Tokios tokelės (118) Politika
Bidonas savo rinkiminėje kampanijoje pažadėjo į šalies Aukščiausią Teismą, atsiradus laisvai vietai, skirti juodaodę moterį. Vienas Aukščiausio Teismo teisėjas pareiškė, jog jis išeina į pensiją, tad jau dabar kyla triukšmas dėl naujos teisėjos paskyrimo. Kyla teisėtas klausimas, kodėl skiriama į Aukščiausio Teismo teisėjus ne pagal kvalifikacijas, bet pagal odos spalvą ir lytį? Kodėl Bidonas tiek nusižeminęs juodajai rasei? Juk Konstitucijoje nenurodyta skirti teisėjus pagal rasę ar lytį. Politikai prarado savo vertę pataikavimais, o pataikavimų draugė yra korupcija.


Dabartiniais laikais Amerikos politikoje vyksta pataikavimai mažumoms, nes jie dažnai ir garsiai šaukia reikalaudami patys net nežinodami ko. Žiūrime į mūsų, Illinois valstijos, gubernatorių ir vicegubernatorę juodaodę. Nesistebėkime, kad vyksta pataikavimas debilų debilams. Įtarimų korupcija, taip pat netrūksta. Nors Bidonas vogtų balsų prezidentas, bet jis dėl pataikavimo sugebėjo pasirinkti juodaodę moterį į viceprezidentės postą, kuri net nežino savo pareigų, užsiimdama turizmu. Ji yra ta priežastis dėl kurios neapkaltinamas prezidentas, kuriam kaltinimų atstatydinimui netrūksta. Kas būtų jai tapus prezidente? Juodaodžiai visiškai išprotėtų.


Kadangi viceprezidentė prezidentavimui amerikiečiams nepriimtina, atstatydinti Bidoną negalima. Taip demokratai pasirinko asmenis į aukščiausius postus, dabar nebežinodami ką daryti. Turime debilų valdžią, ir būkime patenkinti. Tai antras „Durnių“ laivas.


Turėjome Trump‘ą prezidentą kuris niekam nepataikavo. Jo administracijoje vyko daug keitimų, nes jis nekompetentingų ir jam nepaklusnių asmenų netoleravo. Amerika žengė stiprybės keliais. Dabar, šis Bidonas, jeigu jam bus leidžiama dar prezidentauti likusius tris metus, Ameriką ir jos gerovę sunaikins, ko Putin‘as taip labai trokšta. Kaip žinome, rusai žmonėms gerovių nepripažįsta.


Bidonas, kerštaudamas, metė Ukrainą meškai į nasrus. Reikalas eina apie tėvą „prezidentą“ ir jo sūnų Hunter Biden, kuris pašalintas iš Ukrainos kompanijos Burisma, kaipo nereikalingas veltėdis, kuris gaudavo kas mėnesį po $80 000,00. Tie pinigai jam buvo labai reikalingi narkotikų ir prostitučių išlaidoms padengti. Kaip elgsis dabar šis mylimas sūnelis? Kaip elgsis tėvas „prezidentas“ kuriam vis dažniau primenama ir prikišama dėl jo investicijų Kinijoje? Ar tai nenusižengimai esamiems įstatymams?


Mužikas lieka mužiku. Baltarusijos Lukašenka pareiškė, jeigu Rusija bus užpulta, jo šalis kariaus už Rusiją. Jis gerai žino, jog niekas nepuls Rusijos, todėl jo žodžiai neturi jokios prasmės. Būtų protingiau ir geriau, jeigu Lukašenko stotų ginti užpultą Ukrainą. Juk Rusija bendras priešas, tiek Baltarusijai, tiek ir Ukrainai. Bet, mužikas lieka mužiku.


Geriausiai pažinti rusus, reikia pačiam būti rusu. Aš, asmeniškai, šiek tiek pažystantis rusus, netikiu, kad Putin‘as lieps užimti Ukrainą, nes jis nujaučia blogas pasekmes. Žinome, jog Europa įsitikinusi rusų praeitimi, plečiant ir prijungiant prie Rusijos okupuotas žemes, bijo rusų. Bijo  rusų ir pavieniai amerikiečiai todėl, kad rusai turi atominių ginklų. Bet jie nesupranta jog ir pati Amerika turi pakankamai tų atominių ginklų. Žinant rusų techniką, pasvarstykime ir pagalvokime, ar ką jie demonstruoja dabar prie Ukrainos rytinės sienos yra visa jų kariuomenė taip paruošta. Anaiptol. Grasinimais prie Ukrainos sienos, Putin‘as nori išsiderėti kas jam nepriklauso. Gąsdindamas vakarus, jis net įvedė savo kariuomenės dalinių ir į Baltarusiją. Matyt „batiuška“ ne labai patikimas. Tai labai milžiniškos išlaidos rusams. Kokie jų ištekliai? Kareiviai ne labai mėgsta žiemą ilgesnį laiką gyventi palapinėse, nes pradeda dar labiau šlubuoti disciplina. Ar ilgai jie taip išsilaikys žiemos metu? Yra jau prošvaisčių tamsiame danguje. Bet nesirkime iliuzijomis. Maskolius, neturįs civilizacijos, yra nenuspėjamas kaip ir laukinis bizonas (stumbras). 


Patartina Putin‘ui atkreipti visą dėmesį į Tolimuosius Rytus, į Kiniją. Kinai rusams nebuvo niekuomet draugai, nėra draugai ir dabar. Praeities ginkluoti nesusipratimai daug ką pasako. Kadangi NATO neturi tikslo pulti Rusiją, tą patį negalime pasakyti apie Kiniją. Pažvelkime trumpai į artimą praeitį. Kol dar egzistavo Sovietų Sąjunga, Stalinui valdant, Rusija vaidino ir buvo pripažinta viena iš pasaulio galybių. Laikai pasikeitė. Stalino nebėra, taip pat nebėra ir Sovietų Sąjungos. Rusų industrija žlugusi. Valdžios iždas valdančiųjų pastangomis išvogtas. Rusų kariuomenės disciplina patyrė krachą Afganistane, kuri, kaip atrodo iki šiol nėra atsigavusi. Kokia pagarba yra dabartinei karininkijai? Ar ir Ukrainos kare rusų kareiviai šaudys savo vadus kaip Afganistane? Pagalvokime rimtai. Ar rusai nori, kad iš karo zonos žuvę kariai vėl būtų siunčiami artimiesiems užcinkuotuose karstuose, net nežinant kas viduje, pavadintais „Цинковые мальчики“? Nemanau. Taip pat nežinome ką apie karą su Ukraina sako generolai. Nejaugi ir jie pasiduotų politinėm ambicijom?


Aišku, Ukrainos karas bus išvengtas, mums nežinant kokį pranešimą rusų tautai sugebės pakišti Putin‘as. Vienaip ar kitaip, kalti liks vakarai.


Amerikoje, dažniau ir garsiau girdime teigiamų balsų respublikonams. Amerikiečiai neužmiršo Trump‘o pastangas „Make America Great Again“, kartu stengiantis gerinti ir amerikiečių pragyvenimą. Amerikiečiai nepatenkinti Bidono valdymu, kuris pasidavęs kairiesiems, naikina gerą Trump‘o palikimą. Bidonui valdant, infliacija nesustodama, kaip koks balionas, kol dar nesprogo, kyla aukštyn, nematant sustojimui ribų. Nelegalios imigracijos atžvilgiu, esamieji įstatymai nevykdomi, ignoruojami. Ir tą viską daro Amerikos prezidentas & Co., nukrypę kairėn. 


Vėliausiomis žiniomis teko sužinoti, jog penktadienį, sausio 29 d., mirė Antanas Valavičius. Kiek man asmeniškai teko jį pažinti, tai buvo retos vertybės žmogus, daug visur reiškėsi savanoriaudamas LB., netrokšdamas jokios garbės sau. Tikiu, kad išgirsime daugiau žinių apie jo mirtį, ir jo nuopelnus L.Bendruomenei. O dabar, ilsėkis ramybėje gerbiamas Antanai.


 2022-02-03


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos