Tokios tokelės (110) POLITIKA
Bidonas deda pastangas apeiti įstatymą grįžimui į UNESCO. Jis gan gerai žino, jog įstatymą gali pravesti tiktai JAV Kongresas. Ta JT organizacija yra persisunkusi komunistine ideologija. Bet jai labai reikalingi pinigai išsilaikymui. Nors toje organizacijoje dominuoja kinų politika ir korupcija, ji (ta organizacija) reikalauja lėšų jos išlaikymui, kurių kinai neįneša. Kol Amerika buvo toje organizacijoje, jos įnašas buvo didžiausias ir naudojamas Amerikos dergimui. Trump‘o Amerika pasakė „ No Honey, no money“. Bet Bidonas, apeidamas įstatymą, nori grįžti į tą organizaciją, ją išlaikyti, kad ji ir vėl galėtų dergti Ameriką. Ta organizacija begėdiškai kando ranką kuri ją maitino.  Trump‘as, būdamas prezidentu, pasakė, jie mūsų pinigais mus nedergs. In the Trump administration, it was „Make America Great Again”, in the Biden administration, it’s „HAA—Humiliate America Again.” (Epoch Times“).


Jemeno pilietinio karo banditų organizaciją „Houthi“, prezidentas Trump‘as buvo įrašęs į juodą knygą „Lista negra“, o šis, Bidonas, tą banditų gaują išteisino gaudamas užsipelniusį iš jų atlyginimą. Jie pažeidė tarptautinius susitarimus, užimdami Jemene JAV ambasadą ir jos apsauginius laikydami įkaitais. Ambasada Jemene buvo nebeveikli. Ji buvo iškelta iš Jemeno, bet turtas likęs. Neabejoju, kad šis Bidonas pasiūlys tiems banditams stambią sumą pinigų, kad jie apleistų JAV ambasados teritoriją. Koks tikslas, žiūrint banditų akimis, šturmuoti neveikiančią ambasadą, jeigu neįmanoma pasipinigauti. Juk Bidonas nebuvo šykštus net Afganistano talibanams. 


Man, Amerikoje gyvenant nuo 1962 m. Kovo mėnesio, dar neteko pajusti tokio „darbštaus“ Ameriką naikinančio JAV prezidento, kaip šis Bidonas. Visur aiškiai kalbama jog jo nenormalumo liga nepateisinamai pažengusi, todėl jis net nesupranta jog jis yra krašto problema. Debilas. Jis sugeba problemas dauginti, negalvodamas kaip jas spręsti. Vėliausiu laiku jis nutarė į banko valdytojus siūlyti Kazachstano imigrantę, komunistinį išsilavinimą įgijusiai Maskvoje, ir tapusiai aršiai komunistei. Ji viešai pasisako prieš kapitalizmą. Gal dėlto ji dar įdomesnė mums lietuviams, nes jos pirmas vardas yra Saulė, o pavardė Omarova. Vardas sako, jog ji gali būti lietuvaitė, tremtinių tėvų, arba ten nusikrausčiusių lietuvių duktė ištekėjusi už vietinio. Chruščiovo laikais, pildant jo užgaidas, daug mechanizatorių iš Lietuvos buvo komandiruojami prikelti tos respublikos velėnas. Žinome, jog Chruščiovo užgaidos buvo „politika“, be jokių prieštaravimų. Netikėtina, kad to krašto kalboje, jos vardų sąraše, būtų toks lietuviškas vardas.


Demokratai ilgą laiką buvę valstijų legislatūrose, pralaimėdami rinkimus spardosi, savo elgesiu rodantys, kad jie pralaimėti negalėjo. Jie valdžiose įsitaisę lyg sovietiniai okupantai Pabaltijo kraštuose, jautėsi nenugalimi. Jie tinka tiktai į „Durnių Laivo“ kapitonus ar įgulą. Jie užmiršo, kad dar yra liaudis, kuri balsuoja ir, kad lazda turi du galus. Balsavimų duomenys aiškūs.


Atsimename, kai prezidentas Trump buvo už valstybės vairo, ta „Durnių Laivo“ įgula buvo apkrovusi federalinius teismus, įskaitant ir šalies AT, įvairiomis bereikalingomis bylomis, kurias Trump‘as daugumoje laimėjo. Dabar padėčiai pasikeitus, teismai apkrauti skundais apie vogtų balsų prezidento konstitucinius pažeidimus, kurių sprendimai jam daugumoje nepalankūs. Gaunant tokius nepalankius teismų sprendimus, manau, jog jeigu ne debilas, pats nesusigaudo Konstitucijoje, tai privalėtų keisti patarėjus. O generalinį prokurorą, kuris yra iškamša, vykdantis Bidono Konstitucijai prieštaraujančias užduotis, išmesti iš tų garbingų pareigų, nes jis jų nevertas.


Daugelis JAV valstijų priešinasi  Bidono diktatūriniams įsakymams, prieštaraujantiems JAV Konstitucijai. Labiausiai pasižymėjusi yra Floridos valstija, valdoma respublikono gubernatoriaus. Didžiausias pasipriešinimas Bidonui yra dėl jo įsakymo privalomai skiepytis įmonių darbuotojams kurių yra virš šimto samdinių. Nors federaliniai teismai laikinai sustabdė jo įsakymą, bet jis nerimsta, bandant apeiti teismo sprendimą. Ko vertas toks „mulkis“ negerbiantis teismo nutarimų.


Rytų fronte. Lukašenka įsivaizdavo, kad jis didis galiūnas, dėl Europos Sąjungos jo valstybei apribojimų sugriežtinimų, pradėjo, tikriausiai neatsiklausęs savo viršininko Putino, pasišokinėdamas ant vienos kojos, grasinti ES, jog jis gali užsukti dujų čiaupą, kuriuo teka rusiškos dujos iš Rusijos per Baltarusiją į ES. Bet Putinas neleido tam „berniukui“ ilgiau džiaugtis tokiu įsivaizdavimu. Putinas uždraudė jam kišti nagus prie dujotiekio, nes rusų oligarchams (ne Rusijai) reikalingi pinigai gaunami už dujas. Aišku, Putinas pasiliko sau teisę tvarkyti dujų tiekimą ES. Oligarchų gaujai, sumažėjus apetitui pinigams, dujų tiekimas be jokio paaiškinimo gali būti nutrauktas. Garantijų iš rusų pusės niekuomet nebuvo, jų ir dabar nėra. Jeigu ir yra sutartys, rusai tiktai jiems parankiu momentu sugeba jas panaikinti. Juk ta puslaukinių barbarų gauja sulindusi Kremliuje valdo dujas. Jeigu maskolius nebūtų barbaras, jis nebūtų maskolius.


Kinija grūmoja Australijai už priklausymą  AUKUS (Australija, United Kingdom ir United States) paktui, kurį jie skelbia nukreiptu prieš Kiniją apsaugant Taivaną (ROC = Republic of China) nuo komunistinės Kinijos agresijos prievartiniu būdu jį prisijungti. Nuo dienos žemyninei Kinijai tapus komunistine, tokie grasinimai, be pertraukos, tęsiasi iki dabar. Aišku, jie niekuomet ir nesustos. Grasinimai tokiais ir liks, nes komunistinė Kinijai gerai žino jog visos vandenyno aplinkinės valstybės yra sudariusios paktą apsisaugojimui nuo komunistinės Kinijos grobuoniškų užmačių. Tos jėgos komunistinė Kinija prisibijo. Taip pat jie gerai žino, jog Taivano piliečiai, žinodami apie komunistines represijas žemyne, niekuomet laisvu noru nepasiduos komunistinės Kinijos okupuojami. Komunistinė Kinija jokių žmogaus teisių nepripažįsta. Tai didelė valstybė vykdanti bei toleruojanti žmonių vergiją.


Washington, D.C., vyksta nesuprantami dalykai. Bidonas, apie kurį jokia žiniasklaida dar nėra paskelbusi teigiamų žinių, vis dar prezidentūroje. Kaltiname legislatūros „bobą“, kuri visų  priešakyje, nieko nemato ir nesibaido. Nesibaido? Ji pralaimėjusi visuose frontuose nebeturi ko prarasti. Ji mato savo negarbingą galą. Jai tapti prezidente nepavyks, nes ja tapti gali tiktai dabartinė viceprezidentė. Kad taip įvyktų, reikia atsikratyti prezidentu. Jos pavydas, užleisti tokias pareigas kitai „bobai“ tokių dalykų neleidžia. Toliau. Viceprezidentė tapusi prezidente privalo pasirinkti viceprezidentą arba viceprezidentę, kurią (į) privalo tvirtinti Senatas 60/40 balsų santykiu. Dabartinis balsų santykis Senate yra 50/50 + 1, viceprezidentės lemiamas balsas. Sunkus, galbūt net neįmanomas, viceprezidento ar viceprezidentės Senate tvirtinimas, kurį galėtumėm lyginti kaip kelnių apsivilkimą per galvą. Kiek Amerika ir jos gyventojai dėl tokios demokratų debiliškos politikos, vogtais balsais įstačius Bidoną į prezidentūrą nukenčia, niekam nerūpi. Svarbu, visiems išsaugoti savo kailį. Taigi, Washington‘e pučia nenuspėjami vėjai. „Nors aš debilas, bet esu valdžia“, taip galvoja Bidonas. „Bet kokie prieštaravimai draudžiami. Nežiūrėkite ką darau, bet klausykite ką sakau“. Įsakau? Diktatūra? Skandavimas „Let‘s go Brandon“, lyg banga ritasi didėdama po visą kraštą. Tas skandavimas jau pasigirdo ir vienoje Washington, D.C. bažnyčioje. Jis nebesustabdomas. Prisidėkime ir mes, prie daugumos, teisingai mąstančių, skanduodami: „Let‘s go Brandon“!
2021-11-18


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos