Tokios tokelės (114)Gyvenimas pilnas įvairių įvairumų. Gerų ir ne taip gerų. Visus reikia priimti ir su jais susitaikinti. Grįžęs iš ligoninės, savaitę pabuvęs namuose, vėl buvau priverstas lankytis bei apsigyventi dvi dienas joje. Ligoninė ne koks kurortas. Režimas griežtas, bet dėl priežiūros skųstis negalima. Duoda ir pavalgyti. Labiausiai, kada žmogus gerai pradedi pūsti į dūdą, tai prisistato gailestingos, be jokio gailesčio, seselės ir reikalauja kraujo. Dažnai ir daug. Tokiu atveju gailestingas seseles tikrai negalima vadinti gailestingomis. Siūliau daryti biznį su jomis, baš na baš, lygiomis, mainyti kraują į alų. Nesutiko. Nieko nepešiau. Kitos vėl, ateina tikrinti pulsą, kitos kraujo spaudimą ir taip toliau, kol sako važiuok namo. Matyt kai kam patinka toks kankinimo būdas, kai apkabinėtus priklijuotus lipdukus be pasigailėjimo lupa su plaukais. Būū! Dabar džiaugiuosi namų rojumi. Kaip ilgai, nežinau. Gal graborius turi daugiau žinių.


Dabar seka politika kurią pradedame šūkiu „Let‘s go Brandon“.


Kas Amerikos prezidentas? Pagal Bidono nusikalbėjimą turime viceprezidentę paaukštintą į prezidentės postą. Bidonui vadovaujant, JAV Kongresas nereikalingas, nes pats Bidonas leidžia įstatymus. Debilas.


Pafilosuokime.

Politiniu atžvilgiu Baltieji Rūmai randasi apgailėtinoje padėtyje. Bidonas nesugeba atlikti savo pareigų. Jis su savo nusikalbėjimais tapo pajuokų objektu. Jo atstatymui iš prezidentinių pareigų apkaltinimui medžiagos yra net perdaug. Tai kame reikalas?

Prezidento apkaltinimui medžiagą US Senatui teikia JAV Atstovų Rūmai. Pagal JAV Konstituciją, JAV Atstovų Rūmai apkaltina prezidentą, o US Senatas teisia. Tą jau pastebėjome kaip ponia US Atstovų Rūmų pirmininkė, norėdama atsikratyti teisėtai išrinkto prezidento Trump‘o, net du kartus stengėsi nebūtais dalykais apkaltinant jį, atstatydinti. Ji griežtai laikė ir tebelaiko savo demokratų frakciją Kongrese prispaudusi savo padu. Pasigailėjimo nėra.

Atstačius prezidentą, demokratai US Senate nebeturėtų daugumą, nes tą daugumą palaiko tiktai US viceprezidentės balsas. US viceprezidentas(ė) yra US Senato pirmininkas(ė) ir balsuoja tiktai tuomet kai Senate balsai pasiskirsto lygiomis. Dabartiniu metu US Senatas susideda iš 50/50 santykio. Taigi tas dabartinės viceprezidentės balsas yra labai svarus. Jeigu ši viceprezidentė tampa US prezidente, tai pagal US Konstituciją tiktai US prezidentas(ė) turi išskirtiną teisę pasirinkti viceprezidentą(ę). Klausimas reiškiasi ar Senatas tvirtins pasirinktą viceprezidentą(ę). Aišku, spėliojimų turime įvairių, bet nežinome kuris tikras.

Mums gerai žinoma, jog Bidonas nepajėgus atlikti savo pareigų, kaip kad jas atliko prezidentas Trump. Trump‘ui prezidentaujant rusai ir kinai ginklais nežvangino.

Taip pat mums žinoma jog viceprezidentė tapusi prezidente nesugebės atlikti savo pareigų, nes ji tinka tiktai turistinėms kelionėms mokesčių mokėtojų sąskaita. Manau, tuomet progą nepraleistų Atstovų Rūmų pirmininkė ją atstatydinti ir pati taptų US prezidente, viceprezidentu pasirinkdama jai labai paklusnų asmenį, dabartinį US Senato daugumos vadą Schumerį. Šansai maži, kad taip įvyktų, nes respublikonai ir dalis demokratų jos nenori, nes ji perdaug politiškai prisidirbusi, dvokia. Ji perdaug prasikaltusi bet kokiai mandagumo etikai. Teko stebėti, kartu su visu pasauliu, kai ji su Schumeriu pakviesti pas prezidentą pasitarimui, demonstratyviai atsistojo ir Schumeriui sekant abudu išėjo iš pasitarimo. Kur jos ir jos satrapo pagarba aukščiausiam valstybės pareigūnui, šalies vadovui? Dar kartą ji parodė savo neišprusimą suplėšydama ir išmesdama į šiukšlių dėžę US prezidento Trump‘o State of the Union kalbos tekstą. Ir tą viską ji darė visam pasauliui stebint. Tai yra savos šalies niekinimas, o elgesys atitinka niekšiškumui. Stalinui būtų darbo.


Rusijos Putinas, aiškiai pastebimai įsivarė save į beviltišką kampą. Sutraukęs daug kariuomenės į Ukrainos pasienį, stato vakarams ultimatumus. Atitraukti kariuomenę be pastebimų laimėjimų iš vakarų valstybių, Putinui gali būti savižudybė arba peilis į nugarą. Kaip jis paaiškintų tautai koks jis didis vadas, kad tauta galėtų juo pasitikėti. Naujų žemių taip pat neužėmęs nėra kuo girtis. Pats Putinas yra pasakęs, jog Rusiją sunaikinti iš išorės neįmanoma. Ją galima sunaikinti arba pati gali susinaikinti tiktai iš vidaus. Čia jis pataikė į taikinį. Atrodo, jog tokiais žodžiais, skaitant tarp eilučių, jis pasakė jog rusų gyvenime verda neapykanta valdžiai. Patiems rusams kyla klausimas, kaip ilgai jų padėtis nesikeis, kuomet visame pasaulyje pragyvenimo lygis didėja. Ar rusų kariuomenė patikima ir ar jam ištikima? Technika? Manau, jog visiems žinomi jų raketų specai vertinami kaip, sugebantys numušti keleivinius lėktuvus ir, virš Viduržemio jūros, net savus du naikintuvus. Neturint draugų pasaulyje, rusai barškina ginklais. Kokia šalis gali norėti su jais draugystės, kurios jie niekuomet nepripažino. Europoje, kur rusų kario batas mindžiojo žemę, ten iki šiol žolė blogai auga. Pažvelkime į sovietų laikų sukilimus rytų Berlyne, Čekoslovakijoje ir Vengrijoje. Draugų rusai ten niekuomet neturėjo. Didžiausi rusų priešai yra lenkai, patyrę dvi „Katynes“. Dabar, per prievartą nori vėl išprievartauti Ukrainą bei įsigyti dar didesnį priešą.


Turkija, gamindama gerus, patikimus, efektyvius bei pigius „Dronus“, jais aprūpindama Ukrainą, praranda rusų „draugystę“. (Dronas -  radijo bangomis valdomas nepilotinis lėktuvas/laivas). Rusams nepatinka. Bet, turkai lieka turkais. Juk turkai numušė du rusų naikintuvus įsibrovusius į jų erdvę. Putinas tiktai pastrypčiojo, paburnojo ir nurimo. Rusija iš visų pusių apsupta jos nedraugais, kaltina vakarus. Ar nevertėtų rusams pažvelgti į veidrodį ir pamatyti savo kreivą snukį, įsitikinant jog pasaulio pabaisa yra tiktai pati Rusija. Bet ar maskolius gali būti kitoks?


Buvęs Kremliaus ideologas, Vladislavas Surkovas, aprašė Rusijos išlikimo sąlygas. „Rusija plėsis todėl, kad tai yra fizika. Per šimtmečius Rusijos valstybė su savo rūsčiu ir nejudriu politiniu interjeru išlikdavo tik dėl nenumaldomo siekio peržengti savo ribas. Ji jau seniai pamiršo, o greičiausiai niekada ir nemokėjo išsilaikyti kitokiais būdais“, - rašo Surkovas. Be komentarų, maskolius lieka maskoliumi.


O  mes, pradėkime Naujus Metus, garsiai šaukdami: „Let‘s go Brandon“. 2022 01-06Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos