Lituanistikos ir Tyrimo Centre atidaromas Dr. Audriaus V. Plioplio archyvų kambaris

 
Keli svarbūs renginiai vyks Jaunimo centre lapkričio 22d. Pirmiausia, bus dr. Audriaus V. Plioplio archyvų atidarymas. Šis archyvas bus dalis Lituanistikos ir Tyrimo Centro ir turės savo atskirą kambarį. Robertas Vitas, Lituanistikos ir tyrimo centro direktorius, paaiškins šio archyvo svarbą. Čia bus saugoma gerai žinomo ir daug atsiekusio menininko, neuromokslų tyrinėtojo,  teisinio konsultanto, retų lietuviškų medžiagų kolekcininko, įskaitant didelį rinkinį originalios lietuvių Judaikos, istorinė medžiaga.

Tuo pačiu bus galima apžiūrėti jo meno studiją, kuri neseniai atsidarė Jaunimo Centre. Dr. Plioplys smulkiau paaiškins apie praėjusius ir vykdomus meninius projektus.

Pagaliau,  trys gerai žinomi Čikagos poetai – Sandra Avižienytė, Aldona Česnulevičienė ir Linas Umbrasas, kaip dalis dr. Audriaus parodos „Kalbėtas Žodis“,  skaitys savo eiles Čiurlionio galerijoje.

Šv. Mišios bus aukojamos 1 val. Pp Jaunimo centro koplyčioje, o atidarymas bus 2 val. Pp.

Šitą renginį ruošia Dr. Audrius Plioplys, Lituanistikos ir Tyrimo centras, bei Jaunimo centras.


Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje