Naujienos iš JAV Lietuvių Bendruomenės/ LAC

 Rugpjūčio 29-30 dienomis Čikagoje lankėsi JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius. Jis susitiko su kitais Krašto valdybos nariais, Pasaulio Lietuvių Centro atstovais ir aptarė vykdomus bei planuojamus projektus, taip pat pasiruošimą JAV LB Tarybos sesijai, kuri vyks šių metų spalio 16-17 dienomis virtualiu būdu. 

Buvo diskutuojama apie JAV gyvenančių Lietuvos piliečių dalyvavimą LR Seimo rinkimuose. Čia reikia VISŲ mūsų pilietinio sąmoningumo - dalinkimės informacija, paraginkime draugus, pažįstamus. Registruokimės balsuoti artėjantiems rinkimams - užtruksite tik dvi minutes: https://www.rinkejopuslapis.lt/rinkeju-balsuojanciu-uzsieny… Daugiau informacijos apie balsavimą užsienyje: https://urm.lt/rinkimai2020  

Nuotraukoje - JAV LB Krašto valdybos pirmininkas (k.) Lemonte susitiko su kitais Krašto valdybos nariais - Austėja Sruoga, Loreta Timukiene, Juozu Polikaičiu, Marija Čyvaite.

**

Savo trumpų atostogų metu JAV LB Krašto valdybos pirmininkas nepraleido progos susitikti su Colorado lietuvių bendruomenės nariais ir aptarti svarbius šiai dienai išeivijos lietuviams klausimus, paragino atlikti pilietiškumo pareigą - užsiregistruoti balsavimui Seimo rinkimuose.

Nuotraukoje - JAV LB Krašto valdybos pirmininkas su Colorado lituanistinės mokyklos direktore Edita Buzėniene. 

**

Rugsėjo 9 d. vyko JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos ir apygardų pirmininkų virtualus susitikimas, kuriame dalyvavo LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Buvo aptarti artėjantys LR Seimo rinkimai, pasidalinta siūlymais, kaip suaktyvinti JAV gyvenančius Lietuvos piliečius registruotis ir balsuoti renkant savo atstovą Pasaulio lietuvių rinkimų apygardoje.  

**

Rugpjūčio 8 d. vyko JAV LB Krašto valdybos ir JAV lietuvių profesionalų virtualus susitikimas, kuriame dalyvavo Niujorko ir Čikagos lietuvių profesionalų klubų atstovai. Susitikimą moderavo JAV LB KV Vicepirmininkė verslo reikalams Inga Klimašauskienė. Buvo diskutuojama dėl būsimų bendrų projektų, jaunimo įtraukimo į lietuvišką veiklą, pristatyta JAV LB kuriama JAV lietuvių profesionalų duomenų bazė, sutarta paruošti apklausos anketą JAV lietuvių profesionalams siekiant sužinoti, kokių veiklų profesionalai pageidautų, kaip JAV LB galėtų prisidėti prie jų idėjų įgyvendinimo. Kitą  virtualų susitikimą planuojama surengti gavus anketų rezultatų apibendrinimą.


JAV LB Krašto valdybos informacija


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos