Kalėdinės šventės Čikagos Lituanistinėje mokykloje

Šventos Kalėdos - pati gražiausia ir svarbiausia šventė daugeliui iš mūsų. Su didžiausiu nekantrumu šių švenčių laukia vaikai, ypač susitikimo su Kalėdų seneliu. Mažieji ikimokyklinukai, šventei ruošiasi net kelis šeštadienius: mokosi šokių, dainelių, eilėraščių, piešia Kalėdų seneliui laiškus.

Gruodžio 18 dieną Čikagos Lituanistinėje mokykloje, jau nuo pat ankstaus ryto šurmuliavo gera nuotaika, nes visi žinojo, kad greitai atvyks taip ilgai lauktas svečias iš Šiaurės. Mokinukai, padedami savo klasės mokytojų paruošė vaidinimą: “Mažas elniukas ieško Šv.Kalėdų“. Tai buvo nuotaikingas vaidinimas, kaip mažas, vienišas elniukas ( mokytoja Sandra Abrutienė) miške ieškojo Šv. Kalėdų ir draugų, kartu sutikti šventę. 

Pirmiausia jis sutiko mažus, pūkuotus kiškučius ( ‘‘Kiškių klasė“ mokytojos: Silvija Eglynaitė ir Rasa Zakarauskienė). Po pačių mažiausių pasirodymo elniukas prisiminė, kad miške dar gyvena ir nykštukai. Surado juos po mažais kelmeliais ir pakvietė kartu sutikti šventę (“ Vaikų ratelio klasė“ mokytojos: Sandra Abrutienė ir Skirmanta Orintienė). Nykštukai padeklamavo eilėraštuką ir sušoko linksmą šokį. Staiga miške pakilo vėjas ir pradėjo snigti. Pasirodė snaigės ir ledinukai. Tai “Darželio klasė“, kurios mokytojos: Romana Samoška ir Ugnė Slavikaitė. Šie mokinukai šoko, dainavo ir deklamavo.

O kokia gi šventė be Kalėdų senelio. Po vaidinimo, visi vaikučiai pradėjo žvalgytis į duris ir šaukti  senelį.

Kiek daug džiaugsmo sužibo mažose akutėse, kai pagaliau pasirodė taip ilgai lauktas svečias. Visi mandagiai pasisveikino ir pakvietė senelį atsisėsti, juk jis taip ilgai keliavo ir labai pavargo. Kol senelis ilsėjosi mokinukai jam padainavo keletą dainelių (mokytoja Evelina Karalienė) ir pašoko kartu su šokių mokytoja Onute Cvilikiene, šokiams grojo muzikos mokytoja Rasa Stanevičienė.

Kai jau buvo parodyti visi išmokti šokiai ir nuskambėjo dainelės, vaikučiai prašė Kalėdų senelį parodyti, ką jis turi maiše. Senelis padėkojo mažiesiems už gražią programėlę ir išdalino dovanėles.

‘‘ Iki pasimatymo kitais metais ! “- ištarė visi išeinančiam Kalėdų seneliui. “Lauksime ir vėl ateinant ! “...


  Į tą pačią salę susirinko ir 1-4kl. mokiniai, pasipuošę šventiniais kostiumais. Antros klasės “piratai” vadovaujami mokytojos Daivos Juzėnas savo kelionėje ieškojo Kalėdų senelio. Jie sutiko papūgėles (3kl. mok.Rita Gudzevičienė), atkeliavę į Lietuvą sutiko lietuvaičius (4kl. mok. Danutė Petraitienė). Savo kelionėje piratai sutiko net ir snaiges su nykštukais (1kl. mok Jovita Zakarauskienė). Visi mokiniai sakė eilėraščius, šoko ir dainavo. Jiems padėjo mokytojos Evelina Karalienė, Onutė Cvilikienė ir Rasa Stanevičienė. Šventę vainikavo Kalėdų senelio pasirodymas. Trumpai pasikalbėjęs, pašokęs jis atidavė maišus su vaikų dovanėlėmis ir išskubėjo pas kitus vaikučius. 

  Labai smagi buvo vyresniųjų klasių Kalėdų šventė. Šventės tema – šventinis fantastinis kostiumas. 6 –10 klasės tam ruošėsi labai rimtai. Per dailės pamokas visi piešė kostiumų eskizus, tada su tėvelių pagalba bandė juos pasigaminti. Ir ko tik nebuvo: karžygiai, fantastiški medžiai, išsilankstančios dėžės...  Sulaukus  smagaus Kalėdų senelio, prasidėjo šou. Visi dalyviai, kaip ir dera, praėjo raudonu kilimu, o jų mokytojos pristatė kostiumus. Po pasirodymų visi susėdo prie vaišėmis apkrautų stalų. Pasakęs žodį, Kalėdų senelis pasivaišino prie kiekvieno stalo ir iškeliavo toliau. Salėje dar ilgai vyko vaišių šurmulys, buvo aptarinėjama šventė. Ačiū šokių mokytojai Vilmai Vaičienei už šventės įdėją ir jos organizavimą.

  O Čiurlionio galerijoje tradiciškai vyko penktokų Kūčių vakarienė. Vadovaujami mokytojos Daivos Miliūnienės mokiniai apsirengę tautiniais rūbais tėveliams pasakojo Kūčių tradicijas, burtus ir prietarus. Visi kartu puošė eglutę ir vaišinosi kūčių valgiais. Penktokai išmoko, o ir kitiems tėveliams buvo gera proga prisiminti mūsų senolių tradicijas. 

   Ilgai mokykloje nerimo šurmulys, ilgai degė šviesos. Visi namo išėjo išsinešdami viltį ir tikėjimą, meilę ir pasitikėjimą. Išėjo namo, kad susitiktų kitais 2022 metais...
Skirmanta Orintienė

Vaikų ratelio mokytoja


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės