Tokios tokelės (98) PolitikaSkaitant įvairias žinias, sunku patikėti, kaip žemai nuslinkęs Bidonas. Kalbame apie naftą. Rašoma, jog Bidonas prašo OPEC (šalių eksportuojančių naftą) padidinti gamybą naftos kainų numušimui. Ar bereikia didesnio idioto? Juk naftą eksportuojamoms šalims nesvarbu benzino pabrangimas Amerikoje. Juk jų tikslas yra pelnas. Kodėl tos šalys turi gaminti daugiau ir pigiau, galėdamos gaminant mažiau parduoti už aukštesnę kainą ir gauti didesnį pelną? 


Antras pagal laipsnį policijos viršininkas neleido „Bagpipes“ orkestrui groti palydint nušautą policininkę į lavoninę. Tokia buvo iki šiol veikianti tradicija. Merė, to viršininko draudimą patvirtino. Ko galime tikėtis iš policijos kai nėra bendradarbiavimo su savo viršininkais ir miesto valdžia. Kriminalas džiaugiasi. Džiaugiasi todėl, kad merė ir policijos viršininkas kalba tiktai lūpomis, bijodami prasižioti ir pasirodyti jog jie dantų neturi.


Afganistanas. Kas buvo vykdoma 20 metų, Afganistano apsaugojimui nuo Talibano banditų, nes patys afganai prieš juos nekovojo, tapo sužlugdyta per trumpą akimirką. Žmonių paniką neįmanoma aprašyti, bet ar galime įsivaizduoti, kaip žmonės sulipę net ant lėktuvo sparnų, jam kylant neišsilaikė ir krito kaip ledai iš dangaus. Ar mūsų smegeninės gali įsivaizduoti tokį vaizdą? Kodėl tokia baimė? Mes, lietuviai, pažystantys komunizmo žiaurumus, suprantame ir užjaučiame tuos nelaimingus vargšus žmones. Tik tiek. Padėti mes jiems negalime, nes jie jau Anapilyje. Negalime padėti net ir kitiems gyviems, nes Talibanas su niekuo nesiskaito ir nieko nepripažįsta. Jie pripažįsta tiktai savo įstatymus ir savo valdžią. Afganistano gyventojai tapo pavergti. Ką kaltinsime? Ne vienas žurnalistas kaltina Amerikos generolus, užmiršdami, kad kariuomenė klauso savo vyriausio vado, kuris yra prezidentas. Taigi, visa kaltė tenka prezidentui. Dabar prezidentas yra plakamas iš visų pusių. Labai, tokiu prezidento atžvilgiu yra pasipiktinęs prezidentas Trump. Imigrantų atžvilgiu, Aukščiausio Teismo sprendimais, Bidonas triuškinamas. Teismas įsakė atstatyti Trumpo nurodymus, kad norintys patekti į Ameriką privalo laukti užsienyje, kol jie galės gauti leidimą vykti ir gyventi Amerikoje. Visur vogtų balsų prezidentui nesiseka. Vis garsiau, ir demokratų partijoje kalbama jog jis neįgalus krašto valdymui. Neįgali krašto valdymui ir jo viceprezidentė. Ar galime tikėti, kad Nancy Pelosi taps Baltųjų Rūmų šeimininke? Jokių šansų. Po Afganistano įvykių, Bidonas vietoje kaklaraiščio pasirišo akmenį po kaklu, kad įsibėgėjęs per pietų pasienio plyšius galėtų pasiekti Rio Grande ir jos dugne rasti ramybę. Bet apie tai dar nesvajokime. Nors demokratai labai įpykę ant Bidono, atstatydinti jį negali, nes tuomet viceprezidentė taptų prezidente, kuri privalėtų pasiskirti naują viceprezidentą-ę, kurį-ią tvirtintų Senatas balsų dauguma. Ar respublikonai sutiktų su pasiūlytu-a kandidatu-e į viceministrus? Dabartiniu metu Senate yra 50/50 senatorių. Viceprezidentė tapusi prezidente praranda savo sveriamą balsą Senate. Demokratai bijo net jo atsistatydinimo. Visas tas cirkas demokratams yra labai nenaudingas. Drąsiai galime tvirtinti, jog vogtų balsų prezidentas tapo iškamša kontroliuojamas aplink jį susispietusio klano. Pietų pasienyje nelegalais labiau rūpinamasi nei savais piliečiais Afganistane. Prezidentui prisiimant atsakomybę dėl Afganistano įvykių, kenčiančiųjų pragaro kančias nepalengvins. Reikės gyventi su protą prarandančiu idiotu.


Dėl to Afganistano prabilo visas pasaulis, įskaitant ir Jungtines Tautas. Visi visur tiktai kalba, o Talibanai nekreipia jokio dėmesio. Talibanų tikslas gyventi ir valdyti viduramžių papročiais. Jie įrodė jog jie nenugalimi, ilgą laiką partizanaudami kalnuose, veikdami iš pasalų. Dabartinė Amerikos valdžia užtraukė gėdą Amerikai, taip staigiai apleisdama Afganistaną, apsijuokindama prieš visą pasaulį. Juk ir rusai negarbingai, be jokio laimėjimo, pasitraukė iš to Afganistano. Kalbama, jog Kinija nori išbandyti savo laimę jame. Talibanui bus nelengva, paveldėjus daug žmonių, jau su vakarietiška nuomone, papročiais, ir kultūra, kas prieštarauja Talibanui.


Amerikoje yra įvairių nuomonių apie Afganistano atidavimą Talibanams. Afganistano adresu pasigirdo ir vienos artistės balsas, kuri lygina respublikonus su teroristais. Artistė, gal turtinga, gal ir ne, gal graži, gal šlykšti, bet proto nei už centą. Artiste galima būti ir su mažu protu, o garsumas išminties nesuteikia. 


Amerikoje prabilo ir darbo unijos. Pasirodo, jog ne respublikonai yra unijų griovikai, bet demokratai, kurie visą laiką laikėsi unijų parama, kurios kartu ir šantažuodavo rinktus atstovus. Dabar, kada šaukštai po pietų, atsipeikėjo ir unijos, pradėjusios viešai girti Trump‘o respublikonų politiką daug darbo vietų suteikimu, kurios tapo panaikintos demokrato prezidento. Irt vėl smūgis demokratams. Dabartiniu metu, demokratai kenčia iš visų pusių. Toks demokratų smukimas, tai atviras kelias, ateinančiuose rinkimuose, respublikonų pergalei.


Nepasiduokime demokratų pažadams. Jiem svarbu išsilaikyti valdžioje, kad ir ateityje galėtų teikti amerikietišką „pagalbą“ tokią, kaip kad darė Afganistane. Trump‘ui esant prezidentu, buvo vykdomas laipsniškas išėjimas iš Afganistano, buvo sutvarkytas pietinis pasienis, naudojome savo alyvą ir daugelio žmonių įdarbinimą. Dabar, vogtų balsų prezidentinei „iškamšai“ vadovaujant, viskas dingo. Tik Australijos šuo Dingo niekur nedingo.


2021-8-18 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos