Tokios tokelės (91) POLITIKAPrezidentas Trump‘as, būdamas verslo žmogus, suprato, jog valdžia yra ne žmonių valdymui. Jis, kur tik buvo įmanoma, naikino nereikalingus įstatymus žmonių varžymui. Ar atsimename „drain the swamp“? Jis tvirtai savo rankose laikė valstybės vairą nekreipdamas dėmesio į demokratų trukdymus. Jam sekėsi. Dabar turime „vogtų balsų“ prezidentą, kuris iki šiol teišmoko tiktai dvi kalbas, t.y. pandemija ir ginklų kontrolė. Valstybės vairą ir vairuoti valstybę jam nė motais, nes tam jis neturi jokio sugebėjimo. Jis savo tikslo siekia leisdamas įsakymus. Žinome, jog įsakymas yra ne įstatymas, nes leisti įstatymus teisė suteikta JAV Kongresui. Kalifornijos gubernatorius, kuris pasižymėjo valdantis savais įsakymais, sulaukė krašto Aukščiausio Teismo sprendimo panaikinant jo įsakymus ir įspėjant, kad įstatymus leidžia Kongresai. Diktatoriams nėra vietos JAV ir valstijų valdžiose. Daug valstijų „gerbdami“ prezidentinius įsakymus, jo visiškai neklauso.


Prezidentas Bidonas, nuvykęs į UK būsimą G7 susitikimą, pareiškė, jog ten taip gražu, kad jis net nenori grįžti į namus. Tai pirmą kartą jo tarti auksiniai žodžiai. Reikia pritarti jam, tegul ten ir lieka. Kodėl jis nesugeba didžiuosius suvienyti ir kartu tarti Putinui piratiškai pagrobto lėktuvo sulaikytus keleivius paleisti be jokių sąlygų, kompensuojant nuostolius. Pažadėjimas pasauliui dovanoti milžiniškus Covid19 vakcinos kiekius, neatleidžia statyti Putinui tų reikalavimų, kuomet jis su juo susitiks akis į akį. Putinas jau pasiūlė apsikeisti cyberkriminaliniais nusikaltėliais. Manau, pasiūlymas neblogas, žinant jog Rusijoje juos globoja pats Putin‘as. Tik ar Putin‘as sutiks būti išduotas JAV? Tai tik Putin‘o tuščia kalba.


Pasibaigus G7 pasitarimui, Cornwall, UK. stebėjau Bidono spaudos konferenciją kur jis nesusigaudydamas maišė Siriją su Libija, prikaišiodamas, jog toje srityje reikia dirbti bendrai su rusais. Tikras debilas. Nejaugi jis nesusigaudo, jog su rusais jokio pasisekimo negali būti. Rusai norėtų, kad Amerika užverstų Siriją pinigais kuriais pasinaudotų tiktai Sirijos diktatorius, kartu ir Rusija. Kalbėdamas toje spaudos konferencijoje jis ir vėl tapo pajuokos objektu.


Sakoma, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Neprieštarauju. Skaičiau Facebook pasirodžiusį straipsnį apie BLM judėjimą. Lieka tiktai klausimas kurlink žengia žmonija? Apie BLM judėjimą, kuris iš įvairių turtingų rėmėjų gavo net 10,6 milijardų dolerių, aiškiai rašo žurnalistas Justas Stankevicius savo straipsnyje Pro Patria, 2021-6-15 d. Kaip matyt straipsnyje sakoma, jog to judėjimo vadovai „stebuklingu“ būdu uždirbo tiek pinigų, kad galėjo įsigyti prabangiuose Kalifornijos rajonuose nekilnojamo turto už milijonines sumas. To judėjimo tikslas yra sunaikinti kapitalizmą, tik nesuprantamai kodėl jie kapitalistus gerbia gaudami savo naikinančiai veiklai milijardines sumas pinigų patys tapdami kapitalistais. Išvada lieka, kad kapitalistai remia tą judėjimą norėdami patys būti sunaikinti. Nebesuprantu. O dar toliau, dar vis gražiau. Minimame straipsnyje rašoma, jog BLM judėjimas pasiūlytas Nobelio Taikos premijai. Ar už turto plėšimus ir naikinimus? Ūi gwalt.  


Bidonas G7 susitikime pasiūlė 40 trilijono dolerių pagalbą pasaulinei infrastruktūrai. Žinau, moku suskaičiuoti iki milijono, gal ir trijų, bet iki trilijono net nesiįdomauju kokį skaičių nulių jis turi. Viena tikrai žinau, jog tai astronomiška suma, kurią padauginus iš 40 pritrūksta smegenų. Gal kas kada apskaičiuos kiek metų truktų spausdinant tokį kiekį dolerių (po vieną dolerį). Jau daug metų kalbama apie globalinį (pasaulinį) pagalbos sutvėrimą, kuria pasinaudotų tiktai diktatoriai, įskaitant ir (ne)galybę turinčią („великая держава“) Rusiją. Aišku, Bidonas tam pritaria, Amerikos žmonių sąskaita šelpti diktatorius. Pasigendame Trump‘o. Norams, kuriems negalėtumėm prieštarauti yra geri, blogi tik, kad eiliniai piliečiai jų nepatiria, nes tomis lėšomis pasinaudoja, vardan tautos, vagys diktatoriai. Įdomu? Blogiausiai, kad tokia parama atsidurtų diktatorių kišenėse. Juk žinome, visi diktatoriai yra gobšūs ir nori vis daugiau. Gal ir Rusija užsigeistų tos paramos, kad Putin‘as su chebra išvogęs visą Rusiją dar daugiau galėtų pasipelnyti. Aš, visuomet rašiau ir tikėjau, jog dovanų karalius dar negimęs. Klydau. Blogai tik, kad tie dovanų karaliai, užmiršdami savo tautą ir valstybę, aprūpina dovanomis tiktai tuos kurie visko turi, tai valstybių valdovai – diktatoriai.


Manau, daugelis matėme Prancūzijos prezidentui skeltą antausį, kuris tikriausiai ir geriausiai būtų pritikęs JAV prezidentui Bidonui. Gaila, kad taip negerai tenka rašyti apie mūsų šalies prezidentą. Iš kito taško žiūrint, nejaugi galime ir privalome garbinti debilus.


Čikagoje yra „Pride Month“. Po to tikriausiai seks „komunistų mėnuo“ ir dar vėliau „fašizmo mėnuo“. Gal dėl tų visų šlykštynių Amerikos vėliava bus nuleista, ir jos vietoje matysime tų šlykštynių plevėsuojančius skudurus. Juk lygios teisės visiems. Čikagos miesto valdžia suįžūlėjo, kad net traukiniuką nudažė šlykščiomis spalvomis. Beliko pasiruošti kito mėnesio „išmintingumui“, ir laukti pranešimo, ar pirmiau bus komunistų kūjis ir pjautuvas, ar fašistų svastika. Gal, dėl „šventos“ ramybės, reklamuoti visus vienu kartu, nes traukinukų yra daug. Juk diskriminuoti negalima. Prisigyvenome. Aišku?


Jau vieša paslaptis. Mūsų, vogtų balsų, prezidentas rodydamas savo proto nesugebėjimus, dalyvaudamas G7 viršūnių suvažiavime, stato į pajuoką ne tik save, bet ir Ameriką. Kas bus kai  jis susitiks su Putin'u? Anas sugebės jį išvanoti nebeatpažįstamai. Laukiame vis naujų žinių, kurios net nepateisina dviejų prezidentų susitikimą. Kaip kad ir buvo tikimasi, Putin‘as atvyko į pasitarimą patvirtinti savo kietą nusistatymą, jog jis yra valdovas ir jokių išimčių būti negali. Negali būti jokių kalbų apie Krymą, Rytų Ukrainą ir dabar ore piratišką lėktuvo užgrobimą, kurį atliko jo satrapas Lukašenka jo pritarimu ir leidimu. Protestuotojas Navalnas, pagal Putin‘ą, yra vietoje kurioje ir privalo būti – tai kalėjime. Kalbos apie sustabdymą kibernetinių atakų, kurios yra globojamos Rusijos prezidento Putin‘o, yra bevertės. Ambasadorių grįžimas į savus postus ir dialogo tęsimas per juos, tai tiktai vienintelis susitarimas. Neužmirškime, jog Putin‘as į pasitarimą vyko gerai pasiruošęs nedaryti niekur jokių nuolaidų. Egzaminą Putin‘as išlaikė. Apie Bidono sėkmę ar nesėkmę kalbų bus dar labai daug. Prezidentas Trump‘as jau pareiškė, jog pasitarimą laimėjo Putin‘as.


Namuose, kur tik perskaičiuojami 2020 rinkimų rezultatai, tikrintojai randa vien tik nesąžiningumus kopijuojant balsų biuletenius Bidono naudai ir kitus nesąžiningumus demokratų naudai. Balsavimų reguliavimas suteiktas valstijoms. Balsuoti teisę turi visi JAV piliečiai, išskyrus numirėlius, neregistruotus pakeleivius, ir pakartojančiai balsuojančius. Negalima taip pat balsuoti už kitus asmenis, nesvarbu kokie įgaliojimai. Nesuteikus piliečiams galimybės balsuoti yra nusižengimas federaliniams įstatymams. Ar demokratams tai svarbu? Ordnung muss sein.


Mūsų prezidentas labai dosnus, suteikdamas išmaldas nedirbantiesiems. Tos, tų nedirbančiųjų išmaldos, viršija kai kurių anksčiau dirbusiųjų pajamas. Reiškia ieškoti darbo ir dirbti nėra tikslo. Turint darbą padidėja išlaidos kaip, automobilis, degalai ir t.t.. Užtat visuomet darbus randa nelegalūs imigrantai. Tų nedirbančiųjų skaičius balsavimuose yra demokratų viltis.


Dar prisimena laikai, kai Lozoraitis nelaimėjo prezidentinius rinkimus Lietuvoje, daug moterėlių, čia Čikagoje, liejo ašaras žliumbdamos, kad jis yra mūsų vilties prezidentas. Politika ašarų nemėgsta. Lozoraičiui nebebuvo vilties atsigauti, bet Trump‘as tą viltį turi. Šį principą panaudojus, sakyčiau, jog Trump‘as lieka Amerikos vilčių prezidentu.    


2021-6-17     


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos