukrainiečiais, 50 metų „savanoriškai“ kentėjome tą rusų „gerovę“. Rusiškas, pasaulio banditas pasiduoti be svetimų žemių užkariavimo, nenusiteikęs. Prisimintinas vokiečių kanclerio Bismarck apie Rusiją pasisakymas: „Žinau šimtus būdų, kaip iš urvo išvilioti Rusijos mešką, tačiau nė vieno, kaip ją priversti grįžti“. Šį kartą meška, išalkusi, pati išlindo iš urvo ir berydama Ukrainą užspringo. Jeigu ji prarytų Ukrainą, tai ko laukti toliau? Meškos tikslas vėl įsitvirtinti Berlyne, ir vėl su pasididžiavimu dainuoti: „... до Берлина дошел наш солдат“. Todėl, dabar pasaulis privalo susiprasti, ir Rusijos meškai uždėti apynasrį, įvaryti ją į urvą ir aklinai uždaryti. Bet ... Pasaulis? Kas jis? Kur jis? Nagi ... urve. Meška iš urvo, pasaulis į urvą, rodydamas Ukrainai špygą. Tokia šių laikų TIESA!


2022-03-24Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos