Tokios tokelės (85)
Jungtinės Tautos. Pavadinimas gražus, neatitinkantis tikrovei. Ši, JAV administracija vadovaujama „asilų asiliausio asilo“, nesugeba tarnauti amerikiečiams, nors Seimo pirmininkė savo kalbose dažnai pabrėžtinai kartoja „American people“, kurie jai visiškai nerūpi. Šis „asilų asilas Bidonas“ paskyrė Jungtinėms Tautoms ambasadorę sugebančią, toje pasaulinėje organizacijoje, niekinti savą valstybę skleidžiant rasizmą. Tai blogas paukštis kuris teršia savo lizdą. Tokius reiškinius negalima toleruoti. Ji privalo būti atšaukta su geru spyriu į užpakalį. Ji, tikriausiai, kilusi iš buvusių vergų protėvių, pasiekusi aukštą išsilavinimą ir tapusi JAV ambasadore JT, drįsta niekinti savo kraštą, kuris jai ir milijonams kitų juodaodžių, suteikė lygias teises, kad galėtų mokintis, dirbti ir gyventi kaip ir kitų rasių amerikiečiai. O gal tas lygių teisių suteikimas buvo per ankstyvus? Norint gyventi tarp kitų rasių žmonių reikia ir kultūringai būti subrendusiems. Tie kurie pasiekė aukštesnį išsilavinimą, kartu tapo kultūringesni, visur ir visuomet, kur jie bebūtų, jaučiasi savo krašto ambasadoriais, gindami ir gerbdami savą valstybę. Šiukšlės, nors ir iškilusios iki dangaus, lieka ir visuomet liks šiukšlėmis. Kiekviena kultūringa bei išsilavinusi bendruomenė, šiukšles, kaip taisyklė, stumia gilyn į purvo liūną.


Prezidentas, laikydamas JT tokią JAV niekinančią ambasadorę, privalo būti atstatydintas. Tokios ambasadorės toleravimas prilygsta valstybės išdavimui. Juk ambasadorių pareiga visuomet ir visur ginti savą valstybę. Seimo pirmininke, prašom veikti valstybės ir jos žmonių (American people) gerovei. Jeigu sugebėjai, neturėdama įrodymų apkaltinti prezidentą Trump (net du kartus), kuris JAV Senate tapo išteisintas, tai dabar prezidento Biden‘o apkaltinimui medžiagos yra pakankamai. Laikant tokią JAV ambasadorę JT su pritarimu jai, lygu valstybės išdavimui. Dar galima pridėti prie tų kaltinimų JAV prezidentą paklusus Putino (išlindusiam iš užkrosnio) grasinimams ir apgręžiant JAV laivus pakelėje į Juodąją Jūrą, kas lygu rankų iškėlimui ir pasidavimui kitos silpnos valstybės šantažui. Tai gėdingas, pasaulinėje arenoje, JAV prezidento elgesys. Rusai Juodąją jūrą savinasi kaip savo, grasindami kitoms prie tos jūros prisišliejusioms valstybėms. Pasigendame Trump‘o.


Šaudomi juodaodžiai! Ar ne baisūs dalykai dedasi Amerikoje? Gal vėl grįžtame prie segregacijos, gal ir vergijos? Taip galvoja juodaodžiai, kurie keldami neramumus patys muša, patys ir šaukia. Sutikime, kad policija juodaodžių jaunuolių nušauna kasdieną vis daugiau. Kur šių nelaimių šaknys? Apie tai niekas net kalbėti nenori. Pirmiausiai, juodaodžiai pažeidžia visiems privalomas taisykles – tai nesipriešinti policijai. Policijos tarnautojai, įtariamą sustabdo, pastebėję pažeidimą visuomenei privalomų taisyklių. Sulaikytuosius policija nešaudo, nebent sulaikomieji priešinasi jėga gresiančia policijos gyvybei arba atkreipia ginklą į policijos tarnautoją. Reikia neužmiršti, jog policininkai yra apmokinti, gerai ir taikliai, savęs apsigynimui, šaudyti. Neatsilieka ir juodaodžiai, patyrę kitokius, rasinės neapykantos, apmokymus. Taip įrodomas rasizmo šauklių darbas. Rasizmo šaukliai, ką sėja tą ir pjauna. Dabar, kai išgirdome Minneapolyje prisiekusiųjų sprendimą, pripažįstant buvusį policininką kaltu, turime vieną kapuose o kitą kalėjime. Tai dvi bereikalingos aukos kurių atminimas vyksta skirtingai. Nuteistojo policininko šeima ir artimieji lieja ašaras, kai tuo pat metu mirusiojo artimieji ir jam simpatizuojantieji šoka laukinius džiaugsmo šokius už policininko nuteisimą. Tie džiaugsmo šokiai nepritinka šių dienų civilizacijai.


California atstovė JAV Atstovų Rūmuose Maxine Waters grasino, jeigu Minneapolis policininkas, apkaltintas Floyd mirtimi, nebus nuteistas, ji sukels riaušes. Ji, iš fanatiškumo, užmiršo jog ji yra įstatymų leidėja o ne teisėja. Tai tokie jos požiūriai nesusigaudant JAV Konstitucijoje. Šakės.


Packing the Court. Demokratai JAV Kongrese, matydami ateinantį pralaimėjimą, stengiasi šalies Aukščiausią Teismą padidinti narių skaičiumi. Mat, ateitį ir rinkimus pralaimėjus, reikia palikti sau pageidaujamą padėtį. Pridėjus dar keturis naujus teisėjus kuriuos skirtų demokratai, Aukščiausias Teismas būtų supolitintas, demokratai mėlynomis, o respublikonai raudonomis uniformomis. „Boba“ stengiasi, kad taip įvyktų.  Bet turime Kongresą ir jų tarpe, tikiu, atsiras sąžiningų demokratų ir respublikonų kurie tokiam sprendimui nepritartų. Tai „Bobos“, ne tik neapgalvotas blogas sprendimas, bet kartu ir labai pavojingas valstybei. Taip mes galvojame. Bet, pagal „Bobą“, valstybė tai ji, todėl jokio pavojaus nėra. Nejaugi ji norėtų sau kenkti?


Šiandieną yra balandžio 20-ji diena. Žiūriu pro langą, o lauke sninga. Ir kokių triukų ta gamta nesugalvoja, net per „adolfinę“, vietoje saulės, apdovanoti sniegu. „Sieg! Heil!“.


Diplomatija. Verta būtų JAV aukščiausiem pareigūnam pasimokinti diplomatinio protokolo, kad ateityje nesusipratimų būtų mažiau, bet daugiau pagarbos kitų valstybių vadovams atvykus į svečius pas JAV prezidentą. Šį kartą atvykusį Japonijos premjerą pasitikti turėjęs prezidentas apsikiauliojo pasiųsdamas priėmimui savo viceprezidentę. Japonai tokiu kiaulišku elgesiu nepatenkinti. Protokolas yra, kad atvykusią valstybės galvą priima lygiavertė valstybės galva. Aišku?


Jeigu JAV prezidentas nesupranta diplomatinio protokolo, tai ko gero galima tikėti iš jo apsaugojant valstybės pietinę sieną nuo į ją plūstančių nelegalų. Pasienyje tikras chaosas, nors to pasienio problemas tvarkyti pavesta viceprezidentei. Pareigų pavedimas labai skiriasi nuo pareigų vykdymo. Jai, viceprezidentei, skanesnis yra torto kąsnis, nei tos pasienio problemos. 


Didžioji spauda, anksčiau niekindama prezidentą Trump, išliko sau ištikima, nutylėdama Bidono kvailystes ir nesugebėjimus. Didžioji spauda, tikriausiai, gėdinasi savo veiksmų ir todėl nemato tiesos, apie kurią apsčiai rašo įvairūs laisvi žurnalistai.


Mes, remkime respublikonų partiją ir jų kandidatus į bet kuriuos postus, o demokratų adresu privalome rodyti nepritarimą.


Tvirtai tikėkime ir laukime, kad Trump‘as sugrįš 2024 tęsti pradėtą M. A. G. A. darbą. 2021-4-22

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos