Tik 9 iš 105 priemiesčių mokyklų rajonų mokslo metus pradės klasėse

 

Šimtai tūkstančių Čikagos priemiesčių vaikų jau pradėjo arba netrukus pradės naujus mokslo metus. Šiais mokslo metais mažiau nei 6 200 jų sugrįš į savo klases visai dienai. Illinois valstijos švietimo taryba pranešė, jog tik 9 iš 105 priemiesčių mokyklų rajonų pasiūlys mokiniams sugrįžti į klases. Pagal šiuo metu egzistuojančią tvarką, šia galimybe gali pasinaudoti mokyklos, kurios leidžia patiems tėvams pasirinkti, ar siųsti savo vaiką į mokyklą penkias dienas per savaitę, ar pradėti naujus mokslo metus mokytis nuotoliniu būdu. Dar 30 priemiesčių mokyklų dirbs pagal mišrų modelį, t. y. mokiniai bus suskirstyti į dvi grupes, kurios pakaitomis mokysis nuotoliniu būdu ir klasėse. Likusiuose 66 priemiesčių mokyklų rajonuose vyks nuotolinis mokymasis, t. y. vaikai visą dieną mokysis internetu. Šiuo metu mokytis klasėse planuoja šie mokyklų rajonai: Butler Elementary District 53 Oak Brook, Glen Ellyn Elementary District 89, Grass Lake Elementary District 36 Antioch, Itasca Elementary District 10, Medinah Elementary District 11, Rondout Elementary District 72 Lake Forest, Roselle Elementary District 12, Rosemont Elementary District 78 ir West Northfield Elementary District 31 Northbrook priemiestyje. 

Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje