Tokios tokelės (40)


Demokratai šaukia, nereikėjo kiršinti Iraną nužudant jų generolą, kuris stengėsi „keršyti“ Amerikai. Galbūt jam būtų pavykę padaryti žalos kaip kad padarė 9/11 teroristai. Tuomet demokratai būtų šaukę, jog prezidentas apsileidęs ar pan.. Dabar demokratai šaukia, kad toks prezidento elgesys veda prie karo su Iranu.

Gal, baimės apimtiesiems, vertėtų užsirišti pačioje apačioje kelnes, kad varvalas nesmardintų apylinkę? Gal yra geresnių pasisakymų kaip nuraminti kinkų drebėjimą? O jeigu karas, tai tuos bailiuosius pagerbiant – į pirmas linijas kinkų drebėjimui sustabdyti.

Ar gali Iranas kariauti su JAV savo šalyje turėdamas aibes neramumų nepatenkintų valdančiųjų barzdylų veikla? Visos valstybės, nuo kurių nusisuka JAV, šaukia, jog sunaikins Ameriką. Tai neatitinka tikrovei. Sovietų Sąjunga nuo jos įsikūrimo dienos ir dabar, Rusijai tęsiant jos funkcijas, tebenaikina Ameriką. Rezultatai stebina.

Manau verta pasauliui vėl priminti tos „garbingos, taiką nešančios“ Sovietų Sąjungos „taikos“ žygdarbius.

Neužmirštinas yra Žiemos karas tarp Sovietų Sąjungos ir Suomijos. Karą pradėjo taiką mylinti valstybė, kuri karo metu sugebėjo užimti tik tiek teritorijos, kad būtų užtektinai vietos palaidoti savus žuvusius karius. Be to suomiai dar privalėjo rusams leisti naudoti savo teritoriją karinėms bazėms ir mokėti karo reparacijas. Kovo 12-13, žiūrint pagal laiko sistemą, 1940 metais buvo pasirašyta taikos, arba okupacijos sutartis. Sovietų Sąjunga nuo to nepraturtėjo. Po antro pasaulinio karo užgrobusi Japonų Kurilų salas neprivertė japonus būti draugais. „Išlaisvinusi“ visą rytų Europą ir Rytų Vokietiją, griebė vežė įvairius fabrikus į Matušką, kur kai kuriuos atstatė, o kiti liko laukuose pasmerkti metalo laužui. Ar Sovietų Sąjunga „turtų“ prisigriebusi praturtėjo? Ne. Bet jie sąžiningai vadovavosi savo internacionaliniais įsitikinimais – „pasaulį seną išardysim iš pamatų ir ... „ atstatyti iki šiol dar jiems nepavyko.


O kiek mūsų lietuvių akys vis dar nukreiptos į rytus ir laukiančios kažkokios rusiškos išmaldos? Atminkime, rusai sugeba imti, tiktai. Už kainą jie sugeba ir duoti – tiktai Kalašnikovus.


Aš demokratas – nereiškia, kad aš priklausau demokratų partijai. Demokratas ir demokratų partija neturi nieko bendro. Demokratų partija yra polinis junginys, kaip ir respublikonų partija. Kiekviena partija turi savo programą – tikslą. Gaila, kad šiuo metu demokratų partija išsigimė, nepripažįstanti net teisėtai išrinkto JAV prezidento, viešai paskelbdama jam karą, pamynusi bet kokius demokratijos principus. Demokratų partija jaučia, ateinančiuose rinkimuose pralaimėjimą. Rinkėjai tars savo žodį.


Meksikiečiai savo rajone turėdami pašto skyrių nepatenkinti, nes ten nebeliko ispaniškai kalbančių tarnautojų. Jie, atvykę į šį kraštą, legaliai/nelegaliai, nededa pastangų išmokti krašto kalbą. Anksčiau, kol nebuvo meksikiečių problema, miesto įstaigose, autobusuose, antra kalba buvo lenkų. Politikai pastebėjo tų tautų „bukumą“ ir sugeba naudoti juos savo naudai rinkimų laiku.


Adam Schiff, pagrindinis prezidento kaltintojas, nepasisekus apkaltai, sukvailiojo, pareikšdamas, jog prezidentas Trump gali parduoti Aliaską rusams. Nežinia, rusai pirktų ar ne. Žinoma tik tiek, jog jie prisibaiminę JAV galia, nenotėtų gyventi kaimynystėje. Vietoje pardavimo, visgi geriau pirkti Grenlandiją. Trump‘as pirktų, tik danai ją neparduoda.


Trump‘o paskirtas, vien iš baltųjų susidedantis, specialus būrys kovai su Koronavirusu, nebaltūjų tarpe sukėlė bangą nepasitenkinimų. Nebaltieji, visur dėl nieko, prikiša rasizmą, patys būdami didžiausiais rasistais. Jiems nei policija, nei teismai ir prezidentas negeri, nes jie rasistai. Nebaltieji įgavę per daug galios elgiasi lyg laukiniai.


Kas ta 17-metė Greta Thunberg, kuri sugeba duoti nurodymus pasaulio valstybių vadovams šaukdama iš JT organizacijos tribūnos „how dare you ...“ („kaip Jūs drystate ...“) apie ekologijos sistemą? Ji, 17-metė nesupranta, jog ja naudojasi tam tikrų tikslų siekianti organizacija. Ji dar neturi reikiamų moksliškų žinių nurodinėti pasauliui. Jos vieta mokyklos suole.


Organizacijos naudodamos savo tikslams mokyklinio amžiaus vaikus daro didelį nusikaltimą, atitraukdamos juos nuo mokyklos suolų.

Šių laikų mokiniai, vietoje mokinus juos pagarbos ir patriotizmo, naudojami, jiems net nesuprantant, politinėms ambicijoms.

Truputį linksmesnių naujienų. Popiežius išgelbėjo žydų rabiną nuo ... valgymo kiaulienos.

Vienas katalikų kunigas mėgo erzinti žydų rabiną, klausdamas, kada jis paragaus kiaulienos. Šis, visiškai garbingai ir mandagiai atsakė - gerbiamasai, per tavo vestuves tai tikrai valgysiu kiaulieną. Dabar, kaip atrodo, rabinui nereikės valgyti kiaulienos, nes popiežius patvirtino, jog celibatas nepanaikinamas ir Amazonėje nebus vedusių kunigų.

Ar žydų rabinas, priešingu atveju, tikrai būtų valgęs kiaulieną? Žinome tik tiek, jeigu rabinas duoda garbės žodį, jis jį garbingai išlaiko. Tam jis yra rabinas.

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos