Tokios tokelės (87) Politika
Kas rašė prezidento Biden‘o kalbą, sakytą JAV Senatui? Analizuojant kalbą, atrodo, jog turime tikrą stebukladarį Baltuosiuose Rūmuose. Tokių pasigyrimo stebuklų dar nei vienas prezidentas per pirmąsias šimtą dienų dar nėra pasiekęs. Pranešimas apie tokius stebuklingus pasiekimus, leidžia suprasti, jog kalbos rašytojai viešai norėjo įrodyti apie Bidono bukumą, jo nesugebėjimą pareigose. Jis tik nesugebėjo pranešti, ką jis dar nesugriovė savo pirmtako palikime. O mes suprantame, jog jis per šimtą dienų pridirbo be galo daug kiaulysčių. Pietinėje valstybės sienoje jis atidarė ir vis dar atidaro naujų skylių nelegalams. „Stebuklas“? Iranas pradėjo kabinėtis prie Amerikos laivų esančių Persijos įlankoje. Bidonas iškėlė rankas. Čia jau nebe „stebuklas“. Trump‘as tokius iraniečius be gailesčio naikino. Rusija ir Kinija pradėjo grasinti kaimyninėms valstybėms, ko vengė daryti Trump‘ui būnant valdžioje. Taigi, vyksta visa eilė gėdingų Amerikai „stebuklų“. Kodėl? Atsakymas gali būti vienas – nesugebėjimas išlaikyti Ameriką prideramai aukštame lygyje demokratijos srityje, bei vadovaujant pasauliui. Tai labai gėdingas pasiekimas per pirmąsias šimtą dienų. Kas bus po keturių metų? Klausimas išlieka, ar išsilaikys keturis metus „vogtų balsų“ prezidentas? Net „Banana Republic“ valstybės nenorėtų turėti jį savo prezidentu. Tai kodėl ir kuo Amerika ir jos žmonės nusikalto turint tokį bukumo pilną prezidentą? Tebevykstantys balsų perskaičiavimai demokratams nieko gero nežada. Jie, tą nujausdami, stengiasi prakišti keistus įstatymus suteikiant jiems neribojamą valdžią, monopolizuojant rinkimus.


Bidonas, kuriam Kongresas įstatymų leidimui nereikalingas, pats leidžia ir tvirtina savus įstatymus žmonių valdymui. Apie valstybės valdymą jis neturi jokio supratimo. Jis pasirinko žmonių valdymą, kuris jo partijai gali būti be galo skaudus.      


Trump‘as suprato, jog prezidento pareiga yra valdyti valstybę o ne žmones. Jis sėkmingai valdė vesdamas valstybę gerovės keliais. Jis suprato, jog tvirta, galinga ir klestinti valstybė yra gerovės šaltinis jos piliečiams. Jis, visur kur tik galėjo naikino nereikalingus piliečius varžančius įstatymus.  Pasaulyje Trump‘as buvo gerbiamas. Net rusai ir kinai buvo priversti tylėti ir jį gerbti. Jis buvo ir, tikriausiai, ateityje turės keturių metų mandatą vėl valdyti valstybę. Jeigu ne Trump‘as, tai kas sugebės atstatyti, dabartinės administracijos, nuskurdintą valstybę? Gal nelegalai?  


Dar toliau, dar vis gražiau. Neturiu žodžio, kaip pavadinti „šiaudadūšius“ JAV Kongreso narius (Atstovus ir Senatorius), paniekinančius kas daugeliui amerikiečių šeimų ir patriotams bei veteranams yra brangu, tai POW/MIA vėliavų pakeitimas į žydriųjų vaivorykštės spalvų skudurus. Iškrypėliai gerbiami, o veteranai, belaisviai ir dingę be žinios Amerikos kariai, niekinami. Jie, „šiaudadūšiai“ patriotai, gali laisvai reikšti savo  nuomones tiktai todėl, kad daugelis amerikiečių karių, dėl tos teisės atidavė savo gyvybes. Netikėtina, bet teko skaityti neperseniai, jog Amerikos vėliava simbolizuoja rasizmą ir vergiją, todėl ir ją reikia pakeisti. Vėliavą galima išmesti, trypti ją ir įvairiais būdais ją niekinti, bet negalima išrauti jos iš žmonių širdžių. Tą įrodė ir lietuvių tauta, kuriai 50 metų buvo draudžiama gerbti Lietuvos trispalvę. Ji išsilaikė žmonių širdyse. Tiktai. Šie Amerikos „šiaudadūšiai“ patriotai ateinančiuose rinkimuose nesigėdins prašyti balsuoti už juos. Mano nusistatymas: NIEKUOMET! 


Balsavimai. Už neteisėtą balsavimą Pennsylvania valstijoje nubaudė dvi moteris kurios balsavo už savo mirusias mamas. Įstatymai lieka įstatymais, juos reikia vykdyti. Blogai, kai įstatymai taikomi ne visiems vienodai. Netikėtina, kad tos dvi moterėlės pakeitė balsavimo duomenis savo dviem balsais, nes viena buvo demokratė, antroji respublikonė. Ką gi, teisėsauga veikia. Nelegalus balsavimas yra baustinas nusikaltimas. Dvi moteriškės nusikalto ir jos baudžiamos, tačiau tūkstančiai pavogtų balsų, demokratų naudai - tai tik nebaudžiama statistika. Manau bausti reikėtų prokurorus bei valstijos Aukščiausio Teismo teisėjus kurie toje valstijoje įrodė savo šališkumus. Kodėl jie nemato ir nežino, kad tuos du nusikaltusių moteriškių balsus ir tūkstančius kitų neteisėtų balsų skaičiuojant priskirta demokratams, kuriuos patvirtino buvusioji valstijos sekretorė? Suprantu, balsų vagystė ne nusikaltimas. Tai demokratų partijos diktatūros „demokratinė“ nuomonė. 


Prisigyvenome iki to, kad mes baltaodžiai turime lenkti galvas juodaodžiams. Rasių lygybė čia nereikalinga. Juodieji patys muša, patys ir šaukia. Visur skelbiama jog juodoji rasė yra  policijos pareigūnų persekiojama. Bet niekur neskelbiama, kad tie persekiojamieji nepaklusta policijos nurodymams, ko pasekoje, už  pasipriešinimą policijai jie žūsta. Geriausią rasistinę nuomonę galime išgirsti iš Maxine Waters. Jai visuomet pritars ir Čikagos rasistinis rėksnys, kurioje jo kaip kunigo šeimoje, negerovės skandina šeimos reputaciją.


Rasizmą platina patys juodaodžiai kaltindami baltaodžius. Tai šiandieniniai normalumai. Texas valstijos Kongreso juodaodis narys apšmeižė JAV Kongreso vienintelį juodaodį Respublikoną Senatorių pavadindamas Jį „Oreo“ (išverstaskūris). Aišku, šmeižikas privalėjo atsistatydinti. Aišku, čia kalti baltieji. O gal prezidentas Trump‘as? Tai seniai nuvalkiotos frazės, bet jomis naudojasi rasizmą bei neapykantą skleidžiantieji juodaodžiai.


Amerikoje niaukiasi dangus. Juodaodžiai, neaiškių asmenų šelpiami, nerimsta. Yra turtingų asmenų kurie jų judėjimus prieš baltuosius remia, nes be lėšų toks nepasitenkinimo judėjimas neįmanomas. Jie jau kai kuriuose miestuose įveda savo tvarką, kuriai net policija nebesipriešina. Nors kai kuriose miestuose ta jų tvarka tik laikina, bet pėdsakai paliekami baltųjų pasipiktinimui. Tokia veikla neveda prie rasių tolerancijos. Tas rasinis tarpeklis vis didėja. Prezidentas žadėdamas suvienyti Ameriką savo tikslo nesugeba įvykdyti. JAV Kongresas žiūri tiktai sau ir savo partijai naudos. Valstybė ir jos piliečiai jiems dzin. Savo laiku Amerika pergyveno pilietinį karą tarp šiaurės ir pietų. Dabar Amerikoje vėl gali pakvipti paraku, šį kartą tarp rasių. BLM judėjimas kai kur jau viešai reikalauja kraujo. Baltiesiems tokie reikalavimai neleistini, nes tai būtų diskriminacija. Pilietinio karo išvados juodajai rasei gali būti labai nepalankios. Tai,   tikriausiai, būtų žiaurios skerdynės. Kai kurių valstijų legislatūros imasi priemonių, nurodant, mokinti mokyklose rasinę istoriją atitinkančią tikrovei, o ne pagal BLM ir prezidento reikalavimą. Kas šiam prezidentui suteikė tokias diktatoriškas teises? Visur skaitome ir girdime: Prezidentas davė įsakymą ir t.t.. Tikrumoje jis yra įstatymų vykdytojas. Visiškai užmiršau, kad jis yra demokratas. Jiems, turint daugumą Kongrese, viskas leidžiama.


Žiniasklaidoje, bendrai paėmus, vyksta masinis žurnalistų atleidimas. Kalbama jog darbo neteko apie 880 žurnalistų. Tikriausiai, Trump‘o nebėra ir jiems nėra ant ko loti. Ant demokratų, BLM, Antifa ir ant panašių parazitiškų organizacijų loti darbdaviai neleidžia. Trump‘o atžvilgiu, žiniasklaida parodė visą savo bukumą ir priklausomumą, ignoruodama tiesą, tad ir atlyginimas pagal užsitarnavimą.


Prezidento adresu girdime nemažai nusivylimų. Jis elgiasi ir valdo kraštą lyg koks diktatorius. JAV Kongresas į tokius jo veiksmus nereaguoja. Juk Kongreso pareiga leisti įstatymus. Nors Kongrese dauguma demokratų partijos atstovų, dar nereiškia suteikimo prezidentui diktatoriškų galių. Nusivylę prezidento elgesiu yra ne vienas Texas valstijos pasienio apskričių šerifas. Nelegalai beveik laisvai veržiasi pro skyles sienoje, palieka labai daug šiukšlių kurias, pagal prezidento įsakymą, renka Texas valstijos National Guard kariai. Tai nusikaltimas suteiktoms prezidentinėm teisėm. Kariuomenė – šiukšlių rinkėjai?! Taip pat didelis pasipiktinimas visuomenėje yra, kad nei prezidentas, nei įgaliotoji pasienio reikalams, jo viceprezidentė, nėra apsilankę pasienyje ir nematę tikrosios padėties. Gerai pagalvojus, atrodo, jog Amerikos ateitis priklauso nelegams. Įvairių padugnių plėšikai, turto naikintojai, kairiųjų socialistinių pažiūrų demonstrantai reikalauja panaikinti policiją bei atidaryti JAV sienas. Mums gerai žinoma jog valstybė be sienų nebe valstybė. Radikalai tą nesupranta nes jie to trokšta. Jų tikslas paversti Ameriką komunistine valstybe. Mes žinome, kad komunistinėje valstybėje vyrauja ir ją valdo „neklaidingoji“ komunistų partija. Demokratines laisves komunistinė valstybė panaikina, nes jos pavojingos diktatūrai. Visi, sąžiningi Amerikos piliečiai, privalo tokiems tikslams priešintis visais įmanomais būdais. Taip gali įvykti net sumokėjus aukščiausią pasiaukojimo kainą.


Blogai, kai JAV prezidentas atsisėdęs į sostą, nežino kaip veikti tarptautinėje veikloje. Jis tik sugeba rodyti savo silpnumą toje srityje. Negana to, kad rusai ir kinai gąsdina kaimynines valstybes, dabar pasirodo ir palestiniečiai iškėlė galvas apšaudydami raketomis Izraelį. Įdomu, už kieno pinigus įsigytos tos raketos? Ar ne amerikiečių pinigais? Juk Bidonas šelpia palestiniečius. Aišku, daug kas smerkia Izraelį tiktai dėl to, kad jie žydai. Šią mintį reikia rauti iš šaknų, kad ji niekur neturėtų pasisekimo. Neužmirškime, Izraelis ten yra, Izraelis ten ir bus. Izraelis ginsis iki paskutiniųjų. Tai jo neužginčijama šventa išlikimo teisė. Terorą ir teroristus reikia be jokio pasigailėjimo naikinti. Jie gali bėgti, bet negali pasislėpti. Izraelio žvalgyba veikia nepriekaištingai teroristų atžvilgiu.


Laukiama, kad tik greičiau ši  nesąmonių pilna valdžia kuo greičiau išnyktų ir pilna demokratija taptų atstatyta. Tą gali įvykdyti tiktai respublikonų partija su Trump‘o vadovavimu. Kadangi mes jau esame patyrę Trump‘o vadovavimą, žinome jo veiklą, todėl dėkime visas pastangas jo išrinkimui 2024, kad jis galėtų M.A.G.A.

2021-5-13 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos