Kariuomenė


Dabartiniu metu yra daug skirtingų nuomonių apie Lietuvos kariuomenės šauktinius. Reikalingi jie ar ne? Pagalvokime.

Pradėsiu Napoleono pasisakymu apie kariuomenę: „Jeigu nemaitinsime savo kariuomenę, tai maitinsime svetimą“. Taip panašiai atsitiko ir su Lietuvos kariuomene, išdavikiškai perduodant ją pirmos bangos rytų okupantams. Okupantas, netoleruodamas Lietuvos Lietuvai atsidavusios kariuomenės, ją žiauriai likvidavo. Daug kariuomenės vyrų, eilinių, puskarininkių ir karininkų, išsislapstė ir susitelkė kovai prieš okupantą. Tą jie galėjo įvykdyti praėję Lietuvos kariuomenės apmokymo kursus, išauklėti būti Lietuvos patriotais, mokėti naudoti ginklą ir ginti valstybę, sumokant aukščiausią kainą – atiduodant gyvybę. Kerštas okupantui, tiek rytiniam, tiek vakariniam, ir vėl rytiniam, pasiekė aukščiausią tašką. Daug Lietuvos jaunuolių ir buvusių karių, kartu su pagyvenusiais buvusiais kariais bei karininkais, išėjo į miškus ginti kraštą nuo okupanto. Daug jų didvyriškai žuvo, kad Lietuva būtų laisva. Daug, išdavikų pastangomis, buvo areštuoti ir nuteisti katorgai, ir jeigu liko gyvi, grįžo į tėvynę.

Suomija parodė pasauliui kaip ginti savo kraštą, maitinant savą kariuomenę o ne okupanto. Po Suomijos karo net Chruščiovas pasisakė, jog tas karas buvo morališkai pralaimėtas, laimėjus tik tiek teritorijos reikalingos žuvusiems sovietiniams kariams palaidoti.

Manau, Lietuva privalo maitinti savą kariuomenę. Aišku, daug yra nepatenkintų. Tai „šiaudadūšiški“ patriotai.

Straipsnyje FB „Mes, lietuviai pasaulyje“ komentaruose ir „Lietuvos ryte“ randame daug išdavikiškų atsiliepimų apie šauktinių kariuomenę, bet nei vienas nesako ką blogo duoda karinis apmokymas. Jeigu taip, tai kodėl bandoma vengti karinės tarnybos?

Kariuomenėje nėra mamyčių, tarnų ir tarnaičių. Tai bloga žinia. Ten, vakare, einant miego, kojines ir batus, kelnes ir marškinius, nepamesi kur pakliuvo. Pagal vyresnio nurodymą padėsi taip kaip bus nurodoma, o ne kitaip. Lovą taip pat išmokins pakloti. Tai baisiau nei baisu.


Namuose, tikriausiai, mamytė klojo lovą ir viskuo pasirūpindavo. Čia jos nėra. Taip pat bus reikalaujama pasirodyti švariais batais, blizgančiais ne tik priekiu, bet ir užkulniais.


Nesuprantančiais ir nenorinčiais priimti karinę tvarką pasirūpins viršininkėlis ... ir visas būrys.

Karinėje tarnyboje yra kariniai laipsniai, kuriems reiškiama pagarba. Atsiras ne vienas, kuris civiliniame gyvenime būdavo gerbiamas savo pavaldinių, dabar privalės gerbti kažin kokį viršininkėlį. Už nepagarbą bus baudžiamas, galbūt kartu su visu būriu. Čia veikia taisyklė: „visi už vieną ir vienas už visus“.

Kariuomenė nežiūri kas buvai prieš šaukimą tarnybai. Svarbu koks tu iš jos išeisi. Apmokyme ne kartą viršininkėlis primins: Jeigu nemoki – išmokinsime. Jeigu nenori – priversime. Jeigu būrys karių, griežiančių dantimis, išrikiuotų kenčia „visi už vieną“, dėl tavo apsileidimo, atmink, kad būrys vėliau panaudos principą: „vienas už visus“, kokiame nors kampe tave gerokai vaišindami kumščių kruša. Pasitvirtina sakymas „...nenori – priversime“.

Kiekvienam šauktiniui yra baisu išgirsti ir vykdyti nurodymus ir įsakymus, jam atrodančius betikslius. Tai ne kareiviui aptarinėti. Tai reiškia „discipliną“.

O rikiuotės mankšta? Jeigu atėjai su pilvu kaip būgnu, tai greitai jį prarasi. Rikiuotės mankšta pavers tave į tikrą vyrą ir mergų žvilgsnių neatsikratysi. ???

Sakoma, jog kuprotą tiktai grabas ištiesina. Ne visiška tiesa. Kariuomenė atlieka tą patį ir palieka gyvą.

Bendrai paėmus, galime sakyti, jog tarnavimas bet kokios valstybės kariuomenėje nedaro skirtumo. Kiekvienos valstybės kariuomenėje bernai ar pusgalviai paverčiami vyrais.

Vyras, atlikęs karinę tarnybą, lieka sumanus karys, kuris net ir dykumoje sugebės rasti merginą ir degtinės. Tikra tiesa.

Čia išlinksniavau ką gero duoda kariuomenė. Ar gali būti prieštaravimų?

Einame į kitą pasaulį. Kam ir kiek blogio yra suteikusi karinė tarnyba? Nemanau gauti teisingą atsakymą.

Tie, kurie bijo karinės tarnybos, skleidžia įvairiu gandus. Pasakysiu, šviesiai tiesiai, kariuomenėje dar nei vienas šauktinis nebuvo iškastruotas. Tai kodėl tokia baimė?

Yra žmonių, kurie bando įrodyti, kad Lietuvai šauktinių kariuomenė nereikalinga. Nes, jeigu visas pasaulis neturėtų kariuomenių, nebūtų ir karų. „Jeigu“??? Juk žmonija nuo pat urvinių laikų ginklavosi ir kariavo, ir mes su savo nusiteikimais prieš karinę prievolę tos padėties nepakeisime. Tai yra išdavikiškas galvojimas.

Atsisakymas tarnauti kariuomenėje nepriimtinas. Tai šiaudadūšiškas patriotizmas Taškas.

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės