Tokios tokelės (99) ApžvalgaNesuprantami dalykai dedasi Baltuosiuose Rūmuose. Kas valdo esamąjį prezidentą? Kokią galią prezidento vardu kalbėti su Kanados premjeru turi Hillary Clinton?


Afganistane, Kabule, Talibano banditai eina nuo durų iki durų ieškodami asmenų dirbusių amerikiečiams. Surastus žiauriai karia. Nesuprantamu būdu, Talibanai įsigijo dokumentaciją iš Amerikos ambasados, rodančius, kas gavo atlyginimus už tarnavimą Amerikai. Ta dokumentacija palengvina banditų darbą. Bidonui nei šilta nei šalta. Jeigu jis negali pasirūpinti savais piliečiais Talibano užimtame Afganistane, tai Afganistano Amerikos draugai dirbę amerikiečiams jam iš vis nerūpi. Tai bent „prezidentas“. Talibanai kontroliuoja visus priėjimus į Kabulo oro uostą. Jie stato savo sąlygas, kas gali išvykti, kas ne. Jie, turėdami Amerikos piliečius po savo kontrole, gali Bidonui statyti neišpildomus reikalavimus. Tai Amerikos tragedija. JAV Kongrese girdime vis daugiau balsų jo atstatydinimui. Tokie įvykiai demokratams drebina kinkas. Ir ne be reikalo. Atstatydinus prezidentą, viceprezidentė tampa prezidente. Senate balsai pasidalinę lygiomis 50/50. Viceprezidentė, tapusi prezidente, nebetenka persvaros balso Senate. Čia ir gaunasi demokratų drebėjimas. Prezidentė privalo skirti naują viceprezidentą-ę. Senatas tampa aklagatviu.


Talibanai stato ultimatumus Bidonui, laikytis rugpjūčio 31 dienos sutarimo, išvedant kariuomenę iš Afganistano. Talibanai tiesiog nenugalimi, kaip ir tarakonai. Jie, iki šiol, išgyvenę rusų ir amerikiečių okupacijas, išsilaikė kalnų urvuose. Dabar, patyrę laimėjimą, Talibanai su niekuo nesiskaito, ir jų amerikietiškas grobis sunkiai aprašomas. Tik nežinia kam tas grobis teks. Jie, visa užgrobta amerikiečių technika naudotis nesugebės. Juk jiems, kalnų banditams, pasisekė pagrobti apie 2000 šarvuočių, 40 lėktuvų ir nesuskaitomą kiekį kulkosvaidžių.


Milijonai dolerių sukišti į Afganistaną ir palikti Talibano banditams Bidonui nieko nereiškia, bet savus piliečius gelbstint iš Talibano nagų reikalaujama po 2000 dolerių. Pasitvirtina posakis, kad skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas. Bidonui, savų amerikiečių gyvybės ir likimai nė motais. Jis „prezidentas“, praradęs bet kokį žmogiškumą ir sąžiningumą. Laikai, bei valdančiųjų galvojimai, keičiasi. Niekas valdžioje, respublikonai ar demokratai, neprisimena, arba nenori prisiminti, 1863 metais lapkričio 19 dieną, Gettysburge pasakytą, tuometinio prezidento, Lincoln‘o kalbą, kurios dalį cituoju: “that this nation, under God, shall have a new birth of freedom and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth“. Ar matome savo ausis? Visuomet, iš politikierių, girdime tiktai gražiausius bereikšmius pasisakymus ir pažadus, ir mes jais aklai tikime. O Dievas? Kiti sako, jog negerai perdaug lysti Dievui į akis. Rezultatai aiškūs. Viršų ima vaivorykštinis judėjimas.


Pagal vėliausias žinias, tas 2000 dolerių evakuacijos mokestis atšauktas. Kokius kelius nuo Ainošiaus iki Kaipošiaus, jau susimokėjusiems teks pakeliauti atgaunant įmokas? Valdžios sugeba skubiai pinigus paimti, bet grąžinti nesiskubina. 


Napoleonas yra sakęs, valstybė kuri nenori maitinti savą kariuomenę, maitins svetimą. Taip, Afganistane jos kariuomenė nesugebėjo tarnauti tautai, kovoti prieš radikaliuosius islamistus – talibanus. Įvesta svetima kariuomenė, liko svetima krašto papročiams. Reikia atminti, kad šalį, iš viduramžių papročių, paversti demokratine valstybe, jėga, neįmanoma. Kraštas, nuo viršūnių apipintas korupcijos voratinkliu. Afganistane buvo ir liks islamizmas. Svetimų pajėgų įvedimas ir jos išlaikymas milžiniškomis sumomis, nepasiteisino. Svetima kariuomenė, be krašto kariuomenės, negali viena kovoti su islamizmo viduramžių papročiais. Islamizmas yra to krašto šventa tikyba, ir ją užgauti niekam nevalia. Nors talibanai tapo krašto šeimininkais, valdyti kraštą jiems bus nelengva, nes perdaug gyventojų yra paragavę vakarietiškos kultūros ir jos įvairumų. Kokį derlių duos pasėta vakarietiška sėkla, mums dar nežinoma. Laikas parodys.


Su Afganistanu sieną turinčios valstybės baiminasi pabėgėlių antplūdžiu. Baimės apimtas yra ir Putin‘as, įspėdamas pasieniečius, jog tarp pabėgėlių gali rastis ir Talibano kovotojų, kurie tęstų savo pragarišką veiklą ir Rusijoje. Būgštavimas yra pagrįstas. Gal ir Putin‘as taps pabėgėliu, kaip kad Afganistano prezidentas, pabėgęs su milžiniška suma pinigų. Arba kaip vagis, buvęs Ukrainos prezidentas, Janukovičius? Kur jis dabar? 


Illinois gubernatorius žada kovoti už mūsų gerovę. Jis, tikriausiai, galvoja kovoti už savo gerovę. Mūsų gerovė jam nerūpi. Jis turtingas. Jis sotus, nesuprantantis alkano. Nesuprantamai jis, apie „vogtų balsų“ prezidentą ir Afganistano įvykius net neužsimena.


Prezidentaujant Trump‘ui, spauda surasdavo būtų ir nebūtų prezidento nusižengimų, ir juos padauginę skelbdavo amerikiečiams. Dabar, turint tvirčiausius įrodymus, spaudai nėra reikalo išsigalvojimams. Kalbame ne apie prezidento nusikaltimus, bet apie jo nesugebėjimą vadovauti. Vogtų balsų prezidentas daro išsišokimus vieną po kito. Šį kartą, norėdamas patenkinti BLM ir panašų judėjimą sporte, jis niekšiškai klaupiasi prie daugelio JAV vėliavų. Manau, jam privalu būtų žinoti, jog klauptis privaloma tiktai prieš kryžių. Ką jis nori, tokiu savo „išmintingumu“ įrodyti amerikiečiams? Ar ne vertėtų jam verčiau klauptis prie „psichuškos“ durų? Laikas.  


Piliečiai reikalauja atsistatydinimo, o Kongreso atstovai nori jį prievarta atstatydinti. Reiškia, balsai ir nuomonės prezidentui nepalankios, bet jis, pasitikėdamas patarėjų „protingumu“, nežada apleisti sostą savo valia. Prezidentas Trump, tiesiai į akis pasako, jog Bidonas prezidento pareigoms visiškai netinkamas. Teko, anksčiau, matyti TV žiniose, pandemijos aukščiausiame lygyje, kaip asmenys nepriekaištingais, net ir prabangiais, automobiliais atvyksta pasiimti dovanojamų maisto produktų. Kodėl aš taip negaliu? Tokia Bidono politika, jūs balsuokite už mus, o mes jus šelpsime ir jums dirbti ne(be)reikės.  Dėl tokios politikos, mes patiriame ant savo kailių žymią infliaciją, bedarbystę ir žmonių, galinčių dirbti, šelpimą ir nelegalią imigraciją, kuriuos Trump‘as buvo žymiai sumažinęs. Trump‘as laikėsi kapitalistinės sistemos principų. O kapitalistinė sistema yra Amerikos pamatai. Bidonas neturi jokių principų. Jis yra manipuliuojamas įvairių savanaudiškų patarėjų, kurie jį žudo.


Benaršant kompiuteryje, aptikau žinutę, kad Bidono administracija buvo pasiruošusi siųsti Afganistano talibams 460 milijonų dolerių pašalpą. Mat, yra toks Tarptautinis Valiutos Fondas, kurio dosniausias rėmėjas yra JAV. Tas fondas dalina pinigus, net save skaitančiomis industrinėmis galybėmis kaip Rusijai, 18 milijardų; Kinijai nedaug, tiktai 22 milijardus. Už ką? Iranas gauna 3,5 milijardų, o Sirija 900 milijonų. Gauna pašalpą ir Venezuela. Taigi, vėl tas pats klausimas, už ką tos valstybės gauna Amerikos žmonių uždirbtų pinigų pašalpą? Laikas pasauliui pasakyti, jog dovanų karalius dar negimęs. Tą padaryti gali tiktai Trump‘as. Dėka pastabaus Senatoriaus John Kennedy (R-LA), pinigų pervedimas Afganams sustabdytas. Kaip pastebime, „šalpos“ pinigų gauna Amerikos nedraugai. Trumpas būdamas prezidentu tą praktiką sustabdyti, su demokratų dauguma atstovų rūmuose, negalėjo. Trump‘as, būdamas prezidentu, demokratams nepritariant, sustabdė JAV veiklą kai kuriose Jungtinių Tautų padaliniuose. Tad tikėkimės, išrinkdami Trump‘ą prezidentu ir atstovų bei Senato rūmuose respublikonų daugumą, bus galima tą, Amerikai kenksmingą, praktiką sustabdyti. Trump‘as jokiu būdu neleis švaistytis tokiomis sumomis mūsų nedraugams.


 Gražiai šypsanti viceprezidentė keliauja po Azijos pasaulį. Tikslo nežinome. Galbūt, ji siūlys piniginių dovanų mūsų nedraugams, patvirtindama, savo niekšišku bei išdavikišku, nusifotografavimu prie mirusio Vietnamo komunisto diktatoriaus Ho Ši Min būsto, kuris kaltas dėl 60,000 amerikiečių karių žūčių. Tiesiog lenda mūsų nedraugams, be muilo, į užpakalius. Paskirtam darbui ji netinkama, todėl būdama viceprezidente, gali pakeliauti, už mokesčių mokėtojų pinigus, ir pamatyti pasaulį. Ir ji dar turi progą tapti prezidente? Amerika tapo pasaulio pajuoka. Mr. Trump! Where are you? We miss you.  

 

Aukščiausias laikas turėti valstybės vadovą kuris būtų gerbiamas, namuose ir užsieniuose. Dabar laikas pagalvoti ir 2022 rinkimuose duoti respublikonams persvarą JAV Kongrese. O ateinančiuose prezidentiniuose rinkimuose 2024, balsuokime už Trump‘ą ir respublikonų kandidatus. Laikas visiems praregėti, įskaitant ir demokratus. Pasirinkimas tiktai vienas – RESPUBLIKONAI.  


2021-8-25 


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės