Tokios tokelės (26-237) Politika

                          Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose

Dievas būtų su Jumis. Mirtis okupantams ir teroristams.


Viešai pradedama kalbėti, jog Jungtinių Tautų organizacijai pribrendo laikas būti uždarytai. Joje nuo įsikūrimo dienos, savo naikinančiai propagandai vietos rado komunistiniai kraštai. Jie begėdiškai naudojo, didžiąją dalį amerikiečių darbininkų mokamas lėšas, jų niekinimui, peršant savo niekšišką propagandą. Jungtinių Tautų organizacijoje prieglaudą turi pasauliniai teroristai. Vėliausiu metu pasireiškė palestiniečių organizacijų veikla prieš Izraelio valstybę. Tos visos palestiniečių garsios teroristų organizacijos užvaldė JT, todėl atėjo laikas ją uždaryti. Ar Bideno administracija imsis tokio žingsnio, nemanau, kad „bailys“ sugebėtų tai padaryti. Išeitis yra, tai prezidento Trumpo administracija. Prezidentas Trumpas, eidamas prezidento pareigas, apkarpė lėšas JT, tik apgailestaujama, kad per mažai. Prezidentas Trump būtų mums tikras išganymas.


Bidenas skelbiasi, kad jis savo sūnui Hunter, nuteistąjam, amnestijos netaikins. Sūnelis privalės tupėti be narkotikų ir prostitučių. Blogi reikalai. Bet ar galima patikėti Bideno pasisakymais? Kol jis bus kandidatas antram terminui, jeigu bus perriktas, jis savo žodį tesės neilgai. Turint valdžią savo rankose, pažadai lieka bereikšmiai. Ši juodoji dėmė pasirodžiusi Baltuosiuose Rūmuose neišnyks dar ilgus metus. Opozicinė partija sugebės tą dėmę panaudoti savo tikslams.


Teisės žinovas, Federalinės Rinkimų Komisijos narys, skelbia, kad New Yorko prokuroras Alvin Bragg neturėjo teisės teisti prezidentą Tump. Prokuroras vedė bylą peržengdamas savo įgaliojimus apie rinkimus. Federaliniai rinkimai yra federalinių įstaigų žinioje. Nesuprantama, kodėl net teisėjas tokią prokuroro užvestą bylą nepastebėjo? Jeigu tai yra tiesa, aukštesnė teismo instancija tars savo žodį. Bet ten New Yorkas su teisingiausiais demokratais. Jeigu byla bus panaikinta, prokurorui baimintis nėra reikalo. Atėjus perrinkimo laikui, jis bus garantuotas jog rinkimus laimės. Juk ten visi saviškiai.


Negeresni reikalai Georgia valstijos, Fulton County prokurorės Fani Willis, kuri sėdi lyg ant dalgio ašmenų, laimėjo pirminius rinkimus perrinkimui. Jos laimė, kad ji juodaodė. Balta prokurorė už tokius pat nusižengimus seniai būtų praradusi teisės diplomą. Bet jos vargai nesibaigia. Ji tebėra tampoma ir tardoma aukštesnių instancijų. Ji stengiasi save teisinti išgalvodama naujų juokingų pasiteisinimų. Vėliausias jos pasiteisinimas tai, kad apie ją sakoma, jog ji yra „seksu nepasotinama“ ("Oversexualized"). Apie ją ir jos sėkmę perrinkimui, galime pritaikinti lietuvišką priežodį: „Kos puodelis, toks ir dangtelis“. Demokratai nusigyveno, kad leidžia rasizmui veikti viešai. Ta prokurorė privalo būti už grotų, o ne būti perrenkama.


Kaip Putinui buvo ne gėda lenkti galvą Š. Korėjos „paršiukui“ kaulinant iš jo pagalbos Ukrainos karo vedimui. Elgeta, nors jis būtų rusas elgetų caras, visvien lieka elgeta. Ko jis gali tikėtis iš Š. Korėjos ir Vietnamo elgetų. Du baltus, trečią kaip sniegą, ar tik pažadų? Kuom jis jiems atsilygins. Dujos ir alyva sunkiai pervežamos, surištos įvairiais draudimais. Vietnamas paskelbė, po Putino apsilankymo, savo tvirtą ekonominę sąjungą su JAV. Reiškia, jog Vietnamas yra nusisukęs nuo Rusijos. Serbija, nepripažįstanti sankcijų Rusijai, Rusijos draugė, parduoda amuniciją kuri naudojama prieš Rusiją. Serbijos prezidentas pareiškė, jog jam svarbiau šalies piliečių gerovė nei kas ką daro su nusipirkta preke. Tai minusas Putinui. Vargas elgetų carui, užsimaniusiam gąsdinti net Argentiną. Rusų karinio laivyno manevravimas netoli Amerikos krantų nieką negąsdina, nes niekas nebando jų gąsdinti. Jų laivynas čia saugus, nes Ukraina toli. Ukrainiečiai Juodojoje jūroje sunaikino 1/3 to Rusijos laivyno, tai dabar jie prisipylę „sotkes“ kelia tostą už „Черноморский „доблестный“ флот!“ Naujų laivų papildymui Juodosios jūros laivynui iš kitur, per Bosphoro sąsiaurį ir pagal Bosphoro sutartį, Rusija negali. Kiekvienas laivo praradimas Rusijai yra milžiniškas nuostolis, o ukrainiečiams neapsakomas džiaugsmas. Valio ukrainiečiams.


Rusija, Šiaurės Korėja ir Vietnamas, dar ne visas pasaulis. „ПОЗОР“, gėda, privalo temdyti tokių valdovų akis. Žinojo kaip pradėti karą, bet nežino kaip jį užbaigti. Nusigyveno, kad tapo viso pasaulio atstumtas bei apjuoktas. Norėdamas būti „Putinas Didysis“, jis tapo elgeta ir nerinktu elgetų caru. 


Putinas „Didysisis“, elgetų caras.


2024-06-27

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos