Tokios tokelės (23-234) Mišrainė                         Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose

Dievas būtų su Jumis. Mirtis okupantams ir teroristams.


Vis labiau ryškėja nesantaika Kremliuje. Neužtenka, kad Putinas pakeitė karinę vadovybę, tikriausiai nebepasitikėdamas ja, naujais tokiuose aukštuose poštose nedirbusiais generolais, bei kartu atsisakydamas savo ilgo bendradarbio, gynybos ministro Šoigu. Dar toliau dar vis gražiau, Rusijos užsienio reikalų ministras pavadino Putiną Kinijos prezidento asilu. To tai tikrai Putinui bus perdaug. Dabar aukštų Rusijos pareigūnų bei kariškių galvos nerieda kaip sovietiniais laikais. Jie saugesni. Atrodo, skamba lietuviškai: „nepabuvę kareivėliais, gali būti komandieriais“. Karininkai, taikos metu kareivinėse gali drausti ir reikalui esant bausti karius nusižengusius kariniams įstatams, kas neįmanoma fronte, nes kareivių būriai ginkluoti ir jų šautuvai dažnai šauna nereikalinga kryptimi. Jeigu ginkluoti eiliniai nepriima įsakymų, vesti kovą neįmanoma. Rusai tokią discipliną sutvėrė Afganistane, jos tvirtai laikosi ir dabar. Bendrai susumavus, galime tvirtinti, kad Putino sostas braška. Tik nesuprantama, kodėl vakarai labai susirūpinę, kas bus jeigu Putinas pralaimės karą Ukrainoje. Niekas čia neturi drąsos pasakyti kaip pasakė knygos herojus Rhett, knygoje „Gone with the wind“, „My dear, I don‘t give a damn“ ir apleido Scarlett‘ą. O kas mums rūpi, jeigu Putinas pralaimi karą? Kuo greičiau jis jį pralaimės tuo pasauliui bus lengviau. Bet, vakarų didieji ponai dreba išgirdę apie Putino pralaimėjimą. Tai gal paramą skirtą Ukrainai vertėtų nukreipti į Rusiją ir užtikrinti Ukrainos pavergimą? Taip, vakaruose aukšta kultūra, bet žiaurūs ir akli valdžios žmonės.


Vėliausiomis žiniomis pranešta, kad Amerika ir Vokietija leido ukrainiečiams naudoti jų teikiamus ginklus taikiniams Rusijos teritorijoje. Tai didelė pagalba Ukrainai. Išgirdęs tokias jam nepalankias žinias, Putinas vėl prakalbo apie taiką su Ukraina, pasiliekant užimtas sritis. Kas jis toks, kad Ukraina privalo jam lenktis. Ar tai ne niekšiškas vakarų spaudimas Ukrainai pataikaujantis Rusijai? Tikėkimės, kaip visuomet, Putino laimėjimo. Ką mes tuomet kaltinsime? Ieškoti toli nereikia. Kalta liks Ukraina nepasidavusi bet pralaimėjusi, rusų besočiams norams. Taip, valstybę įmanoma pavergti, bet žmonių širdis, nuomones bei pilietiškumą, ne. Tą įrodė tautos paskelbusios nepriklausomybes subliūškinant Sovietų Sąjungą.


Kuo pasauliui nusikalto Izraelis ir jo gyventojai žydai? Užmirškime įvykius vykusius prieš 2000 metų, Tai istorija kuri nepakeičiama, tokia ir išliks. Čia kalbame apie šių dienų žydus ir jų likimą. Antras Holocaustas žydams nereikalingas ir jie neleis , kad vėl taip įvyktų. NEVER AGAIN. Pradedame eilę klausimų. Ką blogo padarė žydai, kad beveik visas pasaulis nusistatęs prieš juos? Kodėl daug valstybių skuba gelbėti teroristus vietoje save ginančius žydus? Kodėl pasaulis nesupranta, jog žydų valstybė Izraelis ten yra, jis ten ir bus? Kodėl Hamas teroristai neatsisako Izraelio sunaikinimo? Sudarytų taiką ir gyventų ramybėje. Žydai niekuomet nepuls taikingą kaimyninę valstybę. Jie ne rusai. O dabar linkėkime žydams sėkmės naikinant bet kokius teroristus, kur jie bebūtų. Izraelis privalo ir turi teisę gyventi be baimės. 


New Yorki miestas, prezidento Trump linčiavimas prasidėjo. Šiandieną trečiadienis, prisiekusieji šiek tiek pasikalbėję, išsiskirstė. Jie yra gavę teisėjo nurodymus, kuriais remiantis prezidentas Trump privalo būti pripažintas kaltu. Tai linčiavimas, kai teisėjas savo juodą darbą stengiasi atlikti prisiekusiaisiais. Koks bus galutinis prisiekusiųjų sprendimas, žinoti ir spėlioti daug per anksti. Pagal žinovus sprendimas gali būti pasiektas penktadienį. Todėl teks mums palaukti. Ten New Yorkas, kur teisėjai ir prokurorai įstatymus vynioja aplink savo pirštus skelbdami, jog jie yra tikri Temidės atstovai. Tikėkimės, kad jų įsivaizdavimas subliūkš lyg priplota musė.


Šiandieną, ketvirtadienį išgirdome  rusišką arba trečio pasaulio lygio sprendimą patenkinant prokurorą ir teisėją. Prisiekusieji, gavę teisėjo nurodymus, sąžiningai juos vykdė. Prisiekusieji, lyg kokios „pieškos“ (pėstininkai) atliko prokuroro ir teisėjo užsimotą šėtonišką darbą. Per anksti kalbėti kokių priemonių imsis prezidentas Trump. Nesuprantama, kaip tie dvylika prisiekusiųjų sugebėjo vieningai sutarti ir apkaltinti prezidentą Trump visuose 34se kaltinimuose kurių net nebuvo. Tauta nerimauja. Toks prezidento be kaltės įrodymų nuteisimas jau suskaldė tautą. Juk Amerikos teismų sistema remiasi nusikaltusių kriminalinių asmenų persekiojimu. Trumpo teisme vyko priešingi teismų sistemai kaltinimai. Nenoriu būti nei prokuroro, nei teisėjo ir prisiekusiųjų batuose. Sorosas, pats kažkur saugiai sėdėdamas, neturėdamas ko veikti, užsiima kairiąja šėtoniška veikla. Tautai sukilus, ateis ir jam eilė. Gaila, kad Amerikos rykštė negali pasiekti Kremlių kuriame yra pasaulio neramumų virdulys.


Ar gali teisėjas ir prokuroras džiūgauti atlikę juodą darbą? Kaip laikui bėgant atsilieps prisiekusieji? Teisėjas savo sprendimą priims liepos 11 dieną, t.y. prieš pat respublikonų partijos suvažiavimą. Bando dar nors kartą spirti liūtui. Kas bus jeigu prezidentas Trump ir respublikonai laimės lapkričio rinkimus? Kur spruks tie visi prisiekę demokratai? Prezidentas Trump valdžioje bus negailestingas nusikaltėliams. Kur dings Bidenas su savo sūnumi Hunter? Juk jam dar reikalingas motinos papas.


Jau teko išgirsti balsų reikalaujančių, kad šalies AT įsikištų ir sustabdytų tą bereikalingą politinį persekiojimą su nepagrįstais kaltinimais kainuojančius milijonus dolerių. Tas sąmoningas Temidės įstatymų ir Konstitucijos negerbimas privalo būti sureguliuoti. Tokie teismai ateityje kartotųsi ir niekas, išskyrus valdančiųjų demokratų, nenorėtų tapti priešingos partijos prezidentu. Tikslas pasiektas ir diktatūra užtikrinta. 


Kitas pavyzdys randasi Fulto County, GA valstijoje, kurio prokurorė niekaip nenušalinama iš pareigų iššvaisčiusi su meilužiu p[rezidento Trump persekiojimui skirtas lėšas.  Ji laiminga. Ji juodaodė laimėjusi pirminius rinkimus savo apygardoje. Baltaodė būtų jau net po velėna pakišta. Neabejoju, ji bus vėl perrinkta. Ji teis prezidentą Trump New Yorko pavyzdžiu.


Žemesnioji Amerikos teismų sistema naikinama, arba dalinai jau sunaikinta nesąžiningų žmonių užėmusių atsakingas darbo vietas bei pasidavę kairiųjų įtakai. Tai Rusijos pasiekimas kai Amerika pati save naikina iš vidaus. Konstitucija lieka bereikšmė. Sorosas nesnaudžia.


Atsispausdinau New Yorko teismo Trumpui pareikštus 34 kaltinimus. Perskaitęs juos keletą kartų, kaltinimų neradau. Taip pat neradau nukentėjusiųjų. Pagal mano supratimą, buvo įvykdytas tam tikrų dokumentų auditas. Kaltinimuose visur buvo pabrėžiama „su tikslu kenkti ...“ Nesuprantu, ar čia prisimetė toks sapnas kad dar gyvenu Sovietų Sąjungoje (iki 1960 metų), kad toks teismas galėjo įvykti Amerikoje. Paskalų pasaulis dabar dirba viršvalandžius. Skaityti galima įvairių rašytojų straipsnių už, prieš ir kas man rūpi. Vieni šaukia net pilietinio karo pradžią. Kiti šaukia linčiuoti prokurorą, teisėją ir prisiekusiuosius. Kiti vėl šaukia ginkluotėms traukti į Washingtoną tvarkos atstatymui. Reiškia, pagal liaudišką posakį, kad laiptinę šluoti reikia pradėti nuo viršaus.


M.A.G.A. ištikimieji (623.7K) šaukia tautą neramumams ir linčiavimams. Demokratams pavojus. Ne be tikslo Bidenas stengėsi suvaržyti ginklų turėjimą ir vartojimą, bet šalies AT palaikė antrąjį Konstitucijos papildymą. Beginklių piliečių tautą bet kokia valdžia tapusi diktatoriška be baudimų gali ja manipuliuoti. Bidenui čia nepasisekė.


Bideno žmona Jill skelbia, kad jeigu Trumpas lapkritį laimės rinkimus, amerikiečiai praras turimas teises, kurių demokratams valdant jie jas seniai yra praradę. Koks puodelis, toks ir dangtelis.


Prabilo ir nuteistasis buvęs, bausmę atliekantis, Trumpo advokatas, apsimelavęs bei apsivogęs, kad teisėjas nesodintų Trumpo į kalėjimą, nes gali įvykti nenuspėjami įvykiai. Tauta yra įniršusi. Jis ragina New Yorko gubernatorę panaikinti teismo sprendimą pritaikant jam amnestiją. Bidenas, it musę kandęs, pergalingai nusišypsojo ir pasakė, jog tai tokia veikianti Amerikos teismų sistema. Iš jo tikėtasi daugiau. Juk buvo teisiamas Amerikos prezidentas kurio titulą ir pats Bidenas privalo gerbti. Juk ir jis atsidurs atitarnavusių prezidentų eilėje, o gal belangėje?


Ar dar išlikę sąžiningieji demokratai sugebės sustabdyti tokį Amerikos ir jos teismų sistemos naikinimą? Dabartiniu laiku, sąžiningumas užleido vietą kairiųjų demokratų pažiūroms. Sugadinti kas veikia įmanoma greitai, bet atstatyti ją trunka dešimtmečius. Girdint dabartinius nepasitenkinimo balsus, demokratijos naikintojai prie jos atstatymo nebeprisidės, nes jie jau bus pakišti po velėna. Belieka tiktai jaunajai kartai, demokratams ir respublikonams bendromis jėgomis atstatyti Ameriką. O tas atstatymas reiškia M.A.G.A. Ta M.A.G.A. vėliava privalo būti iškelta ir plevėsuoti kaipo kelrodis Amerikai, kaip kad yra, o gal buvo, Laisvės statula New Yorko uoste. Gaila, kad demokratai taip brutaliai išniekino tą Laisvės statulą nesugebėdami užtikrinti saugumą pietinių valstijų gyventojams nuo nelegalų antplūdžio iš pietų.


Dabar girdint ir skaitant įvairius pranešimus nukreiptus prieš New Yorko demokratus, už prezidento Trump nuteisimą linčiavimo pavyzdžiu, mes lietuviai netikėkime įvairiais demokratų pažadais kaip vaikams žaisliukais, bet susiburkime už prezidento Trump išrinkimą į Baltuosius Rūmus. Jis, kaip jau yra įrodęs būdamas 45ju JAV prezidentu, sugebantis valdyti valstybę bei būti negailestingas veltėdžiams, nelegalams, užsienio priešams ir svarbiausiai tai washingtono korumpuotam pelkynui. Trumpas stengėsi mažinti mokesčius, grąžinti į užsienius pabėgusias įmones, kad gamintų amerikiečiams prekes Amerikos darbininkai. Ar tokie užsimojimai gali būti smerkiami?


Mes pasirinkę Ameriką antrąja savo tėvyne gelbėkime ją nuo kairiųjų demokratų niekšiškų tikslų. Iki rinkimų turime pakankamai laiko pagalvoti ir suprasti skirtumą tarp respublikonų ir demokratų, nors abeji yra amerikiečiai. Daugelis amerikiečių nepritariantys Trumpui, po New Yorko teismo keičia savo nuomones. Tai dar nereiškia, kad jie atsisako tikėjimo demokratų pažadais. Mūsų tikslas tokius sulaikyti ir „perkrikštyti“ respublikonų naudai.

O mes lietuviškai tarkime „MES BE TRUMP‘O NENURIMSIM“.
Kalbėk atvirai; galvok nuoširdžiai; elkis dorai.


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos