Susitikimas su kandidatais į LR Seimą


 

Praėjusiais metais referendumo metu išeivijos lietuviai iškovojo teisę turėti savo rinkiminę apygardą, tad nuo šiol užsienyje gyvenantys lietuviai turės savo atstovą(-ę) Lietuvos Respublikos Seime. Remiantis  2019 m. spalio 8 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu, kitose valstybėse balsuosiantiems LR piliečiams bus skirta Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda.

JAV Lietuvių Bendruomenė, būdama didžiausia JAV lietuvių visuomenine organizacija, deda pastangas informuoti JAV gyvenančius Lietuvos piliečius apie LR Seimo rinkimus, vyksiančius š. m. spalio 11 d. JAV Lietuvių Bendruomenė yra ne politinė organizacija ir nėra susijusi su kandidatų kėlimu ar palaikymu, tačiau skatina pilietiškumą ir įsitraukimą į Lietuvai aktualių klausimų sprendimą. Siekiant supažindinti su Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos kandidatų rinkiminėmis nuostatomis,  birželio 20 d. JAV LB surengė virtualų susitikimą su šios apygardos kandidatais į LR Seimą Aušrine Armonaite, Dalia Asanavičiūte, Andrium Bagdonu. Susitikimo pradžioje JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius pristatė organizacijos veiklą, tuomet kandidatai prisistatė ir atsakinėjo į JAV lietuviams rūpimus klausimus, susijusius su lituanistiniu švietimu, kultūriniais mainais, išeivijos ryšių stiprinimu su Lietuva. Susitikimą vedė JAV LB KV Vicepirmininkė verslo reikalams Inga Klimašauskienė, virtualaus susitikimo įrašą galima rasti JAV LB Facebook'o paskyroje https://www.facebook.com/JAVLietuviuBendruomene/


JAV LB Krašto valdybos informacija

 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos