Tokios tokelės (79) Neturint duonos, teks valgyti pyragą
Biden‘as baigęs sunaikinti pirmtako Trump‘o gerus Amerikai darbus, nebežino ką toliau daryti. Amerikiečiai nepatenkinti darbų praradimu, kurių netektis apvertė aukštyn kojom visą jų gyvenimą. Ar tai svarbu prezidentui Biden‘ui? Jis sotus ir viskuo aprūpintas. Girdime iš pačių demokratų nepasitenkinimo balsų, kad pasirinko, prezidento pareigoms, netinkamą žmogų. Ko gero galima tikėtis iš „asilų“ partijos. Seimo pirmininkė, užsiėmusi vien tik apkalta buvusiam prezidentui, jokio naudingo darbo Kongrese nesugebėjo pravesti. Kodėl Kongreso Atstovų Rūmai ją tokią toleruoja?

Prezidentas Trump tarnavo Amerikai ir jos žmonėms, amerikiečiams, naikindamas įvairius nereikalingus suvaržymus, mažinant mokesčius, ypač didžiajai pramonei, kuri užtat sukūrė daug naujų darbo vietų, žymiai sumažinant bedarbių skaičių. Prezidentas Trump, daugeliui dykaduonių amerikiečių, nutraukė valdišką jų išlaikymą. Bedarbių skaičius mažėjo. Šie amerikiečiai, buvę valstybei našta, dabar tapo turtu, nes jie dirbdami pradėjo mokėti pajamų mokesčius, tuo papildydami valstybės iždą. Demokratai tokio Trump‘o „akibrokšto“ toleruoti negalėjo. Todėl prezidentas Biden visas Trump‘o pastangas, vienu plunksnos brūkštelėjimu pavertė niekais. Bedarbystė kyla. Tokių ir panašių „saliamoniškų“ sprendimų galime tikėtis ir daugiau iš „asilų“ partijos atstovų. Augant bedarbystei, kas sugebės tiems bedarbiams neturintiems duonos, pasiūlyti valgyti pyragus, kaip kad patarė prancūzė princesė Marie Antoinette dar 17 ar 18 šimtmetyje?

Prezidentas Trump tarnavo Amerikai ir jos žmonėms, amerikiečiams. Dabar amerikiečiai verčiami tarnauti Kongreso „panstvai“, įskaitant ir prezidentūrą. Prezidentas Biden‘as užsispraudęs kampe, panaikinęs Trump‘o gerovės dekretus, naujų naudingų nesukuria. Nepasitenkinimai kyla ir dėl HDS sekretoriaus paskyrimo, kurio pavardė skamba meksikietiškai, ir kuris aiškiai yra nusistatęs už valstybinių sienų atvirumą. Karavanai, iš Centro Amerikos, jau žygiuoja per Meksiką, galbūt net dainuodami, „šiandien žygiuojam, rytoj balsuojam“.

Trump‘as, buvęs prezidentas rankų nenuleidžia. Jis pasisakė dirbantis, kad 2022 metais Kongreso rinkimuose pasisektų užtikrinti respublikonų daugumą. Šakės demokratams. Trump‘as stengėsi mažinti mokesčius, ši demokratų valdžia be mokesčių didinimo neapsieina. 

Nors Trump‘as dar nėra pareiškęs apie 2024 metų kandidatavimą į prezidentus, Seimo pirmininkė, iš baimės išgirdusi Trump‘o vardą, kraustosi iš proto. Ji bandė net įsigyti, atimant iš prezidento Trump‘o, branduolinių ginklų raktus. Bet Pentagonas ją pasiuntė nafig. Ji nenurims kol nebus išmesta iš Kongreso, kaip kokia musė iš barščių.  

Prezidentūroje visi dirba. „Chalujai“ rašo įvairius dekretus, kuriuos, pagal spaudos pranešimus, prezidentas tiktai pasirašo. Viskas kompiuterizuota. Ateityje, tikriausiai, net ir prezidento parašus rašys robotai. Tuomet prezidentams prezidentavimui smegenų nebereikės.

Antrojo pasaulinio karo metu, Stalinas, kad laimėjus karą prieš vokiečius sakė, jog jis susidėtų ir su Dievu, kad laimėjus. Kaip sakė, taip ir padarė. Nevisiškai. Atleido šiek tiek ant Rusijos bažnyčių sprando užveržtą kilpą. Užtat jos privalėjo liaupsinti partiją ir Staliną. Jam labai rūpėjo ir reikalinga buvo tikinčiųjų „divizijų“ parama. Laimėjus karą, jis tą kilpą vėl pradėjo veržti, bet visiškam užveržimui nebeturėjo jėgų. Paseno. Taip ir Amerikos demokratai rinkimų laimėjimui, šalia balsų vogimo (apie tai sekančiame straipsnyje), susidėjo, šį kartą, su ANTIFA bei BLM ir kitomis tautos „šiukšlėmis“, kurioms prie širdies buvo ne rinkimai, bet turto plėšimai ir naikinimai bei reikalavimai panaikinti policiją. Juk tos naikinimo demonstracijos vyko demokratų valdomose valstijose. Respublikonų valdomose valstijose ginkluoti piliečių būriai toleravo tik taikias demonstracijas ir turto naikinimų nevyko. Nesuprantama, kodėl demokratai vis garsiau šaukia ir reikalauja ginklų kontrolės. Atėmus iš piliečių ginklus, jie galėtų diktuoti savo jėgą. Bet, tam yra antrasis Konstitucijos papildymas, kuris leidžia piliečiams turėti ginklus. Iki šiol ginkluoti piliečiai revoliucijos bei turto naikinimų nesukėlė, ką padarė demokratų remiami ANTIFA, BLM ir kitos „šiukšlių“ gaujos, iki įsiveržimo į valstybės Kapitolijų.

Respublikonų partijoje trūksta vienybės. Jau dabar kalbama apie Trump‘o kandidatavimą 2024 metais. Girdime respublikonų balsų nenorinčių leisti kandidatuoti Trump‘ui. Kodėl jie kaip demokratai jo bijo? Tautos miniose jis turi gerą pasisekimą. Tikėkime, jog 2024 metais nebebus tokios balsų vagystės kaip 2020 metu rinkimuose, balsai bus atidžiai kontroliuojami, ir Trump‘o laimėjimas garantuotas. Dabar visi, Trump‘o šalininkai ir pritariantieji, privalome dirbti, kad 2022 metais JAV Kongrese persvarą turėtų respublikonai. Stebint respublikonų atstovų veiklą JAV Kongrese, reikia pripažinti, jog jie tolerantiškesni ir neturi to fanatizmo kaip jų kolegos demokratai. Trump‘o labiausiai bijo Washington‘o „swamp“ (pelkynas).

Pasigirdo kalbų Kongrese, jog reikia atstatydinti (impeach) prezidentą Biden ir jo viceprezidentę Harris. Tai kalbos, kurios dar iki šiol neturi jokio pagrindo. Kerštams vietos, JAV Kongrese, neprivalo būti, nors demokratai Kongrese turėdami daugumą, užsiima tiktai kerštu respublikonams. Už ką? Bet, yra kalbų, skaičiau FB, jog pašalinus Biden‘ą, turėtume prezidentę Kamala Harris. Tikėkime, jog tai tik paskalos, kurios dar neturi jokio pagrindo. Bet ...?

Ko bijo Rūmų pirmininkė, reikalaudama daugiau apsaugos Kapitolijui? Aptverti Kapitolijų aukšta tvora, o gal stora mūrine siena, kaip Maskvos Kremliaus. Tokie „bailiai“ neprivalėtų būti renkami į Kongresą. Tikriausiai jie užmiršo jog jie privalo tarnauti piliečiams, o ne piliečiai jiems.

Kalifornijoje pradėjo keisti įstaigų vardus, perkrikštijant įvairių nusikaltėlių vardais. Pakeičiant vardus gerbiamų Amerikos žmonių, kaipo Lincoln, Madison ir daugiau Amerikos šviesuolių, kurių dėka Amerika pirmavo pasaulyje, norima, vardan buvusios vergystės, panaikinti krašto istoriją. Priminsiu, jog šiems veiksmams vadovauja, arba pritaria demokratai, Kongreso delegatai.

Biden‘o administracijos valstybės sekretorius atnaujino Trump‘o panaikintą įsaką draudžiantį prie Amerikos ambasadų iškelti LGBTQ (žydriųjų, seksualinių iškrypėlių) vaivorykštės spalvų vėliavas, kas reiškia valdžios pataikavimą tai grupei. Taip užtraukiama gėda visiems Amerikos žmonėms.

Dabartiniu metu vyksta prezidento teismas JAV senato Rūmuose. Apkaltino rinktieji atstovai, bet teisę teisti prezidentą turi tiktai senatoriai. Bet šis teisiamasis jau ne prezidentas. Tai kyla konstitucinis klausimas ar Senatas gali pasisavinti teismų pareigas teisti eilinį pilietį. Bet tokiam teisimui pritarė demokratai senatoriai ir keletas respublikonų perbėgėlių. Dabar belieka laukti, ar Trump‘as bus prikaltas prie kryžiaus ar ne. Pasilieku su nuomone, jog demokratai vėl apsikiaulios. Antrą kartą. Laikas jiems atsikratyti fanatike „boba“.


Sveikinu VISAS gražios lyties atstoves su Valentino diena, ir po visų linksmybių ir malonumų, atsipeikėję, garbingai prisiminkime ir atitinkamai pagerbkime 1918 metais paskelbtą Lietuvos Valstybės Nepriklausomybę.  Ačiū.


2021-2-9 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos