Tokios tokelės (123) Ukraina Šlovė, savo kraštą, didvyriškai ginančiai, Ukrainiečių tautai!
Ukraina, kaipo nepriklausoma valstybė, 1994 m. pasirašė sutartį su Rusija, JK ir JAV, kad ji perduodama Rusijai, sunaikinimui turimus atominius ginklus, ateityje bus apsaugota nuo šių trijų valstybių užpuolimo. („Nevertheless, the sovereign nation signed the Budapest Memorandum in 1994 which Russia, Britain and the U.S. dedicated to refrain from assaulting Ukraine in exchange for the country turning over its nuclear toolbox to Russia“.) Kaip matome, Rusija, pasirašiusi tą susitarimą, jį vienpusiškai pažeidžia. Juk Rusija buvo pasižadėjusi nekeisti sienų jėga. O Krymas? Dabar Ukraina. O kas rytoj?


Iš istorijos raidos suprantu, jog diktatoriai, tironai, galą gauna dažniausiai nuo savo pačių žmonių, arba bėgdami nuo persekiotųjų taipgi saviškių. Ukraina turėjo vagį Janukovičių, kuris su Ukrainos auksu paspruko į Rusiją, pas savo sėbrą vagį „Vladimir the Horrible“. Nejaugi ir vėl jam pažadėtas Ukrainos vairas? Skaičiau, kad istorijos bėgyje daug rusų valdžios vyrų buvo nužudyti kovo mėnesį, bet tame sąraše trūksta Putin‘o pavardės. Dabar tiktai kovo pradžia, tad manau, sulauksime ir jo pavardės tame gėdingame sąraše. Kuo greičiau, tuo pasauliui ir Ukrainai bus lengviau.


„Vladimir the Horrible“ pasimetęs ir išsigandęs jo laukiančių kartuvių griebiasi už branduolinio ginklo. Nejaugi tarp visų „valdžios“ žmonių Rusijoje neatsiras kas sutramdys išprotėjusį KGBistą? Rusijoje daug kas įmanoma. Būtų malonu matyti jį kariant, kaip kad jo sėbrai korė generolą Vlasovą, mėsos kabliu persmeigtu per šonkaulius. Tikriausiai, rusai neturėjo stiprios virvės.


Sakoma, jog skęstantis net už šiaudo griebiasi, net ir „galingasis“ išgama „Vladimir the Horrible“.


Pasaulinis banditas, išgama, „Vladimir the Horrible“, grasina atominiu ginklu. Niekas iki dabar netikėjo, kad įmanoma tiek išprotėti ir leisti kariuomenei apšaudyti Europos didžiausią atominę elektrinę. Kas duoda kariams tokius nurodymus nuodyti radioaktyvia medžiaga savo, Ukrainos ir pasaulio žmoniją? Elektrinės naikintojai pasirašytų mirties sprendimą sau.


Antrojo Pasaulinio karo metais išprotėjęs Hitleris buvo davęs įsakymą sunaikinti Paryžių. Tik dėka vieno vokiečių generolo, duotas įsakymas nebuvo vykdomas. Daug išprotėjusio išgamos „Vladimir the Horrible“ įsakymų gali būti išpildyti su viena išimtimi, kad negalima niekaip palaužti tautos dvasios. Net žydai ir kiti kacetuose laikomi kaliniai sugebėdavo dainuoti „Die Gedanken sind frei“. 


Ukrainos prezidentas Zelenskis, atvirai, viešai, pasaulio žmonėms girdint pasakė išgamai Putin‘ui. Cituoju, Zelenskio Putinui tartus žodžius: „Palik mūsų žemę. Jei nenori dabar išeiti, sėsk su manimi prie derybų stalo, aš laisvas. Tik ne 30 metrų atstumu, kaip su Macronu, Scholzu – aš kaimynas! Aš nesikandžioju. Aš normalus vyras, atsisėsk su manimi, pasikalbėk, ko tu bijai?“ Tą Zelenskio kalbą išgirdo pasaulio žmonės, tik jos neišgirdo garsieji ES ir vakarinių valstybių vadovai – bailiai. Pasaulio žmonija, aukomis bei savanoriais kariais, palaiko ukrainiečius kovoje prieš rytų slibiną, o valstybių vadovai tiktai bevertėmis kalbomis. Vokiečiai pasiuntė raketinių ginklų ukrainiečiams, kurių dalis net neveikia, nes yra nuo Berlyno sienos griuvimo laikų, pasenusios. Jie, tie vadovai, apsišarvavę sauskelnėmis sėdi bunkeriuose ir laukia pasaulio pabaigos, kurią žada pasaulinis banditas, išgama „Vladimir the Horrible“. Čia pasirodo skirtumas tarp rytų barbarų ir vakarų civilizuotos kultūros. Manau, jog nei vienam iš jų, nei rytams, nei vakarams, nepatinka, kad Ukrainos prezidentas vis dar neiškelia rankų pasidavimui. Laukia, bet nesulauks. Tai vienintelis bebaimis ukrainietis prezidentas, patriotas, sąžiningai vykdąs savo pareigas.


Pažvelkime į pasaulį Kremliaus žmogėdrų akimis. Aiškiai visur pastebime, kad Rusija neturi draugų, arba jai pritariančių kaimynų. Kodėl? Pažiūrėkime į šiandieninį karą su Ukraina. Kas yra Rusija ir kodėl ji savinasi sau teisę nurodinėti kaimynėms kaip elgtis pasaulinėje arenoje. Jeigu rusų valstybė būtų draugiška ir atvira, NATO organizacija nebūtų reikalinga. Bet rusai galvoja, jog visas pasaulis yra blogas nes nusistatęs prieš juos. Todėl tą, prieš juos nusistačiusį pasaulį reikia naikinti, gąsdinant net atominiu ginklu. 


Atrodo rusų karinė mašina sustojo jiems nepalankiose sąlygose. Kareivių moralė žema. Jie net nežino kodėl jie Ukrainoje, broliškoje šalyje, privalo šaudyti arba bombarduoti miestus su civiliais gyventojais. Žinome, jog rusas kareivis pasižymi kare žmonių žudymu, prievartavimu bei apiplėšimu nekaltų civilių gyventojų. Pasaulyje, kur rusai turi prikišę savo nagus, žmonės masėmis bėga nuo jų iš tų kraštų. Kodėl jie nuo rusų bėga amerikiečių link, o ne atvirkščiai? Bėgti nuo draugų rusų?


Rusai nori kontroliuoti Suomijos ir Švedijos valstybingumą, reikalaujant, kad jos atsisakytų NATO apsaugos ir tapti jos narėmis. Pasaulis tapo toks, kur rusai pasisako, kad jie yra tie kurie turi teisę nurodyti kaimyninėms valstybėms. Ir pasaulis klauso jų balso. Turime JT organizaciją kuri pavirto į komunistinę organizaciją. Gal Trump‘as atėjęs į prezidentūrą sugebės tą komunistinį išperos centrą susprogdinti, kad jos neliktų jokio pėdsako. Ji nereikalinga komunistinės propagandos platinimui, nors ir 141 valstybė pasmerkė Rusijos Ukrainai paskelbtą karą.


 Rusų nenaudai, su pagalba Ukrainai prisidėjo ir Japonija, kuri  dantį griežia už rusų okupuotas Kurilų salas.


Ar mūsų, bailys, vogtų balsų prezidentas Bidonas, nemato kad pasaulis juokiasi iš jo ir neveiklaus JAV Kongreso. Uždėdamas Rusijai ekonomines sankcijas, paliko dar nemažai lengvatų jiems. Pranešama, jog Bidonas susiprato ir atsisakė rusiškos alyvos. Tiktai. Tai taip kariaujama už Ukrainos ir jos piliečių laisvę. „Heil Putler“!


Ukrainiečiams tariu: „Jūs teisūs. Okupantas privalo išeiti iš visų Ukrainos atimtų žemių ir atlyginti padarytą žalą. Putin‘ui ir Šoygu vieta kartuvėse“. 


Šlovė didvyriškiems ukrainiečiams.2022-03-10

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje