Tokios tokelės (115) Apžvalga
Facebook‘e atsirado grupė skystaregių, kurie iš 46 JAV prezidentų rado ir pavardėmis 26 iš jų išvadino blogiausiais. Tai yra didelis skaičius, net 56,5% blogų prezidentų. Ar galime tomis paskalomis patikėti? Tame skaičiuje yra mums gerai pažįstamų pavardžių. Norint juos vadinti blogiausiais, reikia turėti tam tikros kaltinamosios medžiagos. Aišku, lyginti visus pagal vieną kurpalių negalima. Kiekvieno asmens veikla būna savotiškai kitokia. Jiems vadovaujant Amerikos demokratija nesugriuvo, išsilaikė iki dabarties. Nesakyčiau, jog tie skystaregiai yra demokratai ar respublikonai, bet sakyčiau tikri debilai. Galime tikėti, kad tarp geriausių geriausieji bus Obama ir Bidonas. Tikriausiai, tai skystapročių grupei geriau tinka sovietinė Lenino, Stalino, Chruščiovo ir Putino „demokratija“? Amerikietiška demokratija, pagal demokratus =  balsų vogimui. 


Kada atslūgs dabartinė karštligė naikinanti Amerikos istoriją? Kiekviena valstybė stengiasi paminklais naujom kartom priminti bei išlaikyti savo praeitį. Deja, Amerikoje vyksta priešingi veiksmai. Už praeities istoriją, Amerikos iškilimą ir pragyvenimo iki aukšto lygio, nusipelniusių žmonių statulos Kapitolijuje ir paminklai visame krašte be pagarbos nuimami nuo pastolių, kaltinant juos vergų išnaudojimu, užmirštant, jog tais laikais vergija buvo praktikuojama visame pasaulyje. Kaltinti reikia ne tą mažą, reikalaujančią naikinti, žmonių grupę, bet asmenis, rinktus valstijų ir Kapitolijaus valdymui, už tokių reikalavimų vykdymą vardan rinkiminių balsų.


Pagaliau, Amerikos piliečiai grįžta iš Afganistano dėka ne valdžios pastangomis, bet privačios kompanijos „Dynamo“. Bidonas daug kalbėjo apie JAV piliečių rūpinimąsi Afganistane, visos jo kalbos ir pažadai buvo muilo burbulai.


Pagarba sen. Joe Munchin, W.V. demokratui, atsiskyrusiam nuo kitų demokratų senatorių kolegų, balsuojant prieš bereikalingą, dar didesnės, skolos užsitraukimą, valdant demokratams. Jis, gaudamas daug pylos iš kolegų demokratų, laikosi tvirtai, nepasiduoda jokiems grasinimams. JAV Senate pastebima, kad respublikonai senatoriai nėra suvaržyti kaip kad jų kolegos demokratai. Demokratams nevalia galvoti savarankiškai, bet pasitikėti vadeivomis ir jų „išmintingumu“. Kalbama, jog šis senatorius nori pakeisti politinę partiją, pereidamas į respublikonų pusę. Herzlich willkommen.


Kinija grasina Lietuvai už leidimą atidaryti Taivano atstovybę Lietuvoje. Vien Lietuvai grasinimų nepakanka. Užsimanė gąsdinti Europos Sąjungos valstybes kurios prekiaus su Lietuva. Čia kinų bandymas pašokti aukščiau bambos. Jie žino, kad jų gaminami kompiuterių „chips“ yra labai pageidaujami automobilių gamyboje. Dėl didelio jų trūkumo ir didelio reikalavimo, automobilių gamyba yra pristabdyta. Taip, šiuo metu kinai turi kozirį savo rankose. Neprotingai elgiantis su tuo koziriu, galima daug pralaimėti. Šiomis dienomis, Kinija atsisakė priimti lietuvišką rum‘ą. Laivą su lietuvišku rum‘u priėmė Taiwanas. Kinija privalėtų žinoti, kad jos išvystyta pramonė, jos žmonių darbas,  priklauso nuo vakarų valstybių užsakymų. Neturint užsakymų, merdinti pramonė tampa bevertė, arba metalo laužu. Kinai žino, jog vakarai turi savo „chips“ gamyklas, kurios dabartiniu metu nepajėgios patenkinti visus automobilių pramonės reikalavimus. Bet padėtis keičiasi. Statomos naujos „chips“ gamyklos daro kinų kozirį beverčiu. Noriu kinams priminti, kad 1941 m. gruodžio 7 dieną, Hawaii salose užpuolus amerikiečių laivyno bazę ir ją sunaikinus, to užpuolimo vadas, japonų admirolas Yamamoto pareiškė: „Pažadinome miegantį milžiną“. Pažadintas milžinas įrodė savo galybę, kuriai tuomet ir dabar niekas neprilygsta. Nei rusai su savo dujomis, nei kinai su savo pramone nėra pajėgūs duoti nurodymus Amerikai, kai Amerika turi stiprų prezidentą, kaip Trump‘ą. Dabartinis, vogtų balsų prezidentas, yra laikinas ir „minkštaskūris“. Rusai ir kinai privalėtų žinoti, jog tas stiprusis prezidentas žada grįžti į Baltuosius Rūmus. Taigi, ar verta bandyti šokti aukščiau bambos gąsdinant milžiną?


Rusija  užsitraukė dar vieną bėdą. Iškilus neramumams Kazachstane, jo prezidentui paprašius pagalbos sukilimo numalšinimui, Rusija siunčia, tikriausiai, savo ginkluotas vidaus kariuomenės  pajėgas, gelbėjimui savų sėbrų. Šie yra specialiai apmokinti vidaus kariuomenės, milicijos,                (Внутренные войска) daliniai, mums lietuviams gerai pažįstami 1991 m., sausio 13 dienos O.M.O.N. dalinių brutalumu. Kariuomenė jų pareigas atlikti nesugebėtų, nes kariuomenė ne tokiems tikslams paruošta. Kazachstano kariams suteiktas leidimas šaudyti demonstrantus be įspėjimo. Nežinia, ar ir rusams suteikta galimybė šaudyti svetimos šalies piliečius. Šaudant, rusai apturėtų dar vieną priešą. Nešaudant, Putin‘as parodytų savo silpnumą, galbūt ir jo valdymui saulėlydį. Tai demokratija. Juk Kazachstano prezidentas „ne diktatorus“. 


Kalbant apie milžiną, reikia suprasti, kad jis nėra be ligų. Didžiausia liga kuri jį kankina tai vis dar iki šiol atsirūgstantys 2020 rinkimų rezultatai, leidusieji paviršiun išplaukti tautos šiukšlėm, t.y. kairiesiems ir bei kitiem anarchijos elementams. Bet kurioje demokratų valdomoje valstijoje, tikrinant balsavusių balsus, randama jog balsavo net šmėklos ir mirusios sielos. Texas valstijoje tokių priskaitoma net iki 11,000 balsuotojų. Neatsilieka ir Čikagos miestas, valdant demokratų mašinai, balsavimo sąrašuose turintis nemažą kiekį numirėlių.  Ar dar gali kas prieštarauti, kad mes turime vogtų balsų prezidentą? „Let‘s go Brandon“, skamba visame krašte. ypač prezidentui pasirodžius. Jis, prezidentas, tiek nesusigaudo, jog Ameriką jis nesugeba vesti žmonėms priimtinu  keliu. Pagal paplitusias žinias apie jį, jis yra pats blogiausias, Amerikos istorijoje, prezidentas, pareigose neišbuvęs dar metus laiko. Jam „vadovaujant“ infliacija tapo nebesuvaldanti. Kas bus dar po trejų metų? Taigi, „lets go Brandon“.  


Kapitolijaus puolimo metinėms, sužinome daugiau tiesos. Pirmiausiai, kaltinimai prieš prezidentą Trump‘ą yra nepagrįsti. Antra, Pelosi žinodama apie puolimą nieko nedarė Kapitolijaus apsaugai. Tai nusikaltimas. Atrodo, jog ji tupi smegduobėje ir vis grimzta gilyn. Blogi jos reikalai.


Mes, lietuviai, pasistenkime pagerbti tylos minute, 1991 metais sausio 13 dieną nužudytus, beginklius Lietuvos piliečius, „Kalašnikovais“  ir tankais ginkluotų O.M.O.N. budelių. Lai jų žūtys išlieka amžinai mūsų ir ateinančių kartų atmintyje. 2022-01-11 

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos