Tokios tokelės (18-229) Mišrainė
                         Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         

Dievas būtų su Jumis. Mirtis okupantams ir teroristams.


JAV Teisingumo departamentas tiek susipainiojęs įstatymuose, kad niekaip nesugeba nuteisti prezidento sūnų. Įrodymų turi net perdaug, todėl ir nebesusigaudo. O gal? O gal ir Jūs galvojate kaip ir aš. Juk tas sūnelis paskendęs narkotikuose, prostitucijoje ir kitose su korupcija surištu verslu įsivėlus su užsienio valstybėmis. Įtariame, bet nežinome kiek tėvas prisidėjęs prie sūnaus nusikaltimų užtušavimo. Juk jis prezidentas. Visi kiti yra jo pavaldiniai. Galime drąsiai tvirtinti, jog Teisingumo departamentas prisidirbęs dvokia. Gal ir ne visai. Galbūt mes per greitai apkaltiname net ir tuos apie kuriuos nieko nežinome. Neužmirškime atiduoti pagarbą tam departamentui už jo dideles pastangas surandant, bet niekaip nesusitvarkant su naminiu „teroristu“. Nesusitvarkęs departamentas su prezidento sūnumi, matyt, nebeturi jėgų apsidirbti su namų „teroristu“. Taip, linksniuojame tą nelemtą namų „teroristą“, dar neskelbdami kas jis. Žaiskime atvirom kortom. Žinome, kad velnias piešiamas tamsiausiomis spalvomis, išlieka raguotas. Ne tik raguotas, bet valdo dar trinagę šakę. Kam ji priklauso? Tokią trinagę šakę naudoja ir ukrainiečiai ir Neptūnas. Bet ją nevaldo „JAV namų teroristas“. Tas namų „teroristas“ yra tampomas po įvairiausius teismus, norint juo atsikratyti. Jis yra 45is ir tikrai 47sis JAV prezidentas Trump. Kartu su juo tampoma ir visa respublikonų partija, lyg jie nebūtų amerikiečiai.


Pagal įvairias skelbiamas žinias, kaltinimai New Yorko teismuose prieš prezidentą Trump braška. Ten niekuomet iki šiol nebuvo jokio pagrindo sukurti kaltinimus prezidentui Trump. New Yorko prokurorė Letitia James per savo rinkiminę kampaniją viešai skelbė, kai bus išrinkta ji „sutvarkys“ prezidentą Trump, ir jis jos vardą prisimins visam laikui. Tokie pareiškimai įtikina, jog prieš prezidentą Trump užvestos apkaltinimo bylos yra politinio pobūdžio, politinio persekiojimo bylos. JAV Konstitucija draudžia politinius persekiojimus.


Amerikoje, jos universitetuose paplitęs judėjimas už Palestiną, smerkiantis Izraelio karinius veiksmus Gazos srityje. Kol palestiniečiai pjovė žydus ir apšaudė jų valstybę raketomis jie jau džiaugėsi pergale prieš žydus. Jie nesugebėjo apskaičiuoti, kad grupė teroristų negali sunaikinti bet kokią valstybę. Dabar jie persimetė į Amerikos universitetus, nes tarp kitų amerikiečių jie neranda pritarimo. Žydų kilmės studentai yra pavojuje. Palestiniečių protestai bus priversti žlugti be jokio jiems pritarimo iš pilietinės pusės. Protestai universitetuose, kokie jų tikslai bebūtų, visuomet greitai išsikvepia. Izraelio žydai turi savo valdžią ir nuomonę. Patarimus jie tik apsvarsto, ir jeigu verti tai priima. Įsakymų, arba protestų sustabdyti karą, nesvarbu kas juos duoda, jiems nė motais. Žydai siekia savo tikslo, sunaikinti Hamas teroristus ir juos palaikančius. Žydai niekuomet nesutiks su Palestinos valstybe vadovaujant arba dalyvaujant joje Hamas.


Vėliausiu metu pradėjo dažnėti iš pietų Libano, Hezbollah teroristų apšaudymų Izraelio teritorijos. Tą jų veiklą remia Iranas, neturėdamas bendros sienos nei su Libanu, nei su Izraeliu. Ilgainiui taip esant, Libano teritorija taps sulyginta su žeme kaip ir Gaza. Izraelis įvairiais būdais sugebės apsaugoti savo piliečius ir teritoriją.


Columbia universiteto studentas vadovaujantis judėjimui prieš Izraelį nepavydėtinoje padėtyje pasisakant, kad Zionistai neprivalo gyventi. Pagal jį, Zionistus reikia naikinti. Gal matysime jo džiaugsmą, kai universiteto durys jam bus užtrenktos. Texas valstijoje, Austin universitetas apribojo areštuotų studentų veiklą universiteto ribose. Visiškai teisingai. Studentai atvykę mokintis neprivalo nurodinėti universitetų valdžiom kaip elgtis. Užsimanė kiaušinis mokinti vištą.


Amerikoje, George universiteto fakultetų ir štabo vadovaujantys asmenys, palaikantys palestiniečių judėjimą paskelbė nutarimą prieštaraujantį Morehouse kolegijos sprendimui pakviesti prezidentą Biden kalbėti per užbaigimo ceremoniją. Nežinome koks bus galutinis nutarimas. 


Lietuviška patarlė sako, kur du pešasi, trečias laimi. Staigiai, Pietų Amerikos, Čilės valstybės miestas Punta Arenas su 124 000 gyventojų, esantis Magelano sąsiauryje, tapo varžytinių centru tarp JAV ir Kinijos. Kaip žinome, Magelano sąsiauris, 380 mylių ilgio, jungia Atlanto ir Ramųjį vandenynus. Judėjimas tuo sąsiauriu yra padidėjęs, nes Panamos kanalas nebeatlaiko šliuzų reikalavimo aprūpinimo vandeniu. Vandens trūkumui kenkia sausra. Bet, Punta Arenas uostas nebeatlaiko to didėjančio judėjimo. Jis yra senas, reikalaujantis milžiniškų lėšų dėl jo naujo modernaus ir efektyvaus išvystymo. Čia prasideda amerikiečių ir kinų varžybos. Laimi tiktai Punta Arenas miestas.


Rusijoje, kaip ir tikėtasi, siaučia korupcija ir kriminalas. Rusijoje sulaikytas gynybos ministro Sergejaus Šoigu pavaduotojas Timūras Ivanovas. Jo nusikaltimas 10 000 eurų kyšio paėmimas. Tikriausiai, kyšis per mažas, kad juo dalintis su vyresniais pareigose. Kad vyresnieji išnaudoja milijardines sumas, niekas nerašo ir nekalba. Tokios yra vyresniųjų privilegijos. 


Kiekvienose žinių pranešimuose išgirstame kaip kriminaliniai nusikaltėliai vieną po kito naikina Amerikos didmiesčius. Paimkime pavyzdžiui New yorko valstiją ir miestą. Miestą valdo kriminalas prisidedant ir nelegaliam. Rinktas prokuroras pasišventęs sunaikinti prezidentą Trump, kriminalinio elemento nusikaltimų nemato. Pats būdamas juodaodis netraukia atsakomybėn juodaodžius nusikaltėlius. Tai aiškus rasizmas. Jų tikslas sunaikinti Ameriką. Lousianos gubernatorius pripažįstantis policijos pareigūnų trūkumą, priėmė nepaprasto stovio padėčiai esant, leidimą piliečiams be jokio leidimo viešai nešioti ginklus. Tai jau 28 tokia valstija leidžianti piliečiams demonstruoti ginklus viešai. Prezidentas Bidenas vis dar kovoja lyg Don Kichotas su vėjo malūnais norėdamas pravesti ginklų draudimo įstatymą.


Daug gražių didžiųjų Amerikos miestų kritę kriminalui siaučiant, įskaitant ir Čikagos miestą. Tiesa, miesto valdžia bei policija posėdžiauja, sako ugningas kalbas, kurių kriminalinis elementas negirdi ir nebijo. Jie žino, kad policija yra neveikli ir vietoje pasidavus policijai, jie šaudo policininkus. Be ginkluotų piliečių paramos jokia kova su kriminalu nebus laimėta. Kriminalas, lyg kokia užkrečianti liga, jeigu vienur darosi per karšta, persimeta į priemiesčius ir kitus mažesnius miestelius, tęsti savo veiklą. Tiktai bendras Amerikos apsiginklavimas kovai su kriminalu, pravedant teisingus piliečius apsaugojančius įstatymus, gali išgelbėti Ameriką nuo jos pačios susinaikinimo. Atėjo metas balsavimuose balsuoti už piliečių apsiginklavimą ginklais pasipriešinant nusikaltėliams.


 Kadaise, pasibaigus Žiemos karui, suomių vyrai, išgėrę, eidavo šlapintis ant Rusijos pasienio, tai dabar šunų veislė perėmė tą vyrų paprotį, kęsdami eilėje, iki galės prieiti prie Putino kapo ir jį šuniškai aplaistyti. Nuvarva šiek tiek ir Lukašenkai. Šunys galvoja tiktai šuniškai.


 2024-05-02


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos